Jeżyki

Domowe Przedszkole 27-30.kwietnia - Jeżyki
2020.04.26

TEMAT TYGODNIA: Święto Ziemi

 

Załączniki dostępne pod linkiem - https://drive.google.com/open?id=1Kd6dEH7docA6iHwWum-3ENB2NhFsJO7E

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek / Dbamy o Ziemię

- kształcenie postawy współodpowiedzialności za nasza planetę;

- zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na codzień i wyrabianie nawyków proekologicznych;

- zapoznanie z pojęciem „ekolog”;

- rozwijanie mowy i pamięci.

Mowa i myślenie,

 

Fizyczna

 

 

 

Treść powitanki

 

 

 

 

 

 

 

 

puszka, lalka lub dziewczynka z papieru, treść wiersza

 

 

 

 

 

 

 

rolki

 

zdjęcie

 

 

 

treść wiersza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 krążki

 

 

 

piasek, roślinki, zanieczyszczenia, szklanka przezroczysta, gaza, sitko,

 

treść wiersza

Poranna gimnastyka (ćwiczenie przeznaczone jest na cały tydzień Drzewa – zabawa orientacyjno – porządkowa: W rytmie podanym przez rodzica, dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło „drzewo rośnie” wspina się na palce, na hasło „drzewo uschło” kuca. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

Powitanie:

Rodzic zwraca się do dziecka:

witam wszystkich Ziemian.

Dziecko odpowiadają: przyrodę kocham i o Ziemię dbam.

1. Dziewcznyka i puszka – teatrzyk sylwet:

Rodzic przygotowuje widownię, scenę teatralną (lub nie) oraz sylwety dziewczynki i puszki do inscenizacji wiersza.

Puszka:Jestem puszka aluminiowa do zabawy już gotowa. Schowam się pod krzaczek tam nie znajdzie mnie dzieciaczek.

Dziewczynka:Puszko, puszko wychodź zza krzaczka, nie udawaj ślimaczka.

Puszka: Ja chcę leżeć w trawie, w kwiatkach, na zielonych rabatkach.

Z innymi puszkami przystroimy Ziemię całą.

Dziewczynka: co ty pleciesz? Ty ozdobą? Tylko wieczny kłopot z tobą! Z dzieciakami – ekologami wszystkie puszki posprzątamy. Posadzimy drzewka, wysiejemy kwiatki, będą latać motylki, biedronki, pszczółki i inne owadki. Ziemia się ucieszy, ptaki zaśpiewają, a dzieci przyrodzie pięknie się kłaniają.

2. Dziewczynka i puszka – rozmowa na temat inscenizowanego wiersza:

- Kto chował się za krzaczek i udawał ślimaczka?

- Gdzie chciała leżeć puszka?

- Co chciała zrobić puszka z innymi puszkami?

- Dlaczego dziewczynka nie zgadza się, żeby puszka była ozdobą?

- Co zrobią dzieci – ekolodzy?

- Kto się ucieszy z porządków dzieci?

3. Zabawa z rolką - zabawa ruchowa:

Rodzic daje dziecku i sobie po rolce po ręczniku papierowym/toaletowym i pyta, do czego może ona służyć, co można z nią zrobić, a następnie proponuje zabawę z rolką. Trzymając rolkę popatrzmy przez nią jak przez lunetę. Unieśmy rolkę nad głowę, trzymajmy przed sobą, połóżmy na podłodze i przeskoczmy przez nią. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

4. Jak dbamy o Ziemię – swobodne wypowiedzi w oparciu o zdjęcie: załącznik nr 1

5. Spacer w pobliżu domu: Spacer i obserwacja rozmieszczenia koszy na śmieci, stanu czystości otoczenia.

6. Wierszyk ekologa – słuchanie i nauka na pamięć:

Czy to mały czy to duży, Każdy wie co przyrodzie służy.

W lesie nie krzyczymy, Nigdy nie śmiecimy.

W domu taką mamy modę, Że oszczędzamy wodę.

Śmieci zawsze się sortuje, Przecież nic to nie kosztuje!

Bo gdy czysto jest wokoło, Wszyscy się ucieszą.

Pszczółki brzęczą, motyl lata, ptaszek śpiewa, A dokoła szumią drzewa.

Zabawa dowolna dziecka

POPOŁUDNIE

7. Żywioły – zabawa orientacyjno – porządkowa:

Rodzic umawia się z dzieckiem, że krążki niebieskie oznaczają wodę, zielone – ziemię, czerwone – ogień, żółte – powietrze. Spacerują pomiędzy krążkami. Na hasło: ziemia można stanąć na krążku zielonym (po ziemi chodzimy), na hasło: woda – na niebieskim (po wodzie pływamy), na hasło: powietrze – na żółtym (w powietrzu latamy). Hasło: ogień , nie pozwala stanąć na krążku czerwonym, Bo ogień parzy.

8. Brudna woda czy czysta woda – zabawa badawcza:

Rodzic przygotowuje wodę zanieczyszczoną piaskiem, elementami roślin, trawą. Dziecko przelewa brudną wodę przez: sitko, gazę, filtr do kawy, dzbanek do filtrowania wody. W wyniku obserwacji rodzic i dziecko wnioskują, że nie każda woda nadaje się do picia i poznają optymalny sposób oczyszczania wody.

9.Wierszyk ekologa – utrwalanie wiersza.

Zabawa dowolna według zainteresowań.

Wtorek / Mieszkańcy Ziemi

- zapoznanie z piosenką;

- nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką;

- zachęcanie do wspólnej zabawy

Muzyczna,

 

 

Fizyczna

 

 

 

 

Treść powitanki

 

 

 

nagranie piosenki

 

 

 

 

treść piosenki

 

 

 

 

nagranie piosenki lub śpiew rodzica

 

 

miód, łyżeczki,

 

globus, atlas, albumy

 

ziemia, piasek, kamienie

 

 

karta pracy

 

 

 

Poranna gimnastyka - Drzewa – zabawa orientacyjno – porządkowa, Powitanie (co dnia tak samo)

1. Pszczółki – słuchanie piosenki: Załącznik nr 2

Bz, bz, bz, cóż to brzęczy tu?

Ach to pszczółki, pszczółki złote

zbudziły się na robotę,

z zimowego snu, z zimowego snu.

Pst, pst, pst, umykajcie wraz.

Tam jaskółka szybko leci,

po śniadanie dla swych dzieci.

Jeszcze schwyta Was, jeszcze schwyta Was.

Bz, bz, bz lećmy, lećmy w dal.

Tam na pola, na ogrody,

z kwiatów zbierać słodkie miody,

Chwil straconych żal, chwil straconych żal.

2. Piosenka o pszczółkach - rozmowa o treści i melodii piosenki: zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę pszczół:

- Jaka jest piosenka, wesoła/smutna, wolna/szybka?

- O czym jest piosenka?

- Kto się zbudził z zimowego snu?

- Co robią pszczoły?

- Czy pszczoły są potrzebne?

Rodzic wyjaśnia, że pszczoły są niezbędne do rozwoju roślin (a te są pokarmem dla zwierząt i ludzi) i dzięki pszczołom mamy miód.

3. Pszczółki – ilustrowanie piosenki ruchem: Według swobodnej ekspresji własnej.

4. Miód – zabawa sensoryczna z degustacją:

Wykazanie zdrowotnych właściwości miodu W miarę możliwości rodzic przygotowuje różne rodzaje miodu i łyżeczki. Dziecko wącha miód, dotyka palcem, smakuje i wypowiada się na temat doznań sensorycznych.

Zabawa dowolna

POPOŁUDNIE

5. Piękna Ziemia: Oglądanie albumów, książek i swobodne wypowiedzi na temat piękna przyrody,

6. Co to jest Ziemia? Czy Ziemia jest twarda? - burza mózgów:

Oglądanie zbioru skał, kamieni, różnych rodzajów gleby (np. ziemia doniczkowa, piasek z piaskownicy, glina)

7. Globus – pokoloruj według wzoru: załącznik nr 3

kształcenie umiejętności starannego kolorowania

Zabawa według własnego pomysłu

Środa/ Wesoła i smutna Ziemia

- utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych;

-porządkowanie figur według koloru i kształtu;

-wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i dokładnego ich wykonania

Matematyczna,

 

 

Fizyczna

 

 

Treść powitanki

 

 

 

 

karka A4 z konturamim figur, wycięte koła, kwadraty, trójkąty

 

 

 

 

3 kartki z konturem drzewa, figury geometryczne w kolorze zielonym

 

 

 

 

treść dramy

 

karta pracy

gazety, pudełka, puszki, rolki, etc.

 

 

treść wiersza

karta pracy

Poranna gimnastyka - Drzewa – zabawa orientacyjno – porządkowa, Powitanie (co dnia tak samo)

1. Figura do figury – dobieranka – nakładanka – ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości:

Dziecko otrzymuje kartkę z konturami figur geometrycznych: koła, kwadraty, trójkąty. Rodzic poleca, aby z zestawu figur wyciętych wcześniej wybrały takie same figury i nałożyły na wzór na kartce. po ułożeniu figur dziecko prezentuje swoją układankę i nazywa ułożone figury.

2. Zielone drzewa – zabawa dydaktyczna:

Rodzic daje dziecku klej, zestaw wyciętych z papieru figur geometrycznych w dużej ilości (kółka, kwadraty, trójkąty) oraz 3 duże rysunki drzewa z wyraźnie zaznaczoną koroną (rozmiar A4 co najmniej).

Zadanie I – drzewo ma skaładać się z różnej wielkości kółek zielonych.

Zadanie II – tym razem drzewm powstanie z różnej wielkości trójkątów zielonych.

Zadanie III – ostatnie drzewo stworzą z różnej wielkości kwadratów zielonych.

Rodzic wyjaśnia, że drzewo ma pień, koronę i jest niezbędne ludziom i zwierzętom do życia.

-Drzewo jest domem zwierząt, a drewno potrzebne jest do budowy domu dla ludzi.

- Na drzewach rośnie pożywienie dla zwierząt i ludzi.

- Drzewa dostarczają tlenu.

- Wśród drzew można miło odpocząć i spędzić czas.

3. Jestem drzewem – zabawa dramowa: Rodzic i dziecko stoją swobodnie. Rodzic proponuje: wyobraźmye sobie, że jesteśmy drzewami w lesie. Pokażmy jakim jesteśmy drzewem. Jesteśmy małym, cienkim, delikatnym drzewkiem, które ugina się pod wpływem wiatru, chwieje się. Delikatnie dotknijmy małego drzewka, pogłaskajmy je (po własnej ręce). Teraz jesteśmy olbrzymim, silnym, drzewem, z wielkim pniem. Stoimy nieruchomo. Przytulmy się do niego, spróbujmy je objąć (dziecko i rodzic obejmują samych siebie).

4. Co sprawiło, że Ziemia i kropelka są wesołe?: Załącznik nr 4

Swobodne wypowiedzi i kolorowanie według wzoru.

Czas wolny

POPOŁUDNIE

5. Czarodziejska skrzynia – zabawa twórcza rozwijająca pomysłowość:

Dziecko otrzymuje do zabawy przedmioty nietypowe: makulaturę, drewniane łyżki, rolki po papierze toaletowym i ręcznikach, puste i czyste opakowania plastikowe, blaszane, kartonowe i wykorzystują je zgodnie ze swoją inwencją twórczą.

6. Wierszyk ekologa – utrwalanie tekstu.

7. Motyl – kolorowanie według wzoru. Załącznik nr 5

Zabawa dowolna

Czwarek / Kocham przyrodę

- nabywanie umiejętności starannego wykonania pracy według własnego pomysłu;

- rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej; - rozbudzanie wrażliwości i szacunku wobec przyrody

Plastyczna,

 

 

Fizyczna

 

treść powitanki

 

tekturowe kółka, dziurkacz, tesmieki, maulatura przyrodnicza, papier kolorowy, klej

 

 

filmik

 

 

 

 

 

 

medale ekologa wykonane wcześniej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filmik

 

 

kartki, nożyczki, kredki, flamastry, długopisy, wzory owadów (zdjęcia, kolorwanki)

Poranna gimnastyka - Drzewa – zabawa orientacyjno – porządkowa, Powitanie (co dnia tak samo)

1. Medal ekologa– wykonanie pracy plastycznej z tzw. nieużytków:

Rodzic przygotowuje kółka z tekturowych opakowań, z okładek od bloków. Kółko powinno mieć otwór do zawiązania tasiemki. na kółkach dziecko i rodzic rysują, naklejają wycięte z makulatury elementy przyrodnicze.

2. Segregujemy śmieci – oglądanie bakji edukacyjnej. Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0

3. Kocham przyrodę i wiem… - mini turniej wiedzy ekologicznej i wręczenie medali ekologów:

Dziecko kończy rozpoczęte zdanie, określa, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe, wypowiada się opisowo.

- Jak należy zachować się w lesie (na łące, w parku)? – cicho; nie płoszyć zwierząt; nie niszczyć roślin; podziwiać i szanować przyrodę

- Co robimy z papierkami od słodyczy? – wrzucamy do kosza

- Co robimy z papierkami, które zostają po wycinaniu/wydzieraniu?

wrzucamy do kosza

- Co robimy z chusteczką do nosa? – wrzucamy do kosza

- Co robimy z papierkiem, który leży na podłodze? – podnosimy i wrzucamy do kosza

- Wodę, prąd i papier trzeba …(oszczędzać). Dlaczego?

- Nie musimy zakręcać wody w kranie.

- Gasimy światło tam, gdzie jest niepotrzebne.

- Można zrywać liście i kwiaty i od razu wyrzucać.

- Można gonić wiewiórkę i starać się ją złapać.

- Zakupy lepiej pakować do … (toreb wielokrotnego użytku).

- Gdzie i jak wyrzucamy: szkło, plastik i papier? – segregujemy do specjalnych oznaczonych pojemników

- Czy baterie i żarówki wyrzucamy do kosza, razem z papierkami? – to są elektrośmieci, które odnosimy do specjalnych pojemników, wyznaczonych miejsc

Uroczyste wręczenine medalu ekologa

4. Pożyteczne owady – oglądanie filmu o pszczołach.

Link do filmu:https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE

Czas wolny

POPOŁUDNIE

5. Rysujemy owady:

Ekspresja plastyczna na kartkach różnego kształtu i wielkości. Dziecko ma wolny wybór narzędzi (różne rodzaje kredek, flamastrów) i kształtów kartek (okrągłe, kwadratowe, trójkątne, prostokątne) oraz ich wielkości (A3, A4, B5), na których rysuje owady. Na wzór rodzic może dziecku pokazać plakat/zdjęcie z owadami na łące. Załącznik nr 6

6. Lubię- nie lubię – rozmowa o odczuciach:

Dziecko i rodzic wypowiadają się na temat zabaw, zajęć w tygodniu. Dziecko opowiada, które działania mu się podobały, a których by nie chciało, jak się czuło, jak minął mu tydzień. Przy tej okazji można zapoznawać dzieko z kolejnymi dniami tygodnia.

Zabawa dowolna

Adresy wykorzystanych do planu stron:

https://podrecznikarnia.pl,

https://www.superkid.pl,

https://pedagogika-specjalna.edu.pl,

www.youtube.pl

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS