Elfy

Domowe Przedszkole 06-10.kwietnia

TEMAT TYGODNIA: Święta Wielkanocne

Załączniki dostępne pod linkiem https://drive.google.com/open?id=1Clx7btDKbh0ALa9DaSdc3_RiVBGclbsr

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj ak­tywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek / Wielka­nocne tradycje

Dziecko:

- reaguje na pauzę w muzyce

 

- rozwija swój słownik czynny

 

-poznaje tradycje wielkanocne

 

- doskonali percepcję słuchową

 

- jest sprawne fizycznie,

 

- wykonuje ćwiczenia oddechowe

 

- rozwija sprawności manualne

 

- porównuje wybrane figury geo­metryczne szukają kształtu owalu

 

- zaznacza na mapie swoją miej­scowść, Katowice, Łowicz

 

- porównuje odległości między miastami za pomocą sznurka

JĘZYKOWA

Skoczna muzyka

 

 

załącznik1

 

załącznik2i.

 

Pacynka lub dowolna, najlepiej pluszowa zabawka

 

Pod tabelą w linku jest krótki filmik pokazujący przemarsz z gaikiem ulicami miasta

 

 

Dowolna piosenka/melodia/akompania­ment

 

Mapa Polski, szpilki bądź pla­stelina, sznurek

 

Piłeczki pingpongowe lub inne piłeczki, które są stosunkowo lekkie i da się je przesunąć za pomocą dmuchania w nią.

 

ĆWICZENIA PORANNE - „Wielkanocne zajączki”

Dziecko i rodzic ustawiają się naprzeciwko siebie, następnie przyjmują pozycję przysiadu podpartego. Rodzic włącza dowolną skoczną muzykę do której wspólnie z dzieckiem podskakują jak zające. Rodzic co jakiś czas pauzuje muzykę. W czasie pauzy „zajączki” się nie ruszają. Po ponownym włączeniu muzyki zabawa toczy się dalej.

Rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów „Co to jest tradycja?”

Rodzic pyta dziecka czym jest tradycja, razem próbują stworzyć definicję tego słowa. Można wykorzystać zamieszczone zdję­cia w załączniku.

Rodzic tłumaczy dziecku, że w różnych rejonach Polski są różne tradycje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych. Ro­dzic wyjaśnia, że Łowicz i jego okolice to miejsce, gdzie do dnia dzisiejszego wszyscy bardzo dbają o swoje tradycje, przy­wiązują do nich wagę. W trakcie różnych świąt państwowych i kościelnych, na ulicach pojawiają się ludzie w regionalnych strojach ludowych. W obecnych czasach trudno by było chodzić cały czas w strojach ludowych dlatego Łowiczanie noszą tyl­ko elementy stroju, np. dziewczyny noszą kolczyki a chłopcy– krawaty. Do tradycji regionalnych należą również zwyczaje świąteczne. Wielkanoc to czas, kiedy Łowiczanie dobrze się bawią, śpiewają i tańczą.

Zabawa z pacynkami na wzór zabawy „Pomidor”

Dziecko wraz z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie, trzymają w ręku pacynkę (może być dowolna pluszowa zabawka) i ją so­bie wzajemnie podają. Jedno z nich zadaje proste pytania np. „Jak masz na imię?”, „Co lubisz robić?” itp. Osoba, która odpo­wiada na te pytania musi odpowiedzieć słowo „Pacynka”. Jeśli odpowiadająca osoba się pomyli i powie coś innego niż słowo „pacynka” musi wykonać jakieś ćwiczenie, które ustali wcześniej z rodzicem/rodzicami.

Śląska tradycja” - przedstawienie rejonu Polski – Śląsk.

Rodzić tłumaczy dziecku że w niektórych rejonach Polski, np. na Śląsku jest zwyczaj, że w czasie świąt Wielkanocnych jest zwyczaj chodzenia z gaiczkiem. Dawniej gaik był obnoszony przez dorosłe dziewczęta, obecnie małe dziewczynki stroją zie­loną gałąź choiny w długie wstążki, kolorowe pióra, papierowe białe kwiatki i w uroczystym wiosennym korowodzie chodzą ze śpiewem po wsi, od domu do domu. Zwykle ten wiosenny orszak jest przyjmowany gościnnie, a za życzenia gospodarze odpłacają się poczęstunkiem. Wiosenny zwyczaj obnoszenia gaiczka jest znany także (z pewnymi odmianami) w wielu innych rejonach Polski.

Rodzic może odtworzyć z załączonego linku film obrazujący to wydarzenie.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Gra w zielone”

Dziecko maszeruje, podskakuje bądź biega w rytmie podanym przez rodzica (np. w rytm odtworzonej piosenki). Rodzic ustala z dzieckiem, że tylko na słowo „zielony” ma zareagować w określony sposób. Podczas przerwy w akompaniamencie/piosence rodzic mówi nazwy kolorów, na kolor „zielone” dziecko szuka w pokoju przedmiotu tego koloru i go dotyka, na pozostałe na­zwy koloru w pauzie pozostaje w bezruchu.

Praca z mapą Polski „Gdzie leży?”

Wyszukiwanie na mapie Polski: swojej miejscowości, Łowicza, Katowic (jako stolicy Śląska). Mierzenie sznurkiem odległo­ści między miejscowościami.

Zaznaczanie miast może być wykonane szpilkami lub plasteliną.

Wydmuszki na start” - ćwiczenia oddechowe, dmuchanie z różnym natężeniem na piłeczki do tenisa stołowego.

Dziecko i rodzic biorą po jednej piłeczce pingpongowej (można ją wcześniej ozdobić). Siadają naprzeciwko siebie. Zadanie polega na tym, aby po położeniu piłeczki blisko brzegu stołu, dmuchać (oboje uczestników) w nie tak, aby zderzyło się z pi­łeczką przeciwnika, w tym przypadku z piłeczką rodzica bądź rodzeństwa. Liczymy ile razy piłeczki się zderzyły ze sobą. Ko­lejną zabawą z piłeczkami może być mecz. Na brzegach stołu należy zaznaczyć pole bramki (najlepiej zmywalnym maza­kiem). Zadanie polega na tym, aby tak dmuchać w swoją piłeczkę aby wpadła ona do bramki przeciwnika.

Wtorek / Wielkanocne baby

Dziecko:

- reaguje na określony sygnał

 

  • uczestniczy w zabawie dra­mowej

 

  • rozwija umiejętności

 

  • jest sprawne fizycznie

 

- uczestniczy w zabawach rucho­wych

 

- tańczy do przedstawionego ukła­du

 

- przestawia za pomocą twarzy jak i ciała różne emocje

MUZYCZNA

Skoczna muzyka

 

 

Małe-duże jajo kurze” (pio­senka pokazana w praktyce – link poniżej)

 

Do zabawy „Zgadnij co poka­zuję?” potrzebne będą: pacynki, dowolne pluszowe zabawki, inne rekwizyty.

 

Do zabawy „Dzielny rycerzyk” potrzebna będzie: szarfa/chusta, dowolna skoczna i wesoła mu­zyka

 

Do zabawy „Biegi zaprzęgów” potrzebne będzie: hula-hop, do­wolna muzyka

 

link do tańca pod tabelą

 

 

ĆWICZENIA PORANNE - „Wielkanocne zajączki”

Zabawa muzyczno-ruchowa „Małe-duże jajo kurze”

Dziecko razem z rodzicem śpiewają i pokazują czynności z piosenki, dostosowują je do tempa śpiewania.

Małe – duże jajo kurze”

Małe – duże

jajo kurze

jajo kurze

jajo kurze

Duże – małe

doskonałe, doskonałe, mniam.

Zabawa dramowa z wykorzystaniem pacynek „Zgadnij co pokazuję?”

Dorosły wraz z dzieckiem tworzą scenę z np. dwóch krzeseł ustawionych w pewnej odległości od siebie i koca. Jedno z nich (dziecko albo dorosły) idzie za „kurtynę”, wybiera aktorów i przedstawia wymyśloną przez siebie scenkę np. u lekarza, w sklepie, u krawcowej, u dentysty. Widz ma za zadanie odgadnąć czego dotyczy ta scenka. W tej zabawie można wykorzystać inne zabawki, które mogą stać się rekwizytami do przedstawianej scenki.

Zabawa „Dzielny rycerzyk”

Zabawa polega na tym, że jedna z osób zakłada na ramiona szarfę (tak jak zakłada się plecak), druga osoba łapie obiema ręka­mi za szarfę i przy taktach dowolnej muzyki poruszają się truchtem naśladując jazdę rycerza na koniu. Następuje zamiana ról.

Zabawa „Biegi zaprzęgów”

Dziecko dobiera się w parę z rodzeństwem/dorosłym. Jedno z nich wchodzi do środka hula-hop a drugie łapie za kółko z tyłu. Na sygnał (włączenie muzyki) następuje bieg truchtem. Po chwili zamieniają się miejscami.

Zabawa „Chińska medytacja”.

Dziecko z dorosłym siadają naprzeciw siebie w siadzie skrzyżnym, plecy proste, oczy zamknięte. Głęboko wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami.

Taniec dla dzieci do piosenki z "Króla Lwa".

Zabawa „Stary Abraham”

Stary Abraham miał siedmiu synów, siedmiu synów miał stary Abraham.

A oni siedli i nic nie jedli, Tylko śpiewali sobie tak: Prawa ręka!

Stary Abraham miał siedmiu synów, Siedmiu synów miał stary Abraham.

A oni siedli i nic nie jedli, Tylko śpiewali sobie tak:Prawa ręka! Lewa ręka!...

Zabawa pantomimiczna „Zakładamy maski”

Dziecko siada naprzeciwko dorosłego. Dorosły wyjaśnia, że teraz zamienią się w aktorów, którzy podczas przestawienia mu­szą szybko zakładać różne maski. Dorosły podaje nazwy różnych emocji (np. radość, smutek, złość, strach, zdenerwowanie, zdziwienie) lub stanów (np. zmęczenie, senność, pobudzenie. Dziecko ma za zadanie je wyrazić za pomocą mimiki i gestów ciała.

Środa /

Pisanki,kraszanki

Dziecko:

- rozwija sprawności manualną

 

- zakłada własną hodowlę rzeżu­chy

 

- rozwija analizę i syntezę słucho­wą

 

- naśladuje głosy i ruchy zwierząt

 

- rozwija sprawności motoryczne

 

- usprawnia narządy mowy

 

- układa puzzle z 4 elementów

PLASTYCZ­NA

Skoczna muzyka

 

wata, nasiona rzeżuchy, spodek, woda

 

figurki zwierząt lub obrazki zwierząt (załącznik 3), koszy­czek

pod tabelą znajdą Państwo link do piosenki

 

 

Mozaika geometryczna z karto­nu (link do figur geometrycz­nych poniżej – można naryso­wać samodzielnie), sylwety w kształcie owalu (link do sylwet owalu poniżej), skorupki jaj, klej, opcjonalnie na kolejny dzień: farby, pędzelek, kube­czek na wodę. W załączniku pod tabelą umieszczę też filmik z innymi pracami plastycznymi do wykonania i indywidualnego wyboru a później niektórymi do wspólnej zabawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 4 (proszę pociąć ob­razki na 4 części)

 

ĆWICZENIA PORANNE - „Wielkanocne zajączki”

Ćwiczenia słuchowe „Co słyszysz?”

Dorosły wypowiada nazwy świątecznych jajek, podzielone na głoski i na sylaby, oraz ich kolory. Zadaniem dzieci jest odgad­nięcie, o czym jest mowa (np. pi-san-ki, ż-ó-ł-t-y).

Zabawa przyrodnicza „Zakładamy hodowlę rzeżuchy”

Dorosły pyta dziecka „Czego potrzebuje roślina żeby rosnąć?”

Dziecko odpowiada na pytanie. Stanowi to przypomnienie wiadomości.

Dziecko układa delikatnie watę na spodku, wysypuje rzeżuchę i ją podlewa. Umieszcza spodek z nasionami na parapecie okna. Osoba dorosła określa też związek rzeżuchy ze zbliżającymi się świętami. Dorosły przypomina o regularnym podlewa­niu i obserwowaniu roślin.

Zabawa ortofoniczna „Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka”.

Dzieci naśladują głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje osoba dorosła, wyjmując je z koszyczka (kurczątko: pi, pi, pi – kucają i poruszają ugiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami, baranek: bee, bee, bee – czworakują, kogucik: kukuryku – stają iu­derzają o uda dłońmi prostych rąk.

Zabawa muzyczno-ruchowa „Kurki trzy” (sł. H. Rostworowski, francuska melodia popularna).

Dorosły z dzieckiem śpiewa piosenkę, inscenizują ją ruchem.

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły.

Pierwsza z przodu, w środku druga, trzecia z tyłu, oczkiem mruga.

I tak sobie kurki trzy raz, dwa, raz, dwa w pole szły!

Chłop szedł drogą koło wsi i zobaczył kurki trzy.

Krzyknął: „Daj tu kurze grzędy, ona wnet ci wejdzie wszędy”

Klasnął w dłonie raz, dwa, trzy i przepędził kurki trzy.

Masażyk „Pisanka”

Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, dorosły siada za nim, w siadzie rozkrocznym, i na plecach dziecka rysuje pi­sankę wielkanocną ozdobioną wzorami takimi jak np. paski poziome, paski pionowe, kropki, kratkę itp. Przy powtórzeniu za­bawy dorosły z dzieckiem zamienia się miejscami.

Manipulowanie elementami mozaiki geometrycznej, wyszukiwanie kształtu owalnego, tworzenie mozaiki ze skorupek „Gdzie jest jajo?”

Rodzic rozsypuje przed dzieckiem różnej wielkości figury geometryczne wycięte z kartonu: kwadraty, trójkąty, koła, prostoką­ty, trapezy, owale. Poleca odnaleźć wszystkie kształty podobne do jajka. Dziecko wspólnie z rodzicem/rodzeństwem porównu­je koła i owale, decyduje, który kształt jest najbardziej zbliżony do kształtu jaja. Dziecko wybiera jeden owal i ozdabia go mo­zaiką ze skorupek jaj. Aby mozaika dobrze przylegała do powierzchni, należy ją dokładnie posmarować cienką warstwą kleju (najlepiej typu wikol) , ułożyć skorupki, mocno je docisnąć i pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin. Kolejnego dnia, po wyschnięciu, można mozaikę pomalować farbami.

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę

Dorosły demonstruje ćwiczenia, a dziecko je naśladuje.

Jajko – dzieci otwierają i zamykają wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.

Gorące jajko – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując dmuchanie na jajka.

Wkładamy jajka do koszyczka – dzieci unoszą język za zęby i zatrzymują go tam, a następnie przeliczają kolejne jajka, uży­wając liczebników porządkowych.

Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dzieci rysują językiem kółeczka, przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze.

Baranki na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dzieci opierają czubek języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami.

Kura liczy kurczęta – dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: najpierw na górze, potem – na dole.

Układanie puzzli o tematyce świątecznej.

Dziecko układają obrazki, a następnie opowiadają, co przedstawia ich układanka.

Czwartek /

Wielkanocny koszyczek

Dziecko:

- rozwiązuje zagadki

 

- liczy na paluszkach

 

- rozwija analizę i syntezę słucho­wą

 

- próbuje określić kierunek dobie­gającego go dźwięku

 

- rozwija spostrzegawczość

 

- utrwala kolory

 

- rozwija sprawności motoryki małej

MATEMA­TYCZNA

Skoczna muzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tego zadania można wyko­rzystać ponownie

załącznik nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzwoneczek

 

 

 

 

załącznik 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 6

 

ĆWICZENIA PORANNE - „Wielkanocne zajączki”

Rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą, dzielenie na sylaby i liczenie sylab.

Dorosły czyta dziecku zagadkę. Po uzyskaniu prawidłowej odpowiedzi prosi aby podzieliło je na sylaby i podało ile sylab ma dane słowo. Tak wykonujemy całe zadanie ze wszystkimi kolejnymi zagadkami.

Kurze depczą wciąż po piętach.

Skubią ziarna te małe, żółte....(kurczęta)

Gdy pogoda jest ponura,

Na swej grzędzie stroszy pióra.

Z koleżanką ciągle gdacze:

Kiedy pisklę swe zobaczę?” (kura)

Ten prawdziwy na śniadanie
wychodzi na łąkę.
Ten cukrowy raz do roku
ozdabia święconkę. (baranek)

Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały

i z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni? (zając)

Co to jest:
kolorowe, malowane,
i kraszone i pisane,
na Wielkanoc darowane (pisanka)

Wielkanocni goście” – zabawa paluszkowa.

Dziecko siedzą naprzeciwko osoby dorosłej. Dorosły mówi rymowankę, dziecko pokazuje odpowiednią liczbę palców i odpo­wiadają na pytania.

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się skończyło.

Co było na obrazku?” – wymienianie z pamięci szczegółów obrazka.

Dziecko/dzieci (rodzeństwo) siedzi przy stole. Dorosły układa na środku stołu obrazek związany tematycznie ze Świętami Wielkanocnymi (załącznik 4). Prosi, aby dziecko/dzieci (rodzeństwo) uważnie mu się przyjrzały i zapamiętały jak najwięcej szczegółów. Następnie odwraca go tak, aby nie było widać tego, co się na nim znajduje. Dziecko/dzieci (rodzeństwo) kolejno wymieniają zapamiętane szczegóły. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują punkt, np. jeden guzik. Po zakończonej zaba­wie liczą, przy ewentualnej pomocy dorosłego kto ile zdobył punktów.

Zabawa rozwijająca słuch – „Dzwoneczek”

Dziecko zajmują dowolne miejsca na środku pokoju i przechodzi do leżenia na plecach. Ma zamknięte oczy. Osoba dorosła trzyma w ręce dzwoneczek. Uderza w niego delikatnie, zmieniając bezszelestnie swoje położenie. Zadaniem dzieci jest wska­zanie, z którego miejsca dolatuje dźwięk dzwoneczka.

Dorysuj brakujące elementy owieczki”

W załączniku nr 5 znajdują się obrazek przedstawiający 4 owieczki, każdej z nich brakuje poszczególnych elementów. Zada­niem dziecka jest dorysowanie brakujących elementów, aby wszystkie 4 owieczki były takie same (miały tyle samo elemen­tów). W tym zadaniu proszę, aby dziecko przed narysowaniem powiedziało jakie i ile elementów trzeba dorysować, aby owieczka była kompletna.

Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – „W poszukiwaniu cienia”

Dziecko stoi przed dorosłym, który przypomina, co to jest cień.

Następnie podaje hasło: Znajdź cień. Dziecko rozbiega się w różnych kierunkach. Zatrzymuje się w zacienionym miejscu.

Osoba dorosła wydaje hasło: Znajdź słońce. Dziecko rozbiega się i szuka nasłonecznionego miejsca. Dorosły może wydawać polecenia w różnej kolejności.

Zabawa „Której pisanki brakuje?” – utrwalanie nazw kolorów.

Dorosły układa na stole (jedną obok drugiej) sylwety pięciu jajek w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, po­marańczowym (zadanie można również rozpocząć od sylwet trzech jajek). Dziecko wycina jajka i przelicza je. Podają ich ko­lory. Następnie dorosły prosi, aby dziecko odwróciło się tyłem. Chowa sylwetę jednego jajka. Dziecko odgaduje, której sylwe­ty brakuje. (Zadanie można również zmodyfikować, w załączniku nr 6 będą kolorowe jajka według schematu w zadaniu oraz 5 pustych jajek, które dzieci mogą same pokolorować na różne wybrane przez siebie kolory )

Piątek /

Wielkanocny stół

Dziecko:

- jest sprawne fizycznie

 

- rozwija sprawności motoryczne

 

- dobrze się bawi

 

- wykorzystuje różne elementy do zabawy

 

 

RUCHOWA

Skoczna muzyka

szarfa/chusta, dowolna skoczna i wesoła mu­zyka

hula-hop, do­wolna muzyka

 

piłeczka (dowolnej wielkości)

 

 

 

 

piłka

 

 

załącznik 7

ĆWICZENIA PORANNE - „Wielkanocne zajączki”.

Zabawa „Dzielny rycerzyk”

Zabawa „Biegi zaprzęgów”

Zabawa „Chińska medytacja”.

Ćwiczenia tułowia.

Dziecko stoi ze złączonymi nogami, przekłada piłeczkę z ręki do ręki,wokół siebie. Na hasło „Hop!” - zmienia kierunek prze­kładania piłeczki.

Zabawa „Turlanie piłeczki”

Dziecko delikatnie turla piłeczkę po podłodze: raz jedną a raz drugą ręką.

Zabawa „Skaczemy przez piłeczki”

Dziecko przeskakuje obunóż przez piłeczki – do przodu i do tyłu.

Zabawa „Kto co?”

Dziecko stoi przed dorosłym, którzy rzuca do niego piłkę, mówiąc jakiś czasownik w bezokoliczniku. Kiedy dziecko złapie piłkę odpowiada,kto daną czynność wykonuje, podając rzeczownik razem z czasownikiem np. dorosły podaje czasowniki: je­chać, jeść, gotować, malować, rysować, pisać, skakać.

Dziecko może odpowiedzieć na nie np. w taki sposób: Tata jedzie samochodem, Ja jem, Mama gotuje itp.

Zabawy z grafomotoryką

W załączniku nr 7 znajdziecie Państwo plansze grafomotoryczne do ćwiczeń manualnych

Poniedziałek:- pokazanie w krótkim filmiku na czym polega przemarsz z gaikiem na Śląsku: https://www.youtube.com/watch?v=c5DhNpWzZ28

Wtorek

- piosenka „Małe – duże jajo kurze”: https://www.facebook.com/akademiaprzedszkolakagostynin/videos/352139955212690/?v=352139955212690

- Taniec dla dzieci do piosenki z "Króla Lwa" : https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY

- Zabawa „Stary Abraham”: https://www.youtube.com/watch?v=0t8ps6vx4BY

Środa- Figury geometryczne:

owale :

https://pl.dreamstime.com/elipsa-wektorowy-kontur-set-czarne-elipsy-grunge-ramy-owal-puste-granicy-r%C3%B3wnie%C5%BC-zwr%C3%B3ci%C4%87-corel-ilustracji-wektora-image127067214

figury geometryczne : https://pl.pinterest.com/pin/126171227040660969/

- Piosenka „Kurki trzy” : https://www.youtube.com/watch?v=8xvcS7b5FUs

- pomysły na inne prace plastyczne :

https://www.youtube.com/watch?v=CtbFLxOvwXk, https://www.youtube.com/watch?v=8e4CkgC601U , https://www.youtube.com/watch?v=Ah5WYKluU5w ,

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM

Źródła pomocy dydaktycznych użytych w tym planie tygodniowy:

Plan tygodniowy pisany w oparciu o Przewodnik Metodyczny „Tropiciele Pięciolatek część 3, „ Nowe przygody Olka i Ady część 3”, „Olek i Ada część 3”, „Kolorowy start czterolatek część 3”.

pakiet grafomotoryczny ze strony czary z drukary na Facebooku

https://www.national-geographic.pl/galeria/10-polskich-zwyczajow-wielkanocnych-niektore-was-zaskocza/shutterstock-111311336

http://podrozewagabundy.pl/2016/03/14/zwyczaje-wielkanocne-w-wybranych-regionach-polski/ https://www.kalendarzrolnikow.pl/2094/polskie-zwyczaje-i-tradycje-wielkanocne

https://www.agrofakt.pl/tradycje-wielkanocne-rodzinnie-kolorowo/ https://www.garneczki.pl/blog/tradycje-i-zwyczaje-wielkanocne-w-polsce/

https://poranny.pl/tradycje-wielkanocne-na-podlasiu-jakie-zwyczaje-wielkanocne-mamy-w-naszym-regionie-wielkanoc-2019/ga/c813044670/zd/28117908

http://slowopolskie.org/polskie-tradycje-i-zwyczaje-wielkanocne/ http://www.egospodarka.pl/92718,Tradycje-wielkanocne-w-Europie,1,39,1.html

https://redro.pl/plakat-polski-haft-ludowy-z-koguty-wzory-lowickie,27658776 https://pl.pinterest.com/pin/593419688370049118/ https://polalech.pl/lowicki-opis.htm

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+%C5%9Bwi%C4%99tach+Wielkanocnych http://www.gralandia.pl/zabawa/8007-Zagadki-wielkanocne.html

http://www.klub-puchatka.pl/gazetka-przedszkolna/wroclaw-kielczow-ul-wroclawska-14c (gazetka przedszkolna nr 4 marzec-kwiecień 2014)

http://szkola.sp-bath.org.uk/zyczenia-wielkanocne/kurczatko/ https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-stock-ciekawy-baranek-przeciw-niebieskiemu-niebu-image47574319

https://pixabay.com/pl/photos/kurczak-kogucik-drobiu-kogut-ptak-555396/ https://wiadomosci.onet.pl/wielkanoc

https://dziennikzachodni.pl/zyczenia-wielkanocne-tradycyjne-rodzinne-zyczenia-na-wielkanoc-cudowne-wierszyki-i-rymowanki-wielkanoc-2204-2019/ar/c1-14060089

http://www.perla-polanicy.pl/strony/3,oferty_specjalne.html

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS