Krasnale

Domowe Przedszkole 06-10.kwietnia

W tym tygodniu zabawy pod hasłem „Nadchodzi Wielkanoc”.

W razie pytań, prosimy o kontakt e-mailowy: jacekiagatka.krasnale@gmail.com

Zachęcamy również do wysyłania nam zdjęć ze zrealizowanych czy podjętych przez Krasnale działań na wyżej wymieniony adres.

Będzie nam bardzo miło zobaczyć nasze Krasnale:)

Zdrowych Świąt Wielkanocnych:)

TEMAT TYGODNIA: NADCHODZI WIELKANOC

załączniki dostępne pod linkiem

https://drive.google.com/open?id=14PWW6tAoiT5QMwz7M02ok_qdf6uS6cDT

Dzień tygo­dnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktycz­ne)

Przebieg

Poniedziałek / 06.04.2020

 

Przygoto­wania do Świąt”

- wypowiada się sa­modzielnie nt. prac przedświątecznych,

- ćwiczy pamięć i spostrzegawczość

- stosuje przyimki,

- ćwiczy zręczność,

MOWA I MYŚLE­NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCHOWA

- sylwety pisanek (za­łącznik nr 2),

- obrazki urządzeń elektrycznych, (za­łącznik nr 1),

- instrumenty,

- gazety,

- dowolna muzyka,

I „Przygotowanie do Świąt”

1.Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – Co przedstawiają obrazki?

Rodzic przedstawia dziecku obrazki z urządzeniami elektrycznymi. (moż­na pociąć na części). Rozpoznawanie ich i nazywanie. Zwrócenie uwagi na urządzenia elektryczne, które przydadzą się w przedświątecznych przygo­towaniach.

Podawanie propozycji takich urządzeń przez dzieci: podział ich nazw na sylaby (np. odkurzacz, żelazko, mikser, pralka). Zachęcanie do pomocy w przedświątecznych przygotowaniach.

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Przedświąteczne porządki”.

Dziecko porusza się w rytm np. tamburynu, lub talerza i łyżki. Podczas przerwy w grze naśladuje czynności, o których mówi rodzic, np. odkurza­my dywan, wycieramy kurze, podlewamy kwiaty, myjemy okna.

3. Ćwiczenia spostrzegawczości „Ukryte pisanki”

Dziecko szuka ukrytych przez rodzica pisanek w różnych miejscach. Kiedy je znajdzie, określa, w jakich miejscach zostały schowane. Stosuje odpo­wiednie przyimki.

 

II Ćwiczenia gimnastyczne z gazetami wg E. J. Delacroze'a. (link do strony pod tabelą). Zgodnie z metodyką zajęć, ten sam zestaw ćwiczeń gimnastycznych realizowany jest przez dwa tygodnie.

1. „WIOSENNE SŁONKO” – dziecko mówi z rodzicem słowa wiersza i naśladują je przy pomocy gazet.

 

WIOSENNE SŁONKO
Świeci słoneczko złote
wieje wiosenny wiatr
i każdy ma ochotę
wędrować sobie w świat.

Świeci słoneczko jasne
pada wiosenny deszcz
rosną śliczne kwiatki
My rośniemy też.
2. „CZARY MARY” – ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne:
- przy muzyce (dowolna) dziecko nosi gazetę - "kapelusz" na głowie,
- trzyma gazetę na dłoniach "taca",
- chodzi na czworakach z gazetą na plecach: "żółw".

3. „GRAMY NA GAZECIE”:
- uderzając lekko palcami jednej ręki o kartkę gazety gramy "deszcz",
- szeleszcząc, trzymając oburącz naśladują "wiatr".

4. „PRZEJDŹ MIĘDZY GAZETAMI”:
- chodzenie – w rytm muzyki (dowolnej) – pomiędzy gazetami, aby żadnej nie nadepnąć.

5. „SPORTOWCY” (przy muzyce):
(gazetę zgniatamy i formujemy z niej kulę)
- przekładamy kulę z ręki do ręki,
- podrzucamy i łapiemy ją oburącz,
- przekładamy nad głową z ręki do ręki,
- przekładamy kulę pod kolanem,
- przesuwamy kulę stopą po podłodze,
- wkładamy kulę pod zgięte kolano i podskakujemy,
- rzucamy kulę do kolegi w parze,
- przesuwamy kulę do kolegi w parze, siedząc w rozkroku,
- wrzucamy kule do pojemnika - ,,kto zręczniejszy”.

 

6. „FIGURKI”:
- zabawa (taniec) przy muzyce, na przerwę w muzyce dziecko wykonuje różne pozy – ćw. pomysłowości dziecka.

 

7. „MARSZ Z GAZETAMI PO KOLE - ćwiczenie uspokajające.

Wtorek / 07.04.2020

 

Biją dzwo­ny”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartki świąteczne”

- wymienia zwyczaje związane z Wielkano­cą,

- rytmicznie porusza się przy piosence,

- wypowiada się na temat piosenki,

- ćwiczy wyobraźnię ,

- ćwiczy pamięć,

- tworzy pracę pla­styczną z wykorzysta­niem różnych elemen­tów,

 

MUZYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTYCZNA

- piosenka (patrz link do chomikuj pod tabe­lą, wystarczy kliknąć),

- muzyka dowolna,

- instrumenty,

- papier kolorowy, bi­buła, kredki, klej

I „Biją dzwony”.

1.Słuchanie piosenkiŚwięta – biją dzwony”

1.Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie,

Wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie

Wszyscy poważni są tego ranka

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.

Ref: Święta, święta, biją dzwony,

każdy dzwon jest roztańczony.

Tańczy, tańczy, każdy dzwon,

bim-bam-bom, bim-bam-bom.

2. Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska,

tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał.

Wszyscy poważni są tego ranka.

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.

Ref: Święta, święta, biją dzwony,

każdy dzwon jest roztańczony.

Tańczy, tańczy, każdy dzwon,

bim-bam-bom, bim-bam-bom.

2. Rozmowa na temat piosenki, czy piosenka ma nastrój wesoły, smutny?, Co pachnie na świątecznym stole?, Kto ma nas rozśmieszyć?, Kto na nas mruga?, Co chciałby zrobić tatuś? Itd..

3. Taniec swobodny przy muzyce piosenki. Można wykorzystać instru­menty muzyczne, jeśli są w domu, jak nie ma, to w ruch może iść wyposa­żenie kuchni, garnki, talerze, łyżki itp.

4. Improwizacje melodyczne.

Dzieci uczą się na pamięć tekstu:

Pisanki, pisanki, jajka malowane,

nie ma Wielkanocy bez pięknych pisanek.

Potem układają do niego własne melodie.

 

II „Kartki świąteczne”

1. Oglądanie kart świątecznych. Zwrócenie uwagi na powtarzające się na nich elementy; wskazywanie symboli, które kojarzą się z Wielkanocą.

2. Kartki świąteczne – praca plastyczna.

Dzieci z pomocą rodziców wykonują kartki świąteczne. Można wykorzy­stać kredki, papier kolorowy, wycinanki, mazaki, bibułę, plastelinę, farby. Na kartce powinny się znaleźć elementy świąteczne, np. jajko, baranek, koszyczek. Następnie rodzice zapisują na odwrocie życzenia. Kiedy kartka będzie gotowa, dziecko może obdarować nią bliską osobę.

 

Środa

08.04.2020

 

Wielkanoc­ne pisanki”

- wymienia zwyczaje związane z Wielkano­cą,

- dzieli wyrazy na sylaby,

- wyodrębnia pierw­szą i ostatnią głoskę w wyrazie,

- ćwiczy zręczność,

MOWA I MYŚLENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCHOWA

- ilustracja (załącznik nr 3),

- obrazki (baba, pisanki, palma, mazu­rek),

- pisanka,

- gazety,

- dowolna muzyka,

I „Wielkanocne pisanki”.

1.Zabawa dydaktyczna „ Wkrótce Wielkanoc”. Słuchanie wiersza:

Na wielkanocnym stole

Jest kolorowo i świątecznie.

Zielone wstążeczki owsa

otaczają pisanki bajeczne.

Słodki cukrowy baranek,

obok palma nadęta,

Baby dobrze polukrowane-

Stół zaprasza na święta!

Rodzic nawiązuje rozmowę o zwyczaju wielkanocnym, jakim jest malowa­nie jajek. Dziecko wypowiada się o tym, jakie kolory pojawiają się na świątecznym stole.

2. Oglądanie ilustracji.

Na podstawie ilustracji dziecko odpowiada na pytania:

- Co rodzina przygotowała na śniadanie wielkanocne?

- Jakie potrawy spożywasz podczas śniadania wielkanocnego?

- Jakie znasz zwyczaje związane z Wielkanocą?

3. Zabawa „Wędrująca pisanka”

Podawanie w kręgu pisanki tak, jakby była bardzo lekka, bardzo ciężka, śliska. Przenoszenie jej od startu do mety na łyżce trzymanej w wyciągnię­tej ręce.

4. Sylaby.

Dzielenie nazw obrazków: baba, pisanki, palma, mazurek na sylaby, wy­odrębnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie.

 

II Ćwiczenia gimnastyczne z gazetami wg E. J. Delacroze'a. (patrz po­niedziałek).

Czwartek / 09.04.2020

 

 

 

Wielkanoc­ne liczenie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc­ny baranek”

- określa liczbę pisa­nek

- dodaje i odejmuje za pomocą liczmanów,

- układa działania do zadań,

- tworzy zbiory róż­noliczne,

- opisuje wygląd ba­ranka,

- samoddzielnie wy­konuje pracę plastycz­ną,

- ćwiczy wyobraźnię

 

 

 

 

 

MATEMATYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLASTYCZNA

- sylwety pisanek (za­łącznik nr 2)

- kostka do gry,

- liczmany, kredki,

- cyfry (4, 6, 10, 7, 3) i znaki (+, =,-),

- wiersz,

- pluszowy baranek,

- obrazek baranka,

- kolorowy papier,

- bibuła,

- wycinanki

I „Wielkanocne liczenie”

1. Gra liczbowa „Kostką rzucamy – pisanki zbieramy”.

Rodzic rozkłada na dywanie, w rzędzie, powycinane z kartonu kolorowe pisanki i sylwety białych jajeczek. Dziecko/dzieci na zmianę z rodzicem rzuca kostką do gry. Liczy oczka; zbiera tyle jajek, ile wskazuje liczba wy­rzuconych oczek, i układa je na końcu rzędu pisanek. Jeśli wśród zebra­nych pisanek znajduje się białe jajko, to je zatrzymujemy. Zabawa trwa tak długo, aż na dywanie zostaną tylko jajka kolorowe. Na zakończenie każdy liczy zebrane białe jajka. Kto zebrał ich najwięcej, wygrywa.

2. Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – „Kurcząt­ko i jastrząb”

Dziecko – kurczątko – porusza się swobodnie po pokoju. Na hasło: Uwa­ga, jastrząb! jak najszybciej ucieka na wyznaczone miejsce, gdzie jest bez­pieczne.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji.

Dziecko ma liczmany, cyfry i znaki. Rodzic mówi zadania, dziecko ilustru­je je za pomocą liczmanów, układa działania i je odczytuje. Na zakończe­nie udziela odpowiedzi na zadane pytania.

W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest te­raz pisanek w koszyczku? Dziecko bierze 4 liczmany, kładzie je przed sobą. Potem dokłada 6 liczmanów. Liczy wszystkie liczmany i układa działanie:

 

4 + 6 = 10

które głośno odczytuje, a potem udziela odpowiedzi na pytanie.

 

Lenka miała 10 pisanek. 7 pisanek dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej zostało? Dziecko układa przed sobą 10 liczmanów. Potem odsuwa 7 licz­manów. Liczy pozostałe liczmany i układa działanie, głośno je odczytuje, odpowiada na pytanie.

10 – 7 = 3

 

II „Wielkanocny baranek”.

1. Rodzic czyta dziecku wiersz, D. Gellner „ Wielkanoc”.

W zielonym owsie nad ranem

Zbudził się mały baranek.

I dzwoni dzwoneczkiem z cukru:

Wielkanoc! Wielkanoc już jutro!

2. Zabawa „Jaki jest baranek?”

Dziecko podaje jak najwięcej określeń baranka zabawki, którego może po­dawać sobie z rodzeństwem, rodzicem z rąk do rąk. Np. mały, miękki, bia­ły, puchaty, malutki, mięciutki.

3. Praca plastyczna „Wielkanocny baranek” według pomysłu dziecka. Rysowanie wymyślonego baranka na kartonie; oklejanie kuleczkami z bia­łej bibuły, waty i elementami wyciętymi z kolorowego papieru, przykleje­nie z drugiej strony tekturowej podstawki, ułatwiającej postawienie pracy.

 

Piątek / 10.04.2020

 

Jajka, ja­jeczka”.

- układa historyjkę obrazkową w kolejno­ści,

- inscenizuje wiersz,

- wykonuje doświad­czenia z jajkiem,

- ćwiczy zręczność,

MOWA I MYŚLENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCHOWA

- historyjka obrazkowa

(załącznik nr 4)

- jajka surowe,

- ugotowane, woda, pojemnik, sól, ocet, szklanka,

- gazety,

- dowolna muzyka,

I „Jajka, jajeczka”

1. Historyjka obrazkowa „Przygody wielkanocnego zajączka” . Opo­wiadanie przez dziecko, co znajduje się na obrazkach, ułożenie historyjki w kolejności.

2. Zabawa z wykorzystaniem fragmentu wiersza E. Stadtmüller „Nie­znośne jajo” .

Rodzic i dziecko ustawiają się w parze i stają za sobą; pierwsze jest jaj­kiem, a drugie – kurką. Jajko rytmicznie powtarza pierwsze dwa wersy wierszyka i drobnymi kroczkami oddala się od mamy kurki, która stoi w miejscu i trzyma się za głowę, poruszając nią na boki. Na końcu przykuca­ją; kurka stara się odtworzyć drogę jajka i, powtarzając trzeci i czwarty wers wiersza, podąża za nim. Na końcu przytulają się do siebie. Przy po­wtórzeniu zabawy zamieniają się rolami.

 

Uciekło jajeczko

kokoszce z kurnika.

Toczy się prędziutko,

przed mamą umyka.

Czekaj – woła mama!

Pozwól się wysiedzieć.

Pod moim skrzydełkiem

będzie ci jak w niebie.

3. Zabawy badawcze - „Co można zrobić z jajkiem?”

Wirujące jajka”

Potrzebne jest jajko surowe i ugotowane na twardo. Kręcimy na stole naj­pierw jajkiem surowym a potem ugotowanym. Okazuje się, że jajko goto­wane kręci się jak na karuzeli, natomiast surowe jest „mało ruchliwe”.

Pływające jajko”

Gdy włożymy jajka do wody, to oczywiście toną. Dzieje się to ponieważ jajko ma większą gęstość niż woda. Wystarczy wsypać sól do wody i zwiększyć jej gęstość tworząc solankę, a jajko będzie pływało.

Wielkanocny eksperyment z butelką”

Łatwy sposób na oddzielanie żółtka od białka. Wystarczy nacisnąć butelkę (czyli wypuścić powietrze), przyłożyć do żółtka i rozluźnić uścisk, a żółtko zostanie wciągnięte do środka. Ważna jest butelka, nie może być zbyt sztywna, ale też miękka niezbyt się nadaje.

Potrząsanie jajkiem”

Potrząsanie jajkiem, to też eksperyment. Dzięki temu możemy rozpoznać, czy jajko jest gotowane czy surowe. Gotowane „nie chlupocze”.

Skaczące jajko”

To doświadczenie potrwa dłużej. Namaczamy jajko w occie na 24 godziny. Następnie wycieramy dokładnie. I możemy próbować odbijać jajkiem Za­chowuje się trochę, jak kauczukowa piłeczka. Oczywiście rzucamy nim znacznie ostrożniej. Błona jajka jest bardzo wytrzymała i lekko przezro­czysta. Gołym okiem widać „pływające” żółtko. Najlepiej podświetlić jaj­ko i wtedy zobaczymy jego zawartość jak na dłoni.

 

II Ćwiczenia gimnastyczne z gazetami wg E. J. Delacroze'a. (patrz po­niedziałek).

 

Materiały do zajęć dydaktycznych zaczerpnięte z:

oprawy metodycznej KOLOROWY START,

www.bliżejprzedszkola.pl

http://www.edukacja.edux.pl/p-2087-zabawy-gazetowe-wg-e-j-dalcrozea-scenariusz.php

http://chomikuj.pl/inga.28/Filmy/Piosenki/zima/29.+*c5*9awi*c4*99ta*2c*c5*9bwi*c4*99ta+bij*c4*85+dzwony,1182412053.mp3(audio)

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS