Jeżyki

Domowe Przedszkole 14-17. kwietnia
2020.04.13TEMAT TYGODNIA: Zwierzęta na wsi

 

Załączniki dostępne pod linkiem

https://drive.google.com/open?id=1lc_lZHJp305p9metknjMDD9hs8urWz0q

 

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek / Na wsi

- rozwijanie spostrzegawczości i mowy;

-wzbogacanie słownictwa o pojęcia: sadzawka, pastwisko,

-poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi;

-kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta.

Mowa i myślenie ,

 

Fizyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treść rymowanki

 

 

 

treść powitanki

 

 

 

 

 

tekst wiersza

 

 

 

 

 

 

 

karta pracy

 

 

pudełko/worek, zdjęcia lub figurki zwierząt

Poranna gimnastyka ( to samo ćwiczenie przeznaczone jest na cały tydzień )

Kto ma nogi dwie, kto cztery” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania:

Rodzic mówi: Kurka i kogut po dwie nogi mają i jak my biegają.

Dziecko swobodnie biega po dywanie.

Rodzic mówi: Kto cztery nogi ma porusza się jak koń, krowa i koza. Dziecko swobodnie porusza się na czworakach na dywanie.

Zabawę powtarzamy 2-3 razy. Rodzic może przyłączyć się do ćwiczeń i wraz z dzieckiem wykonywać odpowiednie ruchy.

Powitanie:

Machamy rączkami (powitalne machanie ręką) i do koła zapraszamy (gest przywoływania).

Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie).

1. „Na wsi” - słuchanie wiersza:

Po podwórku chodzą kurki, Bardzo ostre ich pazurki,

Każda w ziemi czegoś szuka, Znaleźć ziarnko, to jest sztuka!

Dalej w głębi jest sadzawka, Wokół niej zielona trawka,

Pędzą po niej oszalałe, Hałaśliwe gąski białe.

A w zagrodzie małe świnki, Wesolutkie mają minki,

Wciąż biegają, pochrumkują, Widać dobrze się tu czują.

Środkiem dumnie sunie krowa, Na pastwisko iść gotowa,

Bo na wieczór każdy czeka, Żeby dała dużo mleka.

Jeszcze w stajni stoją konie, Gospodarze dbają o nie,

Karmią, czyszczą i siodłają, Leśne ścieżki objeżdżają.

Ale, najważniejszym w tym rejonie, Nie są krowy ani konie,

Tylko wierny piesek Burek, Władca wiejskich podwórek!

2. „Na wsi” - rozmowa kierowana na temat wiersza:

- Kto chodzi po podwórku? - Czego szukają kurki? - Kto pędzi po zielonej trawce?

- Jakie zwierzęta są w zagrodzie? - Co robią, jak się czują? - Jakie zwierzę chce iść na pastwisko?

- Jakie zwierzę daje mleko? - O kogo dbają gospodarze w stajni? - Jak gospodarze dbają o konie?- Kim jest Burek?

Rodzic wyjaśnia dziecku pojęcia zagroda, sadzawka i pastwisko. Wspólnieustalają jakie wiejskie zwierzęta można dopasować do tych miejsc.

3. „Konie i koniki” – zabawa ruchowa z gimnastyką języka: Na hasło: „duże konie” dziecko i rodzic cwałują po okręgu (cwał boczny). na hasło: „małe koniki” dziecko i rodzic zatrzymują się i kląskają językami. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

4. Po co hodujemy zwierzęta?-wypowiedzi, dobieranie w pary: praca z kartą pracy -załącznik nr 1

Zabawa dowolna zgodna z własnym pomysłem dziecka

POPOŁUDNIE

5. Zabawa ruchowa z elementami naśladowania „Parada zwierząt”:

Dziecko i rodzic stoją naprzeciw siebie, przybierają nazwy zwierząt i przedstawiają się: jestem kurą, jestem koniem, jestem …

Na początku rodzic, później dziecko wywołuje zwierzę: zapraszam kury. Dziecko i rodzic naśladują grzebanie pazurkami w ziemi. po prezentacji wracają na miejsca i następuje kolejna prezentacja.

Konie – bieg z głosem: i-ha-ha, i-ha-ha.

Krowa – wolny chód z głosem: muu, muu.

Kaczka – chód z przechyłem bocznym i głosem: kwa, kwa.

6. „Które zwierzęta można hodować na wsi ?”– zabawa dydaktyczna:

Dziecko wybiera losowo z pudełka obrazek (lub figurkę, jeśli posiada taką w zbiorze swoich zabawek) przedstawiający zwierzę (dzikie lub hodowlane). Rodzic zadaje pytanie: Czy to zwierzę można hodować na wsi?

Po udzieleniu odpowiedzi rodzic pobudza myślenie dziecka zadając kolejne pytania:

- dlaczego to zwierzę hodujemy?,

- jakie mamy korzyści z hodowli?,

- czym, jak należy żywić to zwierzę?,

- w jaki sposób opiekować się nim?,

- dlaczego tego zwierzęcia nie można hodować w domu?.

załączniki nr 2 (obrazki do wydrukowania i wycięcia przez rodzica)

Zabawy dowolne według zainteresowań dziecka.

Wtorek / Zwierzęta i ich dzieci

- poznanie rodzin zwierząt i odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie;

- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię;

- kształcenie poczucia słuchu i rytmu.

Muzyczna,

 

Fizyczna

 

 

treść rymowanki

 

 

 

 

 

 

treść powitanki

 

 

fragment wiersza

 

 

 

obrazek zagrody wiejskiej

 

 

 

 

 

 

 

nagranie piosenki

 

 

karta pracy

 

 

 

obrazki z memorami do rymów

 

 

nagranie słuchowiska

Poranna gimnastyka

Kto ma nogi dwie, kto cztery” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

Powitanie:

Machamy rączkami (powitalne machanie ręką) i do koła zapraszamy (gest przywoływania).

Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie).

1. „Na wiejskim podwórku” - słuchanie fragmentu wiersza Stanisława Karaszewskiego:

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko

2. „Zwierzęta i ich dzieci” – praca z obrazkiem: załącznik nr 3

Dziecko nazywa i wskazuje zwierzęta, o których była mowa w wierszu. Rodzic wspomaga dziecko pytaniami i poleceniami:

- Jak się nazywa dziecko krowy? Pokaż je na obrazku,

- Jak się nazywa dziecko kozy? Pokaż je na obrazku, itp.

3. „Jak zwierzęta śpiewały?” – improwizacje melodyczne na podaną sylabę:

ko-, be-, mu-, me-, gul-, kwa-, gę-.

4. „Miała baba koguta” – zabawa rytmiczna w oparciu o popularną piosenkę:

Miała baba koguta, koguta, koguta, Wsadziła go do buta, do buta siedź! Miała baba indora, indora, indora Wsadziła go do wora, do wora siedź!

Dziecko i rodzic siedzą na dywanie i rytmizując tekst wystukują, wyklaskują rytm podany przez rodzica: Mia - ła ba -ba ko – gu - ta, ko – gu - ta ko – gu – ta…

link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=aOl2Chgz0P0

5. „Gąski, gąski do domu „– zabawa ruchowa:

Rodzic pełni rolę wilka i gospodarza (jeśli nie ma w domu innych osób chętnych do zabawy). Dziecko to gąska. Gąska stoi naprzeciw wilka. Rodzic: Gąski, gąski do domu. Gąski: Boimy się. Rodzic: a czego? Gąski: Wilka złego. Rodzic: a gdzie on ? Gąski: Za górami, za lasami. Rodzic: To szybko gąski do domu! Po tych słowach dziecko– gąski biegnie do gospodarza (czyli w wyznaczone wspólnie miejsce) a zadaniem wilka jest złapanie dziecka nim dobiegnie ono do celu. Rodzic i dziecko mogą zamieniać się rolami.

Zabawa swobodna dziecka.

POPOŁUDNIE

6. „Rodzice i ich dzieci” –nazywanie mieszkańców zagrody wiejskiej: Praca z kartą-załącznik nr4

7. Myślimy i tworzymy rymy:

Przed dzieckiem na dywanie rodzic rozkłada obrazki lub pokazuje je na komputerze albo telefonie. Pierwszy obrazek wybiera rodzic i prosi dziecko o wskazanie obrazka, którego nazwa rymuje się z nim. Kolejne obrazki wybiera już dziecko. Wszystkie rymujące się obrazki rodzic na koniec układa parami i wspólnie z dzieckiem wymawia rymujące się nazwy.

Link do rymów https://pedagogika-specjalna.edu.pl/pomoce-edukacyjne/rozwijanie-percepcji-sluchowej/attachment/rymy4/

8. „Mysz z miasta i mysz ze wsi” - wysłuchanie słuchowiska:

Link do słuchowiska https://www.youtube.com/watch?v=Gbg4SGssLMY

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Środa / Ptaki na wsi

- rozwijanie myślenia matematycznego;

- kształtowanie pojęć: para, taki sam;

- wdrażanie do posługiwania się powyższymi pojęciami.

Matematyczna,

 

Fizyczna

 

treść rymowanki

 

treść powitanki

 

 

karta pracy

 

 

pary przedmiotów

 

 

karta pracy, żółta kredka

 

 

treść rymowanki, żółte opaski z bibuły

 

karta pracy, kolorowe kredki

 

 

pojemniki z ryżem, kaszą, siemieniem lnianym, groch/fasola

 

 

taśma klejąca/kreda, łyżki kuchenne, jajka (jajeczka zabawkowe, piłeczki)

 

Poranna gimnastyka

Kto ma nogi dwie, kto cztery” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

Powitanie:

Machamy rączkami (powitalne machanie ręką) i do koła zapraszamy (gest przywoływania).

Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie).

1. „Ptaki w gospodarstwie” – ćwiczenia słownikowe , próby uogólniania pojęć:

Rodzic przygotowuje obrazki przedstawiające kury, gęsi, kaczki i wyjaśnia pojęcie drób. Dzieci nazywają zwierzęta i naśladują ich głosy - załącznik nr 5 (ilustrację można wydrukować lub prezentować za pomocą komputera, telefonu, tabletu)

2. „Taki sam” – zabawa dydaktyczna:

Rodzic przygotowuje dziecku po dwa identyczne przedmioty, ale do ręki daje tylko jeden (np. dwa identyczne guziki, figury geometryczne, klocki, auta, klucze, kartoniki, kartki, wstążki, serwetki, kubeczki, kredki, flamastry, magnesy). Drugi, taki sam przedmiot dziecko poszukuje w pokoju, gdzie odbywa się zabawa. Po odszukaniu, dziecko prezentuje na swoje pary przedmiotów.

3. „Kaczki” – połącz w pary i pokoloruj takie same:

Praca z kartą pracy -załącznik nr 6 (kartę można wydrukować albo otworzyc w programie Paint i pomóc dziecku właśnie w nim wykonać zadanie).

4. „Kaczka” – zabawa ruchowa przy słowach rymowanki:

Ścieżyną, drożyną idzie kaczka, Sama jedna nieboraczka,

Gdyby jeszcze jedna szła, Nie byłaby para zła.

Rodzic sobie i dziecku daje opaski (zrobione z żółtych pasków bibuły) Przy słowach: Ścieżyną, drożyną idzie kaczka sama jedna nieboraczka oboje swobodnie, pojedynczo spacerują po pokoju. Przy słowach: Gdyby jeszcze jedna szła nie byłaby para zła dziecko i rodzic dobierają się w parę i spacerują razem. Zabawę można powtórzyć 3-4 razy.

Czas wolny dla dziecka

POPOŁUDNIE

5. „Jakie to zwierzę?” : Praca z kartą pracy -załącznik nr 7

6. „Ziarenka dla kurki” – zabawa sensoryczna:

Rodzic przygotowuje pojemniki wypełnione ryżem, kaszą, siemieniem lnianym i chowa w nich kilka ziaren grochu lub fasoli. Dziecko zanurza ręce i wydobywają groch lub fasolę. Wyjęte nasiona można przeliczać. Zabawę można również powtórzyć przy udziale rodzica i wprowadzić do niej element rywalizacji, a zatem: kto szybciej lub kro więcej.

7. „Jajko” - zabawa ruchowa na ćwiczenie równowagi:

Rodzic wyznacza na dywanie/podłodze linię start oraz linie meta. Następnie daje sobie i dziecku po łyżce kuchennej. Kładzie na każdej jajko (proponujęmy, aby było to jajko umowne, czyli np. zabawkowe z jajka niespodzianki lub piłeczka pingpongowa, kauczk) i wydaje komendę: wyprostować rękę. Tak oto daje sygnał do rozpoczęcia marszu po wyznaczonej wcześniej trasie, w którym to marszu zwycięza ten, komu jajko nie spadnie. Zabawę można powtórzyć 3-4 razy.

Zabawy swobodne dziecka

Czwartek / Wiejskie zwierzęta

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- kształtowanie wrażliwości na barwę;

- wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej.

Plastyczna,

 

Fizyzna

 

treść rymowanki

 

treść powitanki

 

 

karta pracy, pędzelki, żółte farby (różne odcienie), nagrania piosenek o kaczej tematyce

 

 

piórko lub paski bibuły/kawałki chusteczki

 

 

 

 

gotowe karty pracy

 

fragment wierszyka

 

 

nagranie piosenki

 

 

plastykowa łyżeczka, płatek kosmetyczny, nożyczki, klej, czerwnoa, biała i niebieska kartka, czarny marker

Poranna gimnastyka

Kto ma nogi dwie, kto cztery” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

Powitanie:

Machamy rączkami (powitalne machanie ręką)

i do koła zapraszamy (gest przywoływania).

Zwierzęta kochamy

i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie).

1. „Kaczka”– praca plastyczna przy muzyce:

Dziecko i rodzic malują farbą plakatową sylwetę kaczki, używając pędzli i żółtej farby w różnych odcieniach. Towarzyszy im piosenka „Kaczuszki”. Praca z kartą pracy-Załącznik nr 8

Linki do piosenek - https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

https://www.youtube.com/watch?v=SEfIWU6IcjQ

2. „Piórka kaczki” – ćwiczenia oddechowe:

Rodzic i dziecko w parze przedmuchują do siebie nawzajem piórko (jeśli go nie mają, może je zastąpić pasek bibuły czy kawałek chusteczki higienicznej), a następnie każdy indywidualnie stara się utrzymać piórko w powietrzu, jak najdłużej.

3. „Wystawa”:

Rodzic i dziecko demonstrują swoje prace, opisują je i porównują odcienie żółtej barwy. Opisują swoje wrażenia związane z malowaniem i słuchaniem muzyki w tym samym czasie.

4. „O jakim zwierzęciu myślę?” - zabawa ruchowa z elemantem naśladowania:

Rodzic staje naprzeciwko dziecka, które w tym czasie wygodnie siedzi i bez używania słów zaczyna pokazywać charakterystyczne zachowania lub cechy zwierząt wiejskich. Dziecko ma za zadanie podać prawidłowe odpowiezi. Rodzic i dziecko co jakiś czas zamieniają się rolami.

Zabawa niekierowana dziecka.

POPOŁUDNIE

5. „Mowa zwierząt”– ćwiczenia ortofoniczne:

Rodzic kolejno mówi fragment tekstu, a dziecko powtarza jak echo onomatopeje.

Po podwórku chodzi zwierz, jak on mówi, to my też:

Krowa – muu (dziecko powtarza: muu),

Koza – mee (dziecko powtarza: mee),

Indyk – gul (dziecko powtarza: gul),

Gąska – (dziecko powtarza: gę,),

Świnka – kwi (dziecko powtarza: kwi),

Kaczka – kwa (dziecko powtarza: kwa),

Owca – bee (dziecko powtarza: bee),

Burek – hau, hau, cicho tam (dziecko powtarza: hau, hau, cicho tam)

6. „Kaczuszki” - zabawa ruchowa do muzyki: Swobodna ekspresja ruchowa dziecka do piosenki.

7. „Kurka białopiórka” - praca plastyczno-techniczna dla chętnych dzieci:.

Link do pracy plastycznej - https://www.youtube.com/watch?v=UwYO6IcGNe4

Czas wolny dziecka.

Piątek / Produkty od zwięrząt pochodne

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała;

- ćwiczenie umiejętności kontrolowania oddechu;

- wzbogacenie słownictwa dziecka o słowo nabiał;

- zachęcanie do smakowania produktów mlecznych i aktywnego udziału w eksperymentach.

 

Fizyczna,

 

Językowa

 

treść rymowanki

 

 

treść powitanki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produkty mleczne

 

 

 

 

produkty mleczne, łyżeczki, talerzyki, chustka,

 

 

karta pracy

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia wiejskich zwierząt

 

 

 

 

miska, rękawiczka, szklanki, igła, mleko

Poranna gimnastyka

Kto ma nogi dwie, kto cztery” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

Powitanie:

Machamy rączkami (powitalne machanie ręką) i do koła zapraszamy (gest przywoływania).

Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie).

1. Zabawy i czwiczenia gimnastyczne z zachowaniem wiejskiej tematyki:

a) Zabawa ożywiająca „Na wiejskim podwórku”:

Rodzic podaje nazwę zwierzęcia występującego na wsi, dziecko naśladuje chód i zachowanie podanego zwierzęcia:

- pies- dziecko chodzi na czworakach udając pieski,

- kot – dziecko chodzi na czworakach udając koty.

Co jakiś czas rodzic wtrąca hasła:

- koci grzbiet, a wówczas dziecko uwypukla plecy ku górze,

- końskie siodło, dziecko uwypukla brzuch ku podłodze.

- kaczka – dziecko chodzi na lekko ugiętych nogach stopy stawiają do środka, ręce naśladują ruchy skrzydeł,

- kura – dziecko chodzi po sali i co jakiś czas zatrzymują się i naśladują kurę grzebiącą w ziemi raz jedną nogą raz drugą.

b) Zabawa orientacyjno – porządkowa „Reksio, wróżki, czarownice”:

Dziecko i rodzic przemieszczają się po pokoju, rodzic podaje hasła:

- Reksio – wykonują przysiad a z rąk tworzą daszek nad głową,

- wróżki – przemieszczają się po sali, machając rączkami jak skrzydełkami, - czarownice – tworzą parę, chwytając się za ręce.

c) Zabawa orientacyjno – porządkowa „Szereg, rząd”:

Rodzic przemieszcza się po pokoju. W pewnym momencie chwyta dziecko za obie ręce i mówi: „za … (wymawia imię swojego dziecka) w rzędzie” i sam ustawia się za dzieckie. Po chwili przechadza się dalej. kiedy chwyci dziecko za jedną rękę i powie „obok ...(wymawia imię swojego dziecka) wszeregu” ustawia się obok dziecka w szeregu trzymając je za ręckę. Zabawa kończy się, kiedy dziecko się znudzi.

d) Ćwiczenie oddechowe:

W marszu po obwodzie koła dziecko i rodzic wykonują wznosy ramion przodem w górę – wdech, następnie opusty przodem w dół – wydech. Powtarzamy kilkakrotnie.

2. „Co to jest nabiał?” – rozmowa kierowana w oparciu o własne doświadczenia:

Rodzic pokazuje dziecku zgromadzone produkty nabiałowe (masło, ser, śmietana, mleko itp.)

Zadaje pytania pomocnicze:

- Jakie są przetwory z mleka?

- Dlaczego jemy nabiał?

- Czy wszyscy mogą spożywać nabiał?

- Kto spożywa nabiał?

3. Przetwory mleczne – zagadki smakowe:

Nauczyciel przygotowuje łyżeczki, talerzyki i zestaw produktów pochodzenia mlecznego (zależnie od możliwości): sery białe, żółte, krowie, owcze, jogurty naturalne i smakowe, maślankę, kefir, mleko, śmietanę, masło itp. Żeby zachęcić dzieci do degustacji można zrobić koreczki z sera, śmietanę można ubić z cukrem. Rodzic zawiązuje dziecku oczy chustka i powoli daje mu do spróbowania kolejne produkty. Zadaniem dziecka jest odgadniecię, co aktualie zjada. Nie wszystko dziecko musi smakować, rodzic wyjaśnia, że należy to uszanować.

4. „Co nam daje krowa?”: Praca z kartą pracy-Załącznik nr 9

Zabawa dowolna dziecka wybranymi zabawkami

POPOŁUDNIE

5. „Co nam dają zwierzęta?”– zabawa dydaktyczna:

Rodzic przygotowuje zbiór zdjeć zwierząt. Dziecko wybiera jedno i je nazywa, określa jego cechy i jakie produkty może od niego pozyskać człowiek. Zabawa kończy się, gdy wybierze i omówi wszystkie zdjęcia. Załącznik nr 10

6. „Doję krowę” - eksperyment:

Rodzic przygotowuje miskę, rękawiczkę, mleko oraz igłę. Wypełnia lateksową lub gumową rękawiczkę mlekiem, tak aby wyoełniło ono wszystkie 5 palców. Zaprasza dziecko do bycia w pogotowiu i nakłuwa igłą jeden plec. Z małe dziurki zaczyna sączyć się mleko, gdy dziecko naciśnie palec, mleka poleci więcej. Rodzic nakłuwa wszystkie palce po kolei, a dziecko wyciska z nich mleko. Jest to zabawa imitująca dojenie krowy, a palce rękawiczki są jej wymionami. Na koniec dziecko i rodzic przelewają pozyskane mleko do szklanek i wspólnie je wypijają.

Czas wolny dla dziecka.

Adresy wykorzystanych do planu stron:

https://podrecznikarnia.pl, www.google.com/search., https://www.superkid.pl, https://pedagogika-specjalna.edu.pl, www.youtube.pl, https://www.eduksiegarnia.pl/plansze-edukacyjne, https://pracaplastyczna.pl/

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS