Elfy

Tematyka realizowana w grupie Elfy w tym miesiącu

 

 

Rozkład materiału w grupie ELFY w miesiącu MARZEC

 

TYDZIEŃ PIERWSZY: Wiosna idzie przez świat.

 

Cel główny:

- poznawanie nazw wybranych ptaków powracających do nas na wiosnę,

- rozwijanie myślenia,

- rozwijanie sprawności manualnych,

- zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody,

- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

 

TYDZIEŃ DRUGI: Chciałbym być sportowcem.

 

Cel główny:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- umuzykalnianie dzieci.

 

Tematyka kompleksowa: Zdrowe odżywianie.

Termin realizacji:19.03.2018 – 23.03.2018

Cel główny:

- poznanie wyglądu i nazw wybranych warzyw i owoców,
-  kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3 i więcej,

-  rozwijanie umiejętności aktywnego śpiewania piosenki,

- poznanie zasad zdrowego odżywiania,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tematyka kompleksowa: Wielkanoc.

Termin realizacji: 26.03.2018 – 30..03.2018

Cel główny:

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocy,

– rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,

- zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi,

- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,

- rozwijanie sprawności manualnych

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS