Gwiazdki

Domowe Przedszkole 27-30.kwietnia - Gwiazdki
2020.04.26

TEMAT TYGODNIA: Polska moja Ojczyzna

Załączniki dostępne pod linkiem - https://drive.google.com/open?id=1U3QEC-Xn94KBnUV2253hlVjw_mDOjk0C

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek

 

27.04.20 r.

 

Jesteśmy Polką i Polakiem.

 

-Zapoznanie dzieci ze słowem „Ojczyzna oraz barwy ojczyste”,

-Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości

-Rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi

 

 

-Rozwijanie mowy i myślenia

-wiersz pt „Moja ojczyzna”

-„Jesteśmy Polką i Polakiem” – ćwiczenie z książki

-„Polska” – ćwiczenia graficzne

 

1.Słuchanie wiersza recytowanego przez rodzica pt. „Moja Ojczyzna” (źródło: przewodnik metodyczny, autor D. Kossakowska

Polska to moja ojczyzna. Tu mieszka moja rodzina. Mieszkają tu ludzie dorośli i mała, wesoła dziewczyna. Wszyscy Polskę kochamy i chcemy dla niej pracować. Poznawać piękne zakątki, a w święta wspólnie świętować. Kochamy biel naszej flagi i czerwień co obok powiewa, gdy z dumą trzymamy ją w dłoni a obok nas szumią drzewa.

Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego wiersza:

  • Jak nazywa się nasza Ojczyzna?

  • Kto mieszka w Polsce?

  • Co chcemy robić dla Polski?

  • Jak wygląda nasza flaga?

Fragmentaryczna nauka wiersza.

2.„Jesteśmy Polką i Polakiem” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek – Razem poznajemy świat” (załącznik 1 pon)

3.„Polska” – ćwiczenia graficzne. /„Pięciolatek - razem poznajemy świat” - grafomotoryka

Wtorek

 

28.04.20 r.

 

Kraj w którym mieszkam – Polska

 

-Zapoznanie z historią powstania państwa polskiego

-Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości

-Rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi

-Kształtowanie postaw patriotycznych

 

-rozwijanie mowy i myślenia

 

-ruchowa

 

-ilustracja przedstawiająca godło Polski

 

-opowiadanie „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”

1.Słuchanie „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”. (źródło: przewodnik metodyczny)

Przed wiekami trzej bracia Słowianie – Lech, Czech i Rus wędrowali w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby zamieszkać wraz ze swoim ludem. Szukali lasów bogatych w zwierzynę i jezior pełnych ryb. Podróż nie była lekka, często napotykano rzeki, które spowalniały wędrujący naród. Mimo lęków i trudów podróży Słowianie pokładali nadzieje i wierzyli w mądrość swoich królów. Mijały tygodnie, aż wreszcie ujrzeli wielkie obszary żyznych równin. Liczne rzeki przecinające teren mieniły się w słońcu. Gdy nadszedł czas postoju Rus przemówił do swych braci: - Moi ludzie są już zmęczeni trudami tych poszukiwań. Wiem, że tutaj będzie nam dobrze, tu właśnie będzie nasza osada. Na tych równinach powstaną nasze domostwa. Czech i Lech pożegnali się z bratem, składając przy tym obietnice, że jeszcze się spotkają. Pozostali bracia ruszyli w stronę słońca. Wybrali tę drogę ze względu na Czecha, który lubił promienie słoneczne i ich ciepło. Podróżowali wiele dni, aż ich oczom ukazały się wielkie góry. Tam też rozbili obóz. Czech spoglądał z podziwem na wysokie góry i rzekł do brata: - Kocham ciepło słońca, jak pozostanę tu w wysokich górach będę mógł zawsze być blisko niego. Ziemie są tu żyzne. Więc dalej bracie musisz podążać sam, ja i mój lud osiedlimy się tutaj. Lech wiedział, że musi dalej szukać miejsca dla swego ludu, jednak trudno było rozstawać mu się z bratem. Nadszedł w końcu dzień w którym pożegnał Czecha, zanim jednak odjechał w swoim kierunku przypomniał bratu o złożonej przez trzech braci przysiędze, że jeszcze się spotkają. I tak Lech ruszył w drogę.Po długiej wędrówce postanowili odpocząć w cieniu rozłożystego dębu. Nagle ich oczom ukazał się piękny widok. W górze, nad ich głowami krążył ptak. Jego białe pióra lśniły w zachodzącym słońcu. Rozglądał się po okolicy swoim przenikliwym wzrokiem. Lech dostrzegł w białym orle odwagę, dumę i piękno. Postanowił, że to właśnie tutaj zostanie ze swoim ludem. Skoro orzeł wybrał to miejsce na swój dom, więc i on je wybiera. Wielki ptak właśnie lądował w swym gnieździe na szczycie wielkiego dębu. To był niesamowity widok, ujrzeć tak pięknego , białego orła na tle czerwonego, zachodzącego słońca. Lech wybudował gród, ludzie zakładali swoje gospodarstwa, które stawały się coraz większe. Wszyscy mieli pod dostatkiem jedzenia i czuli się bezpiecznie. Biały orzeł często odwiedzał gród Lecha. Podziwiał jego piękno oraz mądrego gospodarza. Z czasem pierwszy gród Lecha nazwano Gnieznem. Wiele lat później Gniezno zostało pierwszą stolicą Polski. A biały orzeł stał się znakiem Polaków. Do tej pory jest naszym godłem.

Rozmowa na temat opowiadania:

- Jak nazywali się trzej bracia?

- Czego szukali wędrując po świece?

- Co skłoniło Lecha do zakończenia wędrówki?

- Jak nazwano gród, który założył Lech i co było jego znakiem?

- Jakie miasto zostało pierwszą stolicą Polski?

2.Zabawa ruchowa „ Góry-niziny – morze”.

Przy dźwiękach dowolnej muzyki dziecko biega po pokoju. Na hasło: góry podnosi wysoko kolana naśladując górską wspinaczkę. Na hasło: niziny spaceruje po całym pokoju, morze – naśladuje rękoma pływanie /robi falę/.

3.Rozmowa na temat symboli narodowych – prezentacja godła.

Nawiązanie do legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”. /

Wypowiedzi dziecka na temat wyglądu naszego godła. Zwrócenie uwagi na kolorystykę, jej znaczenie oraz miejsca, w których możemy je zobaczyć.

4.Recytacja wiersza „Moja Ojczyzna” Doroty Kossakowskiej.

 

Środa

 

29.04.20 r.

 

Flagi

-Zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki,

- Utrwalenie wiadomości dotyczących symboli narodowych oraz przynależności narodowej,

Utrwalenie figur poloneza – polskiego tańca narodowego,

- Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu z nauczycielem w formie muzycznej

śpiew, estetycznego poruszania się.Poznanie wyglądu flag należących do państw sąsiadujących z Polską tj. Rosja, Litwa,

Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy,

Kształcenie umiejętności układania flag według wzoru i przeliczania ich,

Tworzenie zbiorów równo i różnolicznych, przeliczanie i porównywanie ich elementów,

Wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci.

-muzyczna

-plastyczna

-matematyczna

- piosenka „Kto Ty jesteś?, (załącznik nr 1 środa)

-magnetofon

-internet, komputer

-paski kolorowego papieru w kształcie prostokąta,

-kartki białego papieru, plastelina, farby, wycinanki

-ilustracje przedstawiające flagi państw sąsiadujących z Polską, (załącznik nr 3 środa)

-klej, tamburyno,

-film z tańcem pokazowym Polonez (załącznik nr 2 środa)

-karta pracy (załącznik nr 4 środa)

 

1. Słuchanie piosenki pt.: „Kto ty jesteś?” sł. Wł. Bełza, muz. M. Tomaszewska, załącznik nr 1 środa (źródło: https://youtube/NREwvjzaRc8 )

- Kto ty jesteś? - Polak mały.

- Jaki znak twój? - Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.

- W jakim kraju? -W polskiej ziemi.

- Czym twa ziemia? - Mą ojczyzną.

- Czym zdobyta? -Krwią i blizną.

-Czy ją kochasz? -Kocham szczerze.

-A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.

Ref.: Polska, Polska, Polska, Polska - Polska to jest ojczyzna moja.

Polska, Polska, Polska, Polska - To ojczyzna ma. (bis)

Rozmowa na temat piosenki:

Kto ty jesteś?

- Jaki znak twój?

- W jakim kraju mieszkasz?

- Czym jest dla ciebie Polska?

- Jak została zdobyta?

-W jakim rytmie jest piosenka? /poloneza/

Powtórne słuchanie piosenki i wyklaskiwanie rytmu.

Próby wspólnego śpiewania piosenki wraz z rodzicem

Rodzic śpiewa pytania a dziecko odpowiedzi, refren śpiewają wspólnie

2.Rozmowa na temat Poloneza i zapoznanie z figurami tańca. Załącznik nr 2 środa. (źródło: https://youtu.be/0LHeRar330M ) Można podjąć próbę nauki tańca wraz z dzieckiem :)

3.Recytacja wiersza Doroty Kossakowskiej pt.: „Moja Ojczyzna (źródło: przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Polska to moja ojczyzna. Tu mieszka moja rodzina.

Mieszkają tu ludzie dorośli i mała, wesoła dziewczyna.

Wszyscy Polskę kochamy i chcemy dla niej pracować.

Poznawać piękne zakątki, a w święta wspólnie świętować.

Kochamy biel naszej flagi i czerwień co obok powiewa,

gdy z dumą trzymamy ją w dłoni a obok nas szumią drzewa.

4.Omówienie wyglądu flag krajów sąsiadujących z Polską.

Załącznik nr 3 środa (źródło: https://www.google.pl/search?q=grafika+google&sxsrf=ALeKk00p07ityq8LvHNU5sMZDioDrpOMMA:1587382567439&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK )

Rozmowa na temat zgromadzonych flag:

- Jakie kolory widnieją na naszej fladze?

-Czy flagi innych krajów są takie same jak nasze?

-Czym się różnią?

Wykonanie dowolnej flagi przez dziecko. Technika i wykonanie dowolne, wykorzystujemy nasze zasoby domowe. Prosimy podzielić się zdjęciami na naszym mailu.

5.„Flagi” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek – Razem poznajemy świat” cz.4, s.13. Załącznik nr 4 środa

Dziecko liczy flagi w pętlach. Dorysowuje lub skreśla tyle flag aby w każdej pętli było ich tyle, ile wskazuje liczba oczek na kostce. Następnie dziecko próbuje wskazać państwa do których należą flagi. Może również grupować i przeliczać wykonane przez siebie flagi.

 

Czwartek

 

30.04.20 r.

 

Nasi sąsiedzi

 

-Utrwalenie nazw krajów sąsiadujących z Polską,

-Zapoznanie dzieci z położeniem geograficznym naszego kraju, ukształtowaniem terenu,

-zapoznanie dzieci z nazwami krajów, które sąsiadują z Polską, mieszkańcami oraz

wyglądem strojów narodowych poszczególnych krajów; wyjaśnienie znaczenia słowa „sąsiad”.

-zapoznanie ze słowem „dzień dobry” w językach naszych sąsiadów, utrwalenie wyglądu

flag, właściwej kolorystyki, zachęcenie do witania się w różnych językach.

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

-doskonalenie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, utrwalenie nazw dawnych i obecnej stolicy Polski.

-zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy, kształcenie umiejętności wstrzymania

wdechu i podparcia oddechowego.

 

-rozwijanie mowy i myślenia

- ruchowa

 

-karta pracy (załącznik nr 1 czwartek), ołówek

-mapa Polski

-tamburyno lub dowolna muzyka

-skrawki papieru w kolorze białym i czerwonym

-słomka/rurka

1.„Nasi sąsiedzi” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek – Razem poznajemy świat” cz.4., s. 11. załącznik nr 1 czwartek

Dziecko obrysowuje kredką kontur Polski. Liczy sąsiadów naszego kraju oraz nazywa państwa z których pochodzą i określa kim są np. kraj – Polska, nazwa mieszkańców– Polacy. Następnie dziecko łączy w pary właściwe ilustracje i opowiada jak wyglądają flagi i narodowe stroje naszych sąsiadów

Informacje dla rodzica

Pochodzenie słowa sąsiad:

Sąsiad – osoba, która mieszka, znajduje się obok. Współcześnie określenie obok w różnych kontekstach nabiera odmiennych znaczeń. Sąsiadami są osoby mieszkające w tej samej kamienicy, na tym samym osiedlu w pobliskim bloku. Sąsiadami są mieszkańcy najbliższej,zaprzyjaźnionej wioski, osady. Sąsiadami Polaków są obywatele państw graniczącychz Polską.Słowo to notowane jest od XIV w., pochodzi od prasłowiańskiego - *sąsěd „ten, kto siedzi razem z kimś, obok kogoś’. Jest to dawny rzeczownik odczasownikowy od przedrostkowego

*s-sěsti ‘usiąść razem, obok siebie”.

2.Rozmowa na podstawie mapy Polski:

- Jak nazywa się kraj w którym mieszkamy?

- Jakie kolory widnieją na mapie Polski i co one oznaczają? / zielony - niziny, żółty -wyżyny i pomarańczowy – góry/.

- Jakie rzeki przepływają przez Polskę? /Wisła i Odra/

-Nad jakim morzem leży Polska?

-Jakich sąsiadów ma Polska?

3. Zabawa „Sąsiedzkie powitanie” (źródło: przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Rodzic wypowiada słowa powitania w różnych językach /krajów, które graniczą

z Polską/, a dziecko powtarza je jak echo. Wskazuje jednocześnie flagę danego kraju. (wykorzystujemy flagi ze środy)

niemiecki - Guten Tag

polski - Dzień dobry

litewski - Labasrytas

rosyjski - Dobroeutro

czeski - Dobry den

słowacki – Dobre rano

ukraiński – Dobrogo ranku

białoruski – Dobrajeranica

Następnie dziecko może poruszać się po całej sali przy dźwiękach tamburyna lub dowolnej muzyki. Na przerwę zatrzymuje się i wita w dowolnym języku.

4.„Zwiedzamy nasz kraj” – zabawa ruchowa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka” (źródło: przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Dzieci poruszają się po sali w rytmie śpiewającej z rodzicem piosenki (słowa i melodia piosenki wszystkim nam znana)

Jedzie pociąg z daleka

Na nikogo nie czeka

Konduktorze łaskawy

Zawieź nas do stacyjki.”

Rodzic mówi do jakiej stacji dotarli np., do Krakowa by smoka pocałować. Wtedy dziecko naśladuje to jak daje buziaki dla smoka itd. liczymy na państwa kreatywność :)

5.„Flaga” – ćwiczenia oddechowe.(źródło przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)

Dzieci przenoszą skrawki papieru w kolorze białym i czerwonym za pomocą słomki (rurki) tak, aby ułożyć na stoliku flagę Polski. Dziecko chwyta wargami słomkę lub rurkę i za pomocą wdechu powietrza łapie wybrany przedmiot /papier/, by przemieścić go w inne miejsce, pozostawia dany przedmiot robiąc wydech.

Piątek

01.05.20 r.

Symbole narodowe

-Utrwalenie poznanych symboli narodowych: flaga, godło i hymn Polski,

-Rozpoznawanie melodii hymnu państwowego oraz zachowania właściwej postawy

podczas jego słuchania,

-Rozwijanie słuchu fonetycznego,

Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych, budzenie uczucia miłości i przywiązania

do własnej ojczyzny,

 

-rozwijanie mowy i myślenia

-muzyczno- ruchowa

-godło Polski, załącznik nr 1 piątek

-hymn Polski załącznik nr 2 piątek

1.Skąd pochodzimy?- zagadka fonematyczna (źródło przewodnik metodyczny Podręcznikarnia)– dziecko ma za zadanie odgadnąć co to za słowo po kolejno wypowiadanych przez rodzica głoskach:

P – O – L – S – K – A

Nasze dzisiejsze zajęcia będą o Polsce i jej symbolach narodowych.

Wyjaśnienie pojęcie symbol- znak, znak rozpoznawczy: nasza grupa też ma swój

znak: Gwiazdki

Jakie znamy symbole narodowe?

-flaga

-godło

Godło jest znakiem państwa. Polskie godło to biały orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem na czerwonym tle.

2.Oglądanie godła Polski.załącznik nr 1 piątek (źródło:https://www.google.pl/search?q=god%C5%82o+Polski&sxsrf=ALeKk03wvbzRCLtmFB5Iv4kPVSibX2-22w:1587457192111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YBuhRk45uVw3 )

Wyjaśnienie, w jakich miejscach można spotkać godło państwowe. Pokazanie dziecku godła Polski.

Dziecko wymienia wszystkie symbole narodowe.

Polska ma jeszcze jeden symbol narodowy , dziś go poznasz. Może wiesz jak się nazywa ten symbol ? (puszczamy hymn Polski a dziecko musi zgadnąć co to jest za utwór- załącznik nr 2 piątek (źródło:https://ijl.fjrifj.frl/4a13803fc2b6d1083675934b4bf32dd0/AJsWz9SlpfA)

  • Kiedy grany jest hymn Polski?

  • Jaką postawę należy przyjąć słuchając hymnu?

3.Rozpoznaj Hymn Polski - zabawa ruchowo - muzyczna

Dziecko porusza się po kole przy różnych rodzajach muzyki gdy usłyszą hymn zatrzymują się i przyjmują odpowiednią postawę. Zabawę powtarzamy 3 razy.

4.„Dokończ zdanie”- zabawa dydaktyczna.

Dziecko stoi w kręgu rodzic rzuca piłkę do dziecka mówiąc pierwszą

część zdania. Zadaniem dziecka jest złapanie piłki i dokończenie zdania, np.:

Moja ojczyzna to.......

Godło Polski to..........

Gdy słyszymy hymn, należy.......

Nasze symbole narodowe to..........

Flaga Polski ma barwy................... itp.

5.„Mazurek Dąbrowskiego” - wysłuchanie hymnu. Załącznik nr 2 piątek(źródło:https://ijl.fjrifj.frl/4a13803fc2b6d1083675934b4bf32dd0/AJsWz9SlpfA )

Wyjaśnienie słów.

Informacje dla rodzica „Mazurek Dąbrowskiego” powstał w 1797 roku. Autorem słów jest Józef Wybicki. Pieśń ta nazywana była Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Została napisana dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio (miasto w północnych Włochach) legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Szybko pieśń ta stała się popularna wśród legionistów. Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach. Od 26 lutego1927 stał się oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy jest śpiewany hymn?” - wypowiedzi dzieci.

- Na uroczystościach państwowych.

- Na apelach z okazji rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego.

- Podczas zawodów sportowych międzynarodowych (śpiewany jest hymn tego państwa, która drużyna, bądź którego kraju sportowiec zwyciężył).

Następnie nauczyciel prezentuje postawę, jaką należy przyjąć podczas śpiewania hymnu państwowego.

Nauka 1 zwrotki i refrenu.

Wspólne śpiewanie hymnu w postawie na baczność.

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS