Elfy

Tematyka realizowana w grupie Elfy w tym miesiącu

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC „KWIECIEŃ”

W GRUPIE „ELFY”


Termin realizacji: 01.04.2019 – 05.04.2019


Cel główny:


• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);

• Kształtowanie intuicji związanych  z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

• Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.


Tematyka kompleksowa:

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

 1. Tydzień dzieci miał siedmioro.

 2. Duży czy mały?

 3. Oczami dziecka.

 4. Dawno temu – teraz –  w przyszłości.

 5. Świat za sto lat.

   

  Tematyka zajęć na tydzień 15-19 kwietnia: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

  Cele:

   

  • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
  • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
  • Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;
  • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;
  • Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

   

   

   

  Tematyka zajęć za tydzień 23-26 kwietnia: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło.

   

  Cele:

   

  • Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;
  • Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;
  • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;
  • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;
  • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

   

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS