Elfy

Tematyka realizowana w grupie Elfy w tym miesiącu

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC „CZERWIEC”

 

W GRUPIE „ELFY”

 

Cel główny:

 

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

 

• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

 

• Dbanie o zmysły − posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

 

• Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;

 

• Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

 

• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

 

Tematyka kompleksowa: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

 

  1. Wyjście do fryzjera.

  2. Chronimy się przed chorobami.

  3. Bandażujemy misia.

  4. Ząbek z dziurką.

  5. Kolorowe witaminy.

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS