Jeżyki

Tematyka realizowana w grupie Jeżyki w tym miesiącu

I TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

JA – MOJE PRZEDSZKOLE – MOJE MIASTO (2 tygodnie)

-Zapoznanie się z naszymi koleżankami i kolegami w grupie,

-Poznanie środowiska przedszkolnego,

-Ustalenie zasad bezpieczeństwa w Sali, na terenie przedszkola i wokół niego,

-Stworzenie kodeksu przedszkolaka i kodeksu wychowawczego,

-Poznawanie miasta, w którym mieszkamy w nawiązaniu do święta obchodów dni Zielonej Góry, Winobrania: „pragnę je poznać”,

-Dostarczenie wiadomości  dotyczących historii i tradycji regionu,

Aktywność  dzieci:

-zna kolegów i koleżanki w grupie,

-zna zasady bezpieczeństwa,

-zna wiersz pt „Pierwszy dzień w przedszkolu” oraz piosenkę pt: ”Znowu w przedszkolu”,

-zna wygląd własnego w sali,

-zna rodzaje kącików tematycznych w sali,

-uczestniczy i zobowiązuje się do przestrzegania kontaktu  grupowego,

-zna ważniejsze budowle w własnym mieście oraz obchody Dni Zielonej Góry – „Winobranie”

 

II TEMATYKA KOMPLEKSOWA

„MÓJ  DOM – MOJA MIEJSCOWOŚĆ”

Moje miasto:

-Zielona Góra w podaniach, legendach dawniej i dziś,

-Zielona Góra miastem i zabytków – Stare Miasto,

-Wycieczka do Muzeum Ziemi Lubuskiej, zaznajomienie z miejscami, postaciami, wydarzeniami  historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego miasta i regionu,

-Poznajemy legendy o Zielonej Górze,

-Zapewnienie dzieci z klechdami o ziemi lubuskiej I. Koniechowej pt: ”Zbójnik  Zielonej Góry”, Opowieść o „Księżniczce i wieży głodowej”.

-Tradycja winiarska miasta. Wycieczka do Palmiarni – zapoznanie z przeznaczeniem i architekturą Palmiarni, charakterystyka winnego wzgórza,

-Wycieczka do winnicy - osiedle malarzy,

-Zapoznanie z procesami odbywającymi się w winnicy, przybliżenie dzieciom , odrodzenie w tradycjach winiarskich i pszczelarskich,

-Herb naszego miasta – określenie kolorystyki flagi i herbu miasta Zielonej Góry. Zapoznanie z historią herbu naszego miasta,

-Tańce Lubuskie – zapoznanie z przyśpiewkami Ludowymi „Gwarą  Ludową”,

 

III TEMATYKA KOMPLEKSOWA

„WAKACJE JUŻ ZA NAMI  - WAKACYJNE SKARBY”

-Zapoznanie z piosenką „Wspomnienia z wakacji”,

Góry

-Zapoznanie z zasadami bezpiecznego  zachowania się na górskim szlaku

-Uświadomienie korzyści z hodowli owiec,

-Wyjaśnienie pojęcia oscypek,

Nad morzem

-Poznanie zwierząt żyjących w środowisku wodnym,

-Zapoznanie z właściwościami muszelek: kształt, wielkość, chropowatość, gładkość,

Nad jeziorem

-zapoznanie z mazurskimi jeziorami,

-Nabywanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,

 

IV TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

„DARY JESIENI”

-zapoznanie z piosenką „Dary jesieni”

Warzywa

-osłuchanie z piosenką „Jarzynowy wóz”,

-lepienie warzyw z masy solnej,

-rozpoznawanie i nazywanie warzyw,

- praca z wierszem Juliana Tuwima „Warzywa”,

Owoce

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw owoców krajowych,

-monografia litery „o” na podstawie wyrazów owoce, Ola.

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS