Elfy

Domowe Przedszkole 27-30.kwietnia - Elfy
2020.04.26

TEMAT TYGODNIA: CHRONIMY ŚRODOWISKO

DZIEŃ TYGODNIA/
TEMAT DNIA

CELE

RODZAJ AKTYWNOŚCI

PRZEBIEG ZAJĘĆ

POTRZEBNE MATERIAŁY (POMOCE
DYDAKTYCZNE)

PONIEDZIAŁEK/

Co to jest ekologia?

27.04.2020

- reaguje na sygnał,

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- jest sprawne fizycznie,

- wie co nalezy robić, by dbać o środowisko,

- wie, że ono też musi dbać o środowisko mimo że jest małe

- wie, że trzeba oszczędzać wode

- porusza się rytmicznie do muzyki

PLASTYCZNA

Zabawa poranna ORZEŁ.

Dziecko biega po pokoju/domu z rozłożonymi ramionami, udając latającego orła. Na sygnał rodzica np. znak lub klaśnięcie - musi stanąć w rozkroku z ramionami rozłożonymi na boki – przyjmuje w ten sposób pozycję orła z polskiego godła. Na ponowny sygnał rodzica, ponownie zaczyna biegać po pokoju/domu.

CZY GAZETY SŁUŻĄ TYLKO DO CZYTANIA? - zabawa dydaktyczna

Rodzic gromadzi na dywanie różne gazety i te czarno – białe i kolorowe. Na zasadzie BURZY MÓZGÓW odpowiada na pytanie CZY ZNASZ INNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA GAZETY. Następnie mówi dziecku jak można jeszcze je wykorzystać: rytmiczne darcie, wykonanie kulek z gazet i rzucanie nimi do celu, taniec na gazecie, wykonanie wachlarzy, do origami, wykorzystanie liter do podpisywania.

KWIATY ROSNA – KWIATY WIĘDNĄ – zabawa ruchowa.

Na hasło KWIATY ROSNĄ – dziecko staje na palcach, jak najwyżej, ręce wyciągają do słońca, na hasło: KWIATY WIĘDNĄ – dziecko kuca.

MOJE ŚRODOWISKO – zabawa dydaktyczna.

Rodzic odczytuje dziecku hasła, które wcześniej zapisał. Prosi je, aby wymieniło wszystko, to co kojarzy mu się z danym hasłem. W ten sposób powstaje dywanik pomysłów.

BEZ WODY NIE BYŁOBY ŻYCIA – praca plastyczna.

Wykonanie pracy plastycznej metodą kolażu. Wydzieranie lub wycinanie fragmentów gazet, komponowanie pracy według własnego pomysłu.

ZUMBA DLA DZIECI https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q&fbclid=IwAR0CcsXDIqWYssvx0myYAmJZ0P-mSrjGsFpoxvulrNHeZ5CA271CfaAz6pc

 

 

gazety,

 

karton lub kartka z napisanymi hasłami:

- nasze najbliższe otoczenie

- szanuj przyrodę

- bez wody nie byłoby życia

- wyłączaj

- świeć przykładem

 

gazeta, klej, kartka papieru, nożyczki

 

internet

WTOREK/

Jak długo będzie bić zielone serce?

28.04.2020

- porusza się rytmicznie do muzyki,

- odpowiada na pytania pełnymi zdaniami,

- skupia uwagę,

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- wykorzystuje wcześniej zdobytą wiedzę,

- rozpoznaje i nazywa kolory,

- jest sprawne fizycznie,

- odróżnia stronę prawą i lewą w swoim ciele,

 

 

 

MUZYCZNO - RUCHOWA

Coś na rozgrzewkę: Taniec Mai – taniec

PRZYRODA WOKÓŁ NAS – zabawa dydaktyczna

Rodzic pyta dziecko Co to jest przyroda? Czy jest ona potrzebna człowiekowi?

Rodzic prezentuje różne strony internetowe o tematyce przyrodniczej. Następnie wprowadza dwa pojęcia flora i fauna. Wyjaśnia je flora – rośliny, fauna – zwierzęta.

BURZA MÓZGÓW – dziecko wyjaśnia dlaczego człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą?

GRA W ZIELONE – zabawa orientacyjno – porządkowa

Dziecko maszeruje, biegnie w pokoju w zależności od rytmu podawanego przez rodzica. Podczas przerwy podaje nazwę koloru np. zielony, wówczas dziecko musi odszukać podany kolor w pokoju igo dotknąć. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Ćwiczenia fizyczne na prawidłową postawę.

Zabawy ruchowe z Pipi i Myszką Minnie.

PRAWA – LEWA – piosenka kształtująca orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni

https://www.youtube.com/watch?v=ug-wu0zbgk8

 

https://pl.depositphotos.com/category/fauna-flora.html

 

https://www.foto-przyroda.eu/krajpl.html

 

https://jeleniagora.naszemiasto.pl/izerska-fauna-i-flora-w-obiektywie-zobacz-profesjonalne/ga/c1-7655003/zd/52618921

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bqccijudz8

https://www.youtube.com/watch?v=h0i1brt3n7m

 

https://www.youtube.com/watch?v=mo03jlca2xm

ŚRODA/

Wielkie sprzątanie.

29.04.2020

- wie, że ruch i ćwiczenia są potrzebne dla zdrowia,

- rozwijanie logicznego myslenia,

- klasyfikuje według podanej cechy,

JĘZYKOWA

PORANNA GIMNASTYKA.

Wprowadzenie w tematykę zajęć.

Słuchanie i omówienie wiersza WIELKIE DZIŚ SPRZĄTANIE ŚWIATA (T. Fiutowska)

FIGURY GEOMETRYCZNE- powtórzenie, utrwalenie wiedzy o figurach.

WYSZUKIWANIE W DOMU PODANYCH PRZEZ RODZICA FIGUR.

SEGREGOWANIE ŚMIECI – zabawa dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje trzy kartki w kolorach:

  • niebieskim – papier,

  • żółtym – plastik i metal

  • zielonym – szkło

Na dywanie rozkłada różne śmieci po kilka z każdego rodzaju. Dziecko ma je posegregować. Po zabawie pyta dziecka, dlaczego kosze na śmieci mają różne kolory? Pyta, co to znaczy segregacja? Dlaczego należy segregować śmieci? Co można zrobić z zebranej makulatury?

Wyjście na spacer i wyrzucenie śmieci do odpowiednich koszy – zwrócenie uwagi na kolory pojemników i co do nich się wrzuca – utrwalenie zdobytej wiedzy, zastosowanie jej w praktyce,

https://www.youtube.com/watch?v=ozi7ycvasgo

 

https://www.youtube.com/watch?v=imos6wkr04w

 

treść wiersza

 

https://www.youtube.com/watch?v=lv-1s65cgjm

- karki

plastik – butelki, puszki

papier – gazety, papierki po cukierkach, opakowanie po mleku

szkło – kolorowe i białe (przy rodzicu)

CZWARTEK/

Domowe obowiązki.

30.04.2020

- klasyfikuje

- porównuje liczebność zbiorów

- wie, ile to jest tyle samo

- wyszukuje nazwy przedmiotów na literę w

- sprzatazabawki i wie, dlaczego to jest ważne

MATEMATYCZNA

TROPIMY GŁOSKĘ W – dziecko szuka w domu lub wymyśla przedmioty, które rozpoczynają się tą głoską. Dzieci mogą postarać się wyszukać 8 przedmiotów.

SZYBKIE SPRZĄTANIE – zabawa integracyjna

Dziecko ma za zadanie na czas zrobić porządek w swoich zabawkach.

ROBIMY PORZĄDKI – wysłuchanie wiersza i rozmowa inspirowana jego treścią

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica, a następnie odpowiada na pytania:

- Jakie czynności wykonujemy podczas sprzątania?

- W jaki sposób możecie pomóc rodzicom w porządkach, aby w domu był porządek?

- Dlaczego warto sprzątać w swoim otoczeniu?

SŁUCHANIE PIOSENKI W PRZERWIE PRACY - O SPRZATANIU DOMU.

POTRAFIMY SPRZATAĆ - zabawa naśladowcza

Rodzic recytuje wiersz powoli i wykonuje określony ruch. Dziecko go naśladuje.

1 Zwrotka – wykonują kuliste ruchy dłoni, najpierw blisko podłogi, a następnie nad głową

2 zwrotka – robią skłony, jakby chciały podnieść coś z podłogi, po czym wyciągają ręce przed siebie

3 zwrotka – otwartymi dłońmi zataczają coraz większe koła w powietrzu

4 zwrotka – podskakują 8 razy w miejscu

5 zwrotka – poruszają się po pokoju na czworakach

6 – odpoczywają.

NASIONO DO NASIONKA – ćwiczenia w zakresie klasyfikacji

Rodzic daje dziecku pojemnik z wymieszanymi nasionami lub ziarenkami różnej wielkości( po kilka sztuk fasoli, kukurydzy, dyni, słonecznika – tego co ma w domu). Dziecko wysypuje nasiona na tacę i segreguje według rodzaju. Następnie określa wielkość nasion i liczbę poszczególnych zbiorów, po czym je porównuje.

PODZIELMY SIĘ NASIONAMI – rozdzielanie przedmiotów według zasady jeden do jednego

Dziecko otrzymuje 10 nasion jednego rodzaju np. fasolę. Zadaniem dziecka jestrozdzielić nasiona między siebie a rodziców, rodzeństwo itp., by każdy miał tyle samo. Dziecko przelicza ile nasion ma ono samo. Rodzic może dorzucić każdemu jeszcze 3 nasiona i prosi o ponowne przeliczenie nasion.

Rodzic pyta co należy zrobić by każdy miał tyle samo – zabrać czy dołożyć?

DLA CHĘTNYCH - WODA – PORÓWNYWANIE ILOŚCI CIECZY, DOLEWANIE I ODLEWANIE WODY

Dziecko przelewa wodę według instrukcji rodzica. Najpierw dziecko stara się tak nalać wodę, aby w kubeczkach było tyle samo. Następnie przelewa z powrotem wodę do dzbanka. Prosi dziecko, aby nalało tak wodę, aby w pierwszym kubeczku było najmniej wody, a w pozostałych więcej. Gdy się uda przelewa znów wodę do dzbanka.

 

stoper

zabawki

 

 

 

 

treść wiersza – n. łasocha

 

https://www.youtube.com/watch?v=imos6wkr04w

 

wiersz

 

 

 

nasiona

tacka

pojemnik

 

 

 

nasiona

 

 

woda

3 pojemniki np. kubeczek na wodę lub szklanki ( przezroczyste)

dzbanek

Pomysły zaczerpnięte z przewodnika metodycznego wydawnictwa WSiP – Tropiciele oraz z czasopisma Bliżej Przedszkola

WIELKIE DZIŚ SPRZĄTANIE ŚWIATA

Wielkie dziś sprzątanie świata,

czarownica z miotłą lata

z nią czarownic innych chmara

Łysą Górę sprzątnie zaraz.

Baby – Jagi nie próżnują

i łopaty już szykują,

zamiast straszyć małe dzieci,

na łopaty wezmą śmieci.

W piekle diabły też pracują,

wszystkie kotły w nim szorują,

ogonami wycierają

i już czysto w piekle mają,

Dzielne skrzaty to krasnale.

Także się nie lenią wcale,

a że długie brody mają

to świat nimi zamiatają.

 

ROBIMY PORZĄDKI

Wymieciemy wszystkie kurze,

Te na dole i te na górze.

Rozwiesimy całe pranie,

żeby wietrzyk powiał na nie.

Wymyjemy w oknach szyby,

tak dokładnie – nie na niby.

Ułożymy na regale

Książki, puzzle, auta, lale.

I podłogę pościeramy,

Choć już sił prawie nie mamy.

A gdy wszystko będzie lśnić,

Nie będziemy robić nic.

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS