Gwiazdki

Domowe Przedszkole 14-17. kwietnia
2020.04.13

TEMAT TYGODNIA: ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ

 

Załączniki dostępne pod linkiem

https://drive.google.com/open?id=1DzZ0lApGY_E1d3IXKM5x3vhdgWDH6b6m

 

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

 

 

Wtorek

 

14.04.2020

 

Dbamy o Ziemię.

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności

ich przestrzegania.

-Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka-

pożary lasów, zatrucie wody i powietrza, zaśmiecanie,

-Kształcenie umiejętności układania zdań poprawnych gramatycznie.

-Kształtowanie współodpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska.

-Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania podczas zabawy na świeżym

powietrzu,

-Wdrażanie do współpracy w grupie,

-Kształtowanie zwinności poprzez zabawę.

-opracowanie zestawu zasad ,których powinniśmy przestrzegać aby pomóc naszej planecie.

-kształtowanie prawidłowego nawyku oddychania, rozluźnianie aparatu mięśniowego

obręczy barkowej, nadgarstków i rąk, doskonalenie akomodacji oczu.

- rozwijanie mowy i myślenia

-ruchowa

 

- zagadka

-globus

-szarfy

-kartka

-kredki

-balony

1.Rozwiązanie zagadki

Co to za planeta, Która nas zachwyca

na której bez wody, tlenu i słońca nie byłoby życia. /ziemia/

Globus - model Ziemi” – rozmowa na podstawie rekwizytu.

Oglądanie globusa,wyjaśnienie co oznaczają poszczególne kolory na globusie, odczytywanie

nazw kontynentów i oceanów. (kto nie ma globusa to pobiera Załącznik nr 1 wtorek )

źródło:https://www.google.pl/search?q=zdj%C4%99cie+globusa&sxsrf=ALeKk03EqOe86aN-G5FdKhAXGWz2sNO7SA:1586182904097&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nIh

- Kto wie, czym jest globus?

- Czego jest na Ziemi najwięcej? (wody)

- Co jest na drugim miejscu? (lądy)

- Co znajduje się na lądach? (różne środowiska)

Jaki to kontynent?” – odgadywanie nazw.

Rodzic mówi sylabami nazwę kontynentu, dzieci odgadują i odszukują go na globusie.

Wskazanie kontynentu na którym mieszkamy

2.Zabawa ruchowa „Dzieci do domu - dzieci na spacer”

Z wiadomych przyczyn zabawę robimy w domu a nie na świeżym powietrzu, jednak przeprowadzamy z dziećmi pogadankę na temat zalet zabawy na świeżym powietrzu. Przybory: szarfy.

Na dywanie rozłożone są szarfy /domki/. Na zawołanie rodzica: - "dziecko na spacer"

rozbiega się po dywanie. W czasie, gdy swobodnie biega, rodzic woła:

- "dziecko do domu". Wówczas każde dziecko jak najszybciej stara się dotrzeć do własnego

domku, po czym przybiera określoną przez prowadzącego pozycję, np. siada po turecku.

Po chwili rodzic znowu woła "dziecko na spacer". Wówczas dziecko opuszcza swój domek i ma możliwość swobodnego spacerowania, zgodnie z podanymi wskazówkami (np. na czworaka, pełzając, skacząc)

W innym wariancie tej zabawy, przy każdej kolejnej rundzie, można redukować po jednym

"domku". Dziecko, które nie znalazło w odpowiednim momencie schronienia – odchodzi z gry.

3.„Jak pomóc naszej planecie?” – wspólne opracowanie z dzieckiem rad i napisanie ich przez rodzica na kartce

Np. • Dbaj o czystość środowiska, wrzucaj śmieci do kosza a także segreguj odpady.

Gaś światło po wyjściu z pokoju, łazienki i innych pomieszczeń gdy w nich nie przebywasz.

Zakręcaj wodę, gdy nie jest już potrzebna, dokręcaj kran.

Szanuj drzewa, krzewy, przyrodę.

Odpoczywając w lesie lub nad wodą posprzątaj po sobie.

4.Kolorowa chmura” – ćwiczenia oddechowe

Dziecko z rodzicem leżą na dywanie w 2 szeregach naprzeciwko siebie. Między nimi leżą kolorowe balony. Zadaniem jest dmuchanie na balony tak, aby nie dotknęły żadnej z osób tylko unosiły się w powietrzu tworząc kolorową chmurę.

5. Ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 2wtorek, załącznik nr 3 wtorek) źródłohttps://chomikuj.pl/Nulek11/przedszkole/ekologia/kolorowanki*2c+karty+pracy

 

Środa

 

15.04.2020

 

Bez wody nie ma życia.

-doskonalenie umiejętności posługiwania się nożycami, przygotowanie pomocy do

zajęć.

-kształcenie umiejętności odzwierciedlania krótkich fragmentów rytmicznych, słuchu

muzycznego.

-Zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie,

- Utrwalenie wiadomości dotyczących właściwości wody i jej roli w przyrodzie,

- Kształcenie umiejętności obserwacji i spostrzegania zjawisk,

-Inspirowanie samodzielnych działań i wspieranie aktywności twórczej dzieci.

-Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną oraz pojęciem „abstrakcja – malarstwo

abstrakcyjne”,

-Pogłębianie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie kolorów,

- Rozwijanie wyobraźni dziecka i inspirowanie go do wyrażania słowem własnych wyobrażeń

na temat abstrakcyjnych prac plastycznych.

-rozwijanie mowy i myślenia

-plastyczna

-karta pracy (załącznik nr 1 środa)

-karta pracy (załącznik nr 2 środa

-bębenek

-gazeta

- 2 patyczki do szaszłyków

- taśma klejąca

-plastikowe słomki,

-białe kartki z bloku technicznego,

-woda,

-naczynia do

rozwodnienia farb

-farby w kolorze niebieskim i zielonym,

-tamburyno

-kredki

 

1. „Królowa Mórz i Kropelka Wody” – wycinanie z papieru , źródło ”Pięciolatek – Razem poznajemy świat” – wycinanka s.35, (załącznik nr 1 środa)

Dzieci wycinają z wycinanki 2 sylwety: Kropelkę Wody oraz Królową Mórz i przyklejają je do patyczka.

Zabawa „Kropelki”.

Rodzic wystukuje na bębenku rytm – odgłos spadających kropli zmieniając natężenie uderzeń. Dziecko wystukuje ten sam rytm uderzając palcami o gazetę.

2.Rozwiązywanie zagadki (źródło: przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Służy do mycia służy do picia

Bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda )

Słuchanie wiersza pt.: „Jak powstaje kropla wody” (brak informacji o autorze), (źródło: przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Jak powstaje kropla wody to zależy od pogody

gdy słoneczko mocno grzeje ciepło cicho i nie wieje

Wtedy paruje do góry i chowa się w zimne chmury

potem deszczem z nieba leci zmywa kurz a nawet śmieci

Napełnia stawy kałuże jeziorka małe i duże

Podlewa roślinki małe ziemię drzewa okazałe

A gdy zimno jest na ziemi wtedy mróz ją w lód zamieni

Do picia potrzebna ptakom wszystkim ludziom i zwierzakom

Bardzo zdrowa gdy przejrzysta do tego smaczna i czysta

traktujmy ją należycie bo woda to przecież życie.

Pogadanka o wodzie.

- Jak wygląda woda, jaki ma kolor, kształt, zapach, smak?

- Gdzie występuje woda?

- Komu jest potrzebna woda?

- Jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka?

Informacje: Woda życiodajna substancja - bezbarwna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Nie można jej niczym zastąpić. Aby być zdrowym, każdy człowiek powinien codziennie przyjąć w posiłkach i napojach około dwóch i pół litra wody. Gdyby jej nie było, nie istniałoby życie. Brak wody uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Bez wody nie ma żywności, a bez żywności nie ma życia.

Próba inscenizacji wiersza pt.: „Jak powstaje kropla wody”.

Dzieci przy użyciu wykonanych przez siebie sylwet inscenizują wiersz.

3.„Jak powstaje kropla wody?” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek – Razem poznajemy świat” cz.4 s.3. (załącznik nr 2 środa)

Dzieci nazywają etapy krążenia wody w przyrodzie. Kolorują rysunek i dorysowują tych wszystkich, którzy bez niej nie mogą żyć.

4.Rozmowa na temat reprodukcji:

- Gdzie możemy zobaczyć obrazy? (w muzeum, w domu…)

- Jak nazywa się osoba, która je maluje?

- Co przedstawiają te obrazy?

- Jak możemy je nazwać?

Przypomnienie, jak nazywa się malarstwo w którym każdy może zobaczyć coś innego (malarstwo abstrakcyjne)

Abstrakcja (łac.abstractio – oderwanie) – w sztukach plastycznych: taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować natury. Autorzy stosują różne środki wyrazu, dzięki którym "coś przedstawiają". Sztuka abstrakcyjna jest nazywana sztuką nieprzedstawiającą, niefiguratywną. Problemy, jakimi zajmują się artyści, zawsze dotyczą treści i formy. Forma stosowana w sztuce abstrakcyjnej może być bardzo różnorodna. Tym, co wyróżnia sztukę abstrakcyjną od nieabstrakcyjnej, jest brak rozpoznawalnych przedmiotów. W swojej istocie sztuka abstrakcyjna jest najbliższa muzyce: w obu tych dyscyplinach sztuki ilustracja jakiegoś tematu jest budowana nie wprost, a poprzez odwołanie do swoistych środków wyrazu, takich jak rytm, barwa, kontrast, walor, różne wielkości i wiele innych. Dokładnie te same problemy formalne stoją przed artystami zajmującymi się sztuką tzw. przedstawiającą, czy figuratywną, są one jednak w pewnym sensie ukryte przed odbiorcą, któremu warstwa ilustracyjna może wydawać się ważniejsza. Odpowiedź na to, co przedstawia abstrakcja, jest równie trudna, jak na każde pytanie o sens dzieła: w warstwie wizualnej przedstawia to, co widać jako linie, plamy i punkty, które można opisać, zmierzyć i sfotografować – a w warstwie znaczeniowej może mieścić się wszystko. Zarówno emocje, jak i koncepcje filozoficzne, zabawa formą i rozwiązywanie własnych problemów autora, o których nie chce (nie może lub nie potrafi) mówić wprost.

5.Praca plastyczna

Słomkę z jednej strony zatykamy plasteliną. Maczając w farbie rozcieńczonej wodą pokrywamy kartkę punktami /kroplami wody/. Możemy również rozdmuchiwać słomką krople wody. Do malowania i rozcieńczania z wodą potrzebna będzie nam farba w kolorze wody czyli niebieska /różne odcienie/, biała, zielona. Rodzic zwraca dziecku uwagę na nowe kolory powstające w wyniku łączenia się koloru niebieskiego i zielonego /turkusowy/.

Wystawa prac dzieci. (prosimy o zdjęcia na maila)

Co to jest, co ci to przypomina?” – wspólne oglądanie prac i wypowiedzi dzieci na ich temat.

 

 

 

Czwartek

 

16.04.2020

 

 

Segregujemy

śmieci.

- Zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki, utrwalenie wiadomości dotyczących segregacji śmieci /kolorów pojemników/, -Kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu/ określanie kolorów koszy na odpady/ ,

- Wdrażanie dzieci do dbania o środowisko poprzez zbieranie śmieci i umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach.

- Rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów

rozładowanie napięcia emocjonalnego, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,wyrabianie u dzieci umiejętności odprężenia.

-muzyczna

-matematyczna

-utwór „Śmieci”

Z. Tomaszewskiej

 

-karteczki w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i czarnym.

 

-suche odpady

 

-worki do segregacji śmieci / kartony

 

-„Segregujemy śmieci”– ćwiczenie z książki „Pięciolatek- razem poznajemy świat” cz.4, s.2

1.Słuchanie piosenki „Śmieci” Zofii Tomaszewskiej

Nadeszła wreszcie pora, by śmieci dać do wora 2x Szklane butle mój kolego - wrzuć do wora zielonego A papiery? Do którego? Papiery do niebieskiego. A plastiki? Gdzie mam wrzucić? Tam gdzie metal- worek żółty. A zmieszane? Do którego? - Wrzuć zmieszane do czarnego. Dziś wszyscy pracowali i śmieci sortowali podwórko już czyściutkie a dzieci wesolutkie. Rozmowa na temat treści piosenki. Na środku dywanu stoją pojemniki wykonane przez dzieci. - Co wrzucamy do zielonego worka? - Do jakiego worka wrzucamy papiery? - Gdzie wrzucamy metal? - Co wrzucamy do czarnego worka? (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=1kJhP2Km3zc )

2.„Robimy porządki” – zabawa matematyczna

Rodzic pokazuje i omawia do czego służą pojemniki na odpady i dlaczego mają różne kolory (każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wyjaśnia na konkretnych przykładach, do którego pojemnika, jakie odpady wrzucamy. Dziecko czyta globalnie nazwy: PLASTIK, SZKŁO , PAPIER, METAL i umieszcza je na konkretnych pojemnikach.

Następnie rodzic rozrzuca w pokoju opakowania po produktach. Dziecko biega swobodnie przy dźwiękach piosenki „Śmieci”. Na przerwę zatrzymuje się i podnosi po jednym opakowaniu rozrzucanym w pokoju.

Segregowanie opakowań ze względu na rodzaj tworzywa z jakiego zostały wykonane do pojemników /oklejonych kartonów/worków.

Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. Przeliczanie zgromadzonych odpadów w poszczególnych pojemnikach. Porównywanie liczebności.

3.„Segregujemy śmieci”– ćwiczenie z książki „Pięciolatek- razem poznajemy świat” cz.4, s.2 Dzieci nazywają przedmioty, które ludzie wyrzucają i określają poszczególne kolory koszy na odpady. Nazywają odpady znajdujące się na dole strony i łączą je z odpowiednimi pojemnikami na śmieci.

(załącznik Segregacja śmieci czwartek) .

4.„W naszym ogródeczku” – masażyk. (Autor: Anna Rynkiewicz źródło przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Cieszą się dorośli i cieszą się dzieci /rysujemy na plecach uśmiechy, na górze i na dole Słonko coraz mocniej świeci /masujemy plecy obiema rękoma Do ogródka dziś pójdziemy /idziemy po plecach palcami wskazującymi środkowym A tam ziemię przekopiemy /wykonujmy ruchy jak kopiący piesek obiema rękoma Potem trochę wypielimy – /naśladujemy wyrywanie chwastów i ich wyrzucanie wszystkie chwasty wyrzucimy przygładzimy, przyciśniemy, /przyciskamy całymi dłońmi plecy i gładzimy je ciężkim walcem przejedziemy. /mocniej przeciskamy plecy otwartą dłonią Jeszcze trochę pograbimy /grabimy plecy tworząc z palców grabki W ziemi dziurkę wyżłobimy /palcem wskazującym wyżłabiamy dziurkę naśrodku pleców W dziurce ziarenko umieścimy /naśladujemy wkładanie ziarenka dziurkę piaskiem zasypiemy /naśladujemy zasypywanie Przyciśniemy, przygnieciemy /naciskamy na plecy obiema dłońmi Wodą z konewki podlejemy. /uderzając palcami naśladujemy deszczyk Cieszą się dorośli i cieszą się dzieci /ponownie rysują na plecach uśmiechy, na górze i na dole Słonko coraz mocniej świeci /masujemy plecy obiema rękoma A roślinki dojrzewają /rysujemy krętą linię od dołu plecków aż do szyi I główki do słoneczka wystawiają. /głaszczemy po głowie mierzwiąc włosy.

 

 

 

Piątek

 

17.04.2020

 

Mieszkańcy rzeki.

- Zapoznanie dzieci z techniką kolażu, utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w środowisku wodnym,

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych w toku działań plastycznych, formowanie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw,

-Wdrażanie do oszczędzania wody, przyczyniania się do tego, aby nie zanieczyszczać rzek.

-kształcenie umiejętności odróżniania zdań prawdziwych od fałszywychi wyrażania swego zdania za pomocą odpowiedniego koloru karteczki, szybkiej reakcji na sygnał słowny; utrwalenie wiadomości dotyczących ochrony środowiska

 

-plastyczna

 

-rozwijanie mowy i myślenia

pasy bibuły: niebieski i granatowy, kolorowy papier, małe butelki plastikowe, tektura, klej, gazety, szary papier, napis CHORA RZEKA i ZDROWA RZEKA, nożyce, kredki.

 

-zagadki

 

-karta pracy „Mieszkańcy rzeki”– ćwiczenie z książki „Pięciolatek – razem poznajemy świat” cz.4, s.4.

1.Rozwiązywanie zagadek. (źródło przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Ma na dnie piasek albo kamienie. Do morza spieszy wciąż niestrudzenie /rzeka/

Łuską są pokryte od nosa po ogon. Pod wodą pływają, więc mówić nie mogą. /ryba/

Mieszka w rzece albo w stawie i szczypcami tnie jak krawiec. /rak/

Gdy w gęstej siedzi trawie, jest niewidoczna prawie. Kum – kum!. Tak się odzywa. Czy wiesz jak się nazywa? /żaba/

2.Wykonanie pracy plastycznej ,,Chora rzeka – zdrowa rzeka”.

Dzieci dokonują wyboru materiału zgromadzonego w miejscach oznaczonych kroplą uśmiechniętą i smutną. Prace wykonują na pasach bibuły techniką kolażu. Po zakończeniu pracy wybierają, którą z rzek chcieliby mieć w swoim otoczeniu. Rozmawiają z Królową Wód, w jaki sposób możemy oszczędzać wodę i przyczynić się do tego, aby nie zanieczyszczać rzek. (- mycie pod prysznicem – zamiast w wannie, dokręcanie kranów, mycie naczyń w zlewozmywaku a nie pod bieżącą wodą, naprawianie uszczelek, dbanie by woda nie kapała, dbanie o czystość rzek / jak jesteśmy na plaży wszelkie nieczystości, śmieci zabieramy ze sobą i wyrzucamy do kosza/).

3.Zabawa „Prawda czy fałsz?” (źródło przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Rodzice czyta dzieciom zdania. Dziecko ma dwie karteczki: czarną i zieloną. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, dzieci podnoszą do góry karteczkę koloru zielonego, jeżeli fałszywe – czarną.

-Papierki po cukierkach wrzucamy do kosza.

-Będąc w lesie możemy krzyczeć i łamać gałęzie drzew.

-Ryby lubią pływać w czystej wodzie.

-Wychodząc z łazienki należy sprawdzić czy kran jest dokręcony.

-Ludzie i zwierzęta mogą żyć bez wody.

-Las to dom wszystkich ludzi.

-Śmieciarka to samochód wyścigowy.

-Drzewa produkują tlen.

-Samochody zanieczyszczają powietrze.

-Zużyte baterie można wyrzucić do śmietnika.

4. Wykonaj zadanie Mieszkańcy rzeki”– ćwiczenie z książki „Pięciolatek – razem poznajemy świat”(załącznik Mieszkańcy piątek).

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS