Elfy

List do Rodziców

TEMAT TYGODNIA:Zwierzęta zimą

Tematy dni: Zimowe śpiochy; Goście za oknem; Dokarmiamy zwierzęta; Tropy na śniegu; Spacer z leśniczym

 

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o tym, czego zwierzęta potrzebują, by przetrwać zimę. 

Uczyliśmy się rozwijać zdania.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską u. Przeliczaliśmy sylaby w wyrazach.

Podczas zabaw matematycznych posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi: 1, 2, 3. Tworzyliśmy zbiory, które zawierały po tyle samo elementów. Układaliśmy rytmy dwu- i trzyelementowe.

Podczas zabaw wykonywaliśmy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. Dostosowywaliśmy swoje ruchy do zmieniającego się rytmu. Naśladowaliśmy głosy zwierząt.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o tym, jak można pomagać zwierzętom w zimie.

 • Wspólne wykonanie karmnika dla ptaków i systematyczne ich dokarmianie.

 • Spacer w parku / lesie oraz próby wyszukania i rozpoznania tropów zwierząt.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie ich i układanie zbiorów z tylu elementów, ile było sylab w danym wyrazie. 

 • Zabawy w rozwijanie zdań – najpierw jedna osoba mówi: Niedźwiedź śpi. Kolejna dopowiada: Duży niedźwiedź śpi itd.

 • Zabawy we wskazywaniepoznanych ostatnio głosek (k, u) – dziecko słucha słowa i mówi, jaka głoska występuje na początku lub na końcu wyrazu.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek, recytowanie rymowanek.
TEMAT TYGODNIA:Jesienna muzyka

Tematy dni: W rytmie deszczu; Jesienna orkiestra; Mój nastrój, moja muzyka; Muzykujemy; Jesienny koncert

 

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu będziemy słuchać jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru. Sami będziemy także grać i wystukiwać rytmy na instrumentach oraz różnych przedmiotach. Dopasowywać będziemy dźwięki instrumentów do słyszanych słów wierszy. Śpiewać piosenki i ruchem wyrażać ich treść.

Poznamy pojęcia związane z muzyką: orkiestra, dyrygent, nuty. Rozmawiać będziemy o ciszy i o tym, czy istnieje cisza absolutna. 

Posługując się liczebnikiem głównymi i porządkowymi układać będziemy zbiory dwuelementowe.

Poznamy głoskę T i będziemy ją wyszukiwać w otoczeniu i na ilustracjach -   przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską t. Dużo uwagi poświęcimy narysowanie po śladzie i w tunelu wzory, szlaczki i kształty literopodobne. 

Figury geometryczne wykorzystamy by  układać z nich rytmy.

Podczas zabaw muzycznych i rytmicznych dostosujemy swój ruch do zmieniającego się tempa, rytmu i melodii.

TYDZIEŃ TEN ROZPOCZNIEMY ZABAWOWO – DNIEM PLUSZOWEGO MISIA A ZAKOŃCZYMY ANDRZEJKAMI I WRÓŻBAMI, WIEĆ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO, BĘDZIE DOBRA ZABAWA – ZRESZTĄ JAK ZWYKLE. NAM NUDA NIE GROZI☺

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o muzyce, wykonawcach i koncertach. Słuchanie utworów z różnych gatunków muzycznych.

 • Zabawy w tworzenie zbiorów dwuelementowych – dorysowywanie i skreślanie elementów. 

 • Zabawy w naśladowanie i powtarzanie dźwięków.

 • Zabawy we wskazywanie pierwszego i drugiego przedmiotu w szeregu – różne przedmioty są układane w szeregu, dziecko mówi: Pierwszy jest… Drugi jest…, a potem przekłada pierwszy przedmiot na koniec szeregu i znów mówi: Pierwszy jest… Drugi jest…

 • Zabawy w wysłuchiwaniepoznanych głosek (o, a,l,m,e,t) – dziecko słucha słowa i mówi, jaka głoska jest na początku lub na końcu.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS