Jeżyki

Domowe Przedszkole 20-24.kwietnia
2020.04.19

Zapraszamy do realizacji kolejnych działań i zabaw, w których dbamy o zdrowie

W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt mailowy: jacekiagatka.jezyki@gmail.com

Zachęcamy również do przesyłania zdjęć,

pozdrawiamy nauczycielki :)

 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o zdrowie

 

Załączniki dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1jVWQsjYs8b3LkT7nKKyuEp2bReibYcMZ

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek

20.04.2020

/

 

 

ZDROWE ODŻYWIANIE

- usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia warg i języka,

 

- tworzy dłuższe zdania nt. zdrowego odżywiania,

 

- rozumie, jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw dla zdrowia człowieka,

 

MOWA I MYŚLENIE

 

 

Bębenek, wygodny strój

 

 

 

- dostępne warzywa i owoce, stół

 

Komputer, drukujemy obrazki, bądź pokazujemy dzieciom na komputerze, możemy również użyć owoców i warzyw, które mamy w domu.

 

 

 

 

Załączniki :

Zdrowo się odżywiamy cz 1, str 3-6

 

 

 

Zdrowo się odżywiamy cz 2 , str 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce, talerzyk, nożyk

 1. Zabawy i ćwiczenia poranne:

Słuchamy bębenka – zabawa ruchowa. Rodzic podaje rytm za pomocą bębenka i zapowiada:

- podskakujemy na dwóch nogach, kiwamy głową, rękoma przed sobą robimy „młynek”, w miejscu idziemy, w miejscu biegniemy. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

 1. Ćwiczenia warg i języka „Co robi buzia?” - naśladowanie ruchów rodzica:

- naśladowanie żucia gumy z zamkniętymi ustami;
- wysuwanie warg do przodu;
- otwieranie warg i ich zamykanie;
- układanie szerokiego języka na górnej wardze, przy otwartych ustach;
- dotykanie czubkiem języka podniebienia przy otwartych ustach;
-dotykanie czubkiem języka kolejnych zębów szczęki górnej, a potem – dolnej.

 1. Zabawa dydaktyczna „Warzywa i owoce” - wykładamy np. na stole różne warzywa i owoce:

https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4

https://www.youtube.com/watch?v=ZeByYcmwDzc

- prosimy żeby dz. opisało każdy produkt (np. to jest marchewka, ona jest pomarańczowa, to jest warzywo, itd.); dlaczego tak ważne jest jedzenie warzyw i owoców?

 1. Zdrowe odżywianie - rozmowa kierowana w oparciu o pomoce:

https://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDg

Załącznik: zdrowo się odżywiamy 1, str 3,4,5,6.

Rodzic rozsypuje na dywanie fotografie przed­stawiające różne produkty spożywcze. Dzieci kolejno wybierają jedno zdjęcie, określają, czy znajdujący się tam produkt jest zdrowy, czy nie. Próbują uzasadnić swoją odpowiedź

Załącznik : zdrowo się odżywiamy 2, str. 6 (można wydrukować obrazki, wyciąć i powiesić piramidę żywieniową w kuchni- załącznik- zdrowo się odżywiamy str. 1-5)

- Co jest na dole piramidy?

- Czy owoców i warzyw jest dużo, czy mało?

- Jak myślicie, dlaczego?

- co jest na czubku piramidy?

- Czy słodyczy jest dużo czy mało?

- Jak myślicie, dlaczego?

- cojest nad owocami i warzywami?

 1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Ciepło – zimno”

na pewno wszyscy znacie tą zabawę:) Zadaniem dz. będzie odszukanie ukrytego skarbu (wybrany owoc lub warzywo). Prosimy, aby dz. na chwilę zamknęło oczy (lub dla pewności, prosimy, żeby się schowało w swoim pokoju), a rodzic w tym czasie chowa produkt. Następnie dz. szuka skarbu, kierując się wskazówkami rodzica – gdy dz. się oddala od skarbu, rodzic mówi „zimno”, a gdy jest coraz bliżej skarbu – mówi „ciepło”, „gorąco”, „parzy” - w momencie odkrycia skarbu :)

 1. Praca plastyczna „Owocowe coś” - wykonajcie dowolną kompozycję z owoców. Pochwalcie się swoimi

dziełami :) Na koniec - najlepsze - konsumpcja dzieł :)

Wtorek

21.04.2020

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U LEKARZA

 -opowiada o obrazkach,

-słucha piosenki i wypowiada się na jej temat,

- tańczy do muzyki- odróżniając smutne i wesołe dźwięki

 

MUZYCZNA

 

Bębenek

 

 

 

 

Komputer, Internet

Komputer, drukarka, nożyczki,

Załącznik :

Dbamy o zdrowie cz. 2

Str 8, 9

 

 

 

 

 

Komputer, Internet, (jeśli jest możliwość to wydrukowane obrazki)

 

Załącznik :

 

 

 

 

 

Dbamy o zdrowie cz. 2

Str. 3,5,6,7

 

 

 

- piosenka „Wycieranie nosa”, komputer z Internetem / telefon

 

 

 

-komputer z Internetem/ telefon

 1. Zabawy i ćwiczenia poranne:

Słuchamy bębenka – zabawa ruchowa. Rodzic podaje rytm za pomocą bębenka i zapowiada:

- podskakujemy na dwóch nogach, kiwamy głową, rękoma przed sobą robimy „młynek”, w miejscu idziemy, w miejscu biegniemy. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

 

- Film o Kajtusiu i lekarzu na wprowadzenie https://www.youtube.com/watch?v=Zhk_2tHm8EM

 1. Lekarz

Rodzic rozkłada na dywanie zdjęcia przedsta­wiające różne przedmioty. Dziecko wybiera te, które kojarzą się z lekarzem, i układają je pod jego sylwetą. Rodzic bądź dziecko jeśli wie tłumaczy, do czego służą przedsta­wione na fotografiach obiekty (np. stetoskop – do osłuchiwania, otoskop – do badania ucha itp.). Na koniec maluchy zastanawiają się, do kogo mogą należeć przedmioty na zdjęciach, które nie zostały przyporządkowane lekarzowi.

Dbamy o zdrowie cz. 2, Str. 8, 9

 1. Choroba Amelki – historyjka obrazkowa połączona z rozmową.

Rodzic pokazuje pierwszą ilustrację. Dziecko opisuje, co się na niej dzieje, a następnie nie wi­dząc pozostałych obrazków, zastanawiają się, co się mogło wydarzyć później. Rodzic prezentuje kolejną ilustrację. Maluch sprawdza, które z ich przypuszczeń okaza­ły się trafne, i ponownie zastanawiają się, jakie kolejne wydarzenia miały miejsce. Gdy rodzic pokaże wszystkie ilustracje, dziecko opowiada całą historię. Dziecko odpowia­da na pytania: W jaki sposób Amelka zachorowała?, Od kogo się zaraziła?, Czy można było tego uniknąć?, W jaki sposób?, Co robimy, gdy jesteśmy chorzy, Kto nam pomaga dbać o zdro­wie? - Rodzic zwraca uwagę na to, jak ważne jest mycie rąk czy zasłanianie buzi i nosa podczas kichania i kaszlu oraz używanie chusteczek higienicznych. Załącznik- Dbamy o zdrowie cz. 2, str. 3-7

 1. Słuchanie piosenki „Wycieranie nosa” (link do strony chomikuj pod tabelą).

Kiedy coś Cię w nosie swędzi a-psik,

weź chusteczkę jak najprędzej a-psik,

Bo tylko prosię,

trzyma palec w nosie x2

Kiedy coś Cię w nosie swędzi a-psik,

Weź chusteczkę jak najprędzej a-psik,

Bo tylko prosię,

trzyma palec w nosie x2

https://chomikuj.pl/Zabcia2003/Dla+Dzieci+Piosenki+i+Teledyski/Piosenki+Misia+i+Margolci/Wycieranie+Nosa,366622515.mp3(audio)

 1. Rozmowa na temat piosenki.

– Co miała Margolcia? (co robiła)
– Co wtedy brała?
– A gdzie miała zawsze chusteczkę
?

 1. Chory czy zdrowy? – zabawa naśladowcza.

Maluchy poruszają się po dywanie do utwo­ru instrumentalnego „Smutne i wesołe dźwięki”. Gdy charakter utworu jest radosny, dzieci zachowują się jak zdrowe: są uśmiechnięte, wyprostowane, podskakują itp.

Kie­dy utwór jest ponury, dzieci zachowują się, jakby były chore: chodzą przygar­bione, kaszlą, zasłaniając usta ręką, wskazują dłonią obolałe miejsce itp.

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y

Środa

22.04.2020

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEDY JESTEM CHORY

- grupuje produkty ze względu na określone cechy,

- przelicza,

- porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia: mniejwięcej lub tyle samo,

 

MATEMATYKA

 

 

Bębenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chusteczka

 

 

 

 

Chusteczki

 

 

 

 

 

Owoce, warzywa dostępne bądź plastikowe

 1. Zabawy i ćwiczenia poranne:

Słuchamy bębenka – zabawa ruchowa. Rodzic podaje rytm za pomocą bębenka i zapowiada:

- podskakujemy na dwóch nogach, kiwamy głową, rękoma przed sobą robimy „młynek”, w miejscu idziemy, w miejscu biegniemy. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

 

Kajtuś jest chory”- bajka wprowadzająca https://www.youtube.com/watch?v=rERToJolh_A

 1. Chusteczka – zabawa z chusteczką

usprawnianie aparatu oddechowego

i nabywanie umiejętności korzystania z chusteczki podczas kataru.

Dziecko otrzymuje jednorazową chusteczkę, którą rozkłada przed sobą, dmucha w nią, podrzuca i łapie, wydmuchuje nos i wyrzuca ją do kosza.

 1. Która chusteczka ? – zabawa dydaktyczna.

Do zabawy należy przygotować sześć (lub więcej; zależnie od możliwości dzieci) jednorazowych chusteczek. na każdej chusteczce rodzic rysuje lub nakleja prosty, zrozumiały dla dziecka symbol np. kwiatek, listek, motylek, słonko, kółko, serduszko. Wskazane dziecko układa chusteczki w szeregu, przed dziećmi, tak, aby widoczne były symbole na chusteczkach. Dzieci przeliczają chusteczki, określają która jest pierwsza („ta z kwiatkiem”), która druga, trzecia itd. Nauczyciel pyta: która chusteczka jest z listkiem, a dzieci odpowiadają: czwarta. Kolejność ułożenia chusteczek

zmienia nauczyciel lub dzieci

 1. Określ - zabawa dydaktyczna:

- klasyfikacja produktów – prosimy, żeby dz. podzieliło produkty ze względu na określone cechy:

-rodzaj (warzywa i owoce),

-wielkość i kolor,

-za każdym razem przeliczamy produkty i określamy czego jest więcej/mniej/tyle samo;

 1. Tam i z powrotem – zabawa ruchowa z elementami czworakowania i pełzania.

Osoby bawiące ustawiają się na końcu dywanu jeden za drugim. Ich zadaniem jest przejście na drugi koniec dywanu w sposób określony przez rodzica (np. skacząc, czołgając się na brzuchu, idąc na czworakach). Drogę powrotną pokonują w wymyślony przez siebie sposób.

Czwartek

23.04.2020

/

 

 

 

 

 

 

ZDROWIE

- ćwiczy motorykę małą,

 

-wykonuje prace plastyczną,

 

-sprząta po skończonej pracy

 

PLASTYKA

Bębenek

 

 

 

Piłeczka/gąbka, papierowa serwetka, gumowa piłeczka

 

 

Załącznik:

Piękne serce”

 

 

różowy i czerwony papier, klej, nożyczki, pędzelek, wytłaczanka z jajek

 

 

Kolorowe kartki z narysowanymi serduszkami, nożyczki, kleje,

 

 

Załącznik : kolorowanka 1, 2

 1. Zabawy i ćwiczenia poranne:

Słuchamy bębenka – zabawa ruchowa. Rodzic podaje rytm za pomocą bębenka i zapowiada:

- podskakujemy na dwóch nogach, kiwamy głową, rękoma przed sobą robimy „młynek”, w miejscu idziemy, w miejscu biegniemy. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

 1. Ściśnij i porównaj – zabawa badawcza - ćwiczenie motoryki małej.

Dzieci ściskają miękką piłeczkę lub gąbkę, papierową serwetkę i gumową (kauczukową) piłeczkę.

Podczas ściskania przedmiotów dzieci porównują włożony wysiłek w stosunku do efektu: „mocno ściskam i serwetka zgnieciona, a jeszcze mocniej ściskam i piłeczka nie zgniata się tak jak serwetka”. Rodzic wyjaśnia, zależności efektu od włożonej siły i rodzaju materiału. Dzieci mogą podjąć próby zgniatania, ściskania innych materiałów np. kartki papieru o różnej grubości, różne tkaniny tekstylne, masy plastyczne, przedmioty z drewna, ziemniak, marchewka, papryka itp.

 1. Moje serduszko – zabawa badawcza: słuchanie bicia serca i pulsu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała.

Zabawa w parach, gdzie dziecka słucha bicia serca rodzica oraz indywidualnie- każde dziecko przykłada rękę i sprawdza bicie własnego

serca i pulsu. Badanie przeprowadzamy w stanie spoczynku, a następnie po wykonaniu kilku podskoków, pajacyków, aby dzieci zauważyły różnicę w tempie uderzeń przed – i po aktywności fizycznej.

 1. Piękne serce – słuchanie opowiadania nauczyciela - rozwijanie empatii. Załącznik- „Piękne serce”

 2. Zęby”- praca plastyczna https://pracaplastyczna.pl/index.php/zawody-ludzi/1227-zeby

 3. SERCE – wyklejanka kolorowym papierem.

Dziecko wraz z rodzicem przygotowuje, zróżnicowanej wielkości, wycięte sylwety serc. Dziecko wybiera sylwetę i odrywając kawałki kolorowego papieru wyklejają nimi serce.

 1. Lekarskie przyrządy

Dziecko dostaje kolorowankę, którą koloruje wg pomysłu. Załącznik Kolorowanka 1, 2

Piątek

24.04.2020

/

 

 

 

RUCH TO ZDROWIE

 

- bawi się wspólnie z rodzicem i/lub rodzeństwem,

- sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

- stosuje się do higieny dokładnie myjąc zęby i ręce po zabawach

 

RUCHOWA

Bębenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woreczek wypełniony ryżem/fasolą/groszkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik „Mycie zębów”, szczoteczka, pasta, kubeczek, ręcznik, mydło

 

 

Zdrowe warzywa, chlebek, talerzyki, nożyk, deseczka

 1. Zabawy i ćwiczenia poranne:

Słuchamy bębenka – zabawa ruchowa. Rodzic podaje rytm za pomocą bębenka i zapowiada:

- podskakujemy na dwóch nogach, kiwamy głową, rękoma przed sobą robimy „młynek”, w miejscu idziemy, w miejscu biegniemy. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

 1. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne :

Dzieci ćwiczą na boso. Ćwiczenia z woreczkiem śniadaniowym- wypełniony ryżem/fasolą/groszkiem (każde ćwiczenie powtarzamy 6 razy).

Zabawa ożywiająca „Schowaj woreczek”.

Uczestnicy zabawy chodzą po pokoju, na hasło „schowaj woreczek” zatrzymują się i kładą woreczek na podłodze i starają się stopami zakryć woreczek. Powtarzamy kilkakrotnie.

- ustawiają się w rozsypce (ramiona w bok i robimy wiatraczki).

- trzymając woreczek w prawej ręce wykonują krążenia prawego

ramienia w przód i w tył, zmiana ręki ćwiczącej,

- przekładanie woreczka z ręki do ręki raz pod uniesionym prawym kolanem, raz pod lewym kolanem,

- w postawie jednonóż na prawej nodze lewa ugięta i uniesiona woreczek

leży na kolanie utrzymujemy 3 sekundy, zmiana nogi ćwiczącej,

- w siadzie rozkrocznym woreczek trzymany między palcami prawej stopy skłon tułowia do prawej nogi z jednoczesnym dmuchnięciem w woreczek, zmiana nogi,

- w siadzie o nogach ugiętych raz palcami lewej stopy raz prawej stopy

dzieci starają się podnieść woreczek z podłogi.

Odkładamy woreczki w wyznaczone miejsce.

 1. Śmiech, to zdrowie – zabawa integracyjna z elementem śmiechoterapii

Uczestnicy siedząc w kręgu śmieją się cicho, a później głośno wymawiając

ha, ha, ha; hi, hi, hi; ho, ho, ho; he, he, he.

Następnie rodzic śmieje się na ha, ha, ha, a dziecko odpowiada mu: hi, hi, hi.

 1. W łazience”‐ rozwiązywanie zagadek. 

Rodzic czyta zagadki, dziecko odpowiada.

Służy do picia, służy do mycia. Bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda)

Przyjemnie pachnie, dobrze się pieni, a brudne rączki w czyste zamieni (mydło)

Czasem jest biała i siedzi w tubie, zęby nią czyścić bardzo lubię (pasta do zębów)

Duży lub mały jest w każdej łazience, kiedy skończysz mycie, wytrze ci ręce (ręcznik).

 1. Mycie zębów:

Dziecko wraz z rodzeństwem, rodzicem idzie do łazienki i dbają o higienę zębów- myją wspólnie dokładnie zęby, a następnie dokładne umycie buzi, rąk i wytarcie w ręcznik.

Załącznik „Mycie zębów”

 1. Kanapki

Dziecko waz z rodzicem tworzą zdrowe smaczne i wesołe kanapeczki. Uprzednio rozmawiają o myciu warzyw i rąk przed robieniem posiłków. Efektami się podzielcie, smacznego !

Plan opracowany na postawie Miesięcznika „Bliżej Przedszkola” oraz Przewodnika „Czterolatek - razem bawimy się”
Adresy wykorzystanych do planu stron:https://podrecznikarnia.pl/, https://blizejprzedszkola.pl/, https://www.google.com/webhp, http://chomikuj.pl/, https://www.youtube.com/?gl=PL, https://pracaplastyczna.pl/index.php/zawody-ludzi/1227-zeby

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS