Krasnale

Domowe Przedszkole 14-17. kwietnia
2020.04.13

W tym tygodniu zabawy pod hasłem „Wiosna na wsi”.

W razie pytań, prosimy o kontakt e-mailowy: jacekiagatka.krasnale@gmail.com

Zachęcamy również do wysyłania nam zdjęć ze zrealizowanych czy podjętych przez Krasnale działań na wyżej wymieniony adres.

Pozdrawiamy i tęsknimy :)

TEMAT TYGODNIA: WIOSNA NA WSI

 

Załączniki dostępne pod linkiem https://drive.google.com/open?id=1S-luTNdDAmm6sHR8CsTGDdJxQeNQ63_F          

 

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Wtorek / 14.04.2020

 

Co słychać na wsi?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wiejskim podwórku”

 

- wypowiada się na temat piosenki,

- rytmicznie klaszcze i wypowiada tekst,

- naśladuje głosy zwierzątek,

- wykonuje instrumentację piosenki,

- tworzy pracę plastyczną z wykorzystaniem różnych elementów,

 

 

 

 

MUZYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTYCZNA

- piosenka (patrz link do chomikuj pod tabelą, wystarczy kliknąć),

- grzechotka,

- kołatka,

- obrazki wiejskiego podwórka (załączniki),

- sznurek,

- sylwety zwierząt wycięte z kolorowych czasopism,

- różnorodne materiały plastyczne: kartka/karton, papier kolorowy, bibuła, kredki, klej

I „Co słychać na wsi?”.

1.Słuchanie piosenki „U nas na podwórku”

Kotek miauczy: miau, miau, miau.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

I. Kogut pieje, kurka gdacze,

gęga gąska, kaczka kwacze.

Daj nam szybko jeść.

Kotek miauczy: miau, miau, miau.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

II. Krówka muczy, świnka kwiczy,

konik rży, a osioł ryczy.

- Zaraz dam wam jeść.

2. Rozmowa na temat piosenki.

Określanie tempa i nastroju piosenki.

Zwrócenie uwagi na powtarzające się elementy.

Nazywanie zwierząt, o których jest w niej mowa.

Naśladowanie ich głosów.

3. Zabawa rytmiczna – „Kotek i piesek”.

Dziecko porusza się po pokoju, naśladując sposób poruszania się wybranego zwierzątka; kiedy usłyszy melodię refrenu, rytmicznie wypowiada jego tekst i klaszcze: Kotek miauczy: miau, miau, miau; piesek szczeka: hau, hau, hau.

4. Ćwiczenia emisyjne – „Jak zwierzątka”.

Dzieci naśladują, na melodię piosenki, głosy różnych zwierzątek mieszkających w zagrodzie wiejskiej, np. ko, ko, kwa, kwa, mu, mu, be, be.

5. Instrumentacja piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Pierwszy wers refrenu dziecko gra na grzechotce (można zrobić grzechotkę wsypując ziarna grochu, ryżu do opakowania po jajku niespodziance); drugi – na kołatce (uderza drewnianymi łyżkami o siebie); razem z rodzicami gra podczas śpiewania ostatnich wersów każdej zwrotki.

II „Na wiejskim podwórku”

1. Zabawa „Co to za zwierzątko”?.

Rodzic opisuje wybrane zwierzę bez podawania jego nazwy, dziecko odgaduje, o jakim zwierzątku jest mowa, wskazuje je na obrazkach.

2. Ćwiczenie równowagi – „Na grzędzie”.

Dziecko – kurka – przechodzi, stawiając nogę za nogą po sznurku w taki sposób, aby z niego nie spaść.

3. Wykonanie pracy plastycznej - „Na wiejskim podwórku”. Dziecko wykonuje na dużym arkuszu kartki/kartonu swoje podwórko ze zwierzętami, wykorzystując różnorodne materiały plastyczne. Do wykorzystania można uszykować: bibułę, papier kolorowy, sylwety zwierząt wycięte z gazet, czasopism, kolorowanek, flamastry, pastele olejne. Oglądanie powstałej pracy; opisywanie, co przedstawia i dlaczego.

Środa

15.04.2020

 

Co nam dają zwierzęta?”

- wymienia korzyści jakie daje człowiekowi hodowla zwierząt,

- dzieli wyrazy na sylaby i głoski,

- wspólnie z rodzicem przygotowuje napój mleczny,

- współpracuje z partnerem podczas ćwiczeń gimnastycznych

MOWA I MYŚLENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCHOWA

- obrazki zwierząt hodowlanych (załączniki),

- produkty spożywcze z mleka lub obrazki je przedstawiające,

- produkty pochodzenia zwierzęcego lub takie produkty na obrazkach,

- tekturowe pudełko, - przegotowane, schłodzone mleko, kakao, słomki do picia, mikser,

- muzyka o zmiennym tempie,

I „Co nam dają zwierzęta?”.

1. Ćwiczenia klasyfikacyjne – „Co nam dają zwierzęta?”

Dziecko odsłania kolejno obrazki przedstawiające zwierzęta hodowlane (kurę, krowę, owcę, pszczoły, gęś), podaje ich nazwy i zastanawia się, jakie korzyści ma człowiek z hodowli tych zwierząt. Układa pod obrazkiem zwierzęcia obrazki z odpowiednimi produktami: kura – jajka; gęś – jajka, owca – mięso, wełna, mleko; krowa – mięso, mleko, pszczoły – miód, wosk.

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Przestraszone kurczątka”. Dziecko – kurczątko – swobodnie porusza się w różnych kierunkach sali. Na hasło: Uwaga, kot! ucieka do kurnika, wyznaczonego miejsca w pokoju, wydając odgłosy: pi, pi, pi. Hasło: Nie ma kota – jest sygnałem do ponownego ruchu.

3. Zabawa „Co pochodzi z mleka?”

Oglądanie zdjęć. Opowiadanie o tym, co dzieje się z mlekiem. Rodzic prezentuje naturalne produkty spożywcze lub powycinane z gazetek reklamowych i przyklejone na kartonie obrazki. Dziecko rozpoznaje i nazywa kolejne produkty, a następnie wskazuje te, które są zrobione z mleka. Np. śmietana, masło, jogurt, ser biały, ser żółty, kefir. Rodzic podkreśla znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia i prawidłowego rozwoju, zachęca do ich spożywania.

4. Zabawa „Tajemnicze pudełko”.

Dziecko wyciąga z pudełka różne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. jajko (ugotowane na twardo), mleko w kartonie, miód w słoiku, kłębek wełny, opakowanie sera żółtego, pióro, podaje ich nazwy, dzieli je na sylaby i głoski a następnie wskazuje na obrazku zwierzę, od którego dany produkt pochodzi.

5. „Mleczna niespodzianka”. Przygotowanie przez rodzica, z pomocą dziecka, mlecznej niespodzianki: zmiksowanie mleka (przegotowanego i schłodzonego) z granulowanym kakao. Degustowanie powstałego napoju przez słomki; zachęcanie do picia różnych napojów mlecznych.

II Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XIX (z wykorzystaniem metody W. Sherborne). Rozwijanie świadomości własnego ciała.

Wirujący bączek – dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach.

Chowamy się – w siadzie, przyciąga kolana, chowa głowę; rozprostowuje się do pozycji leżącej.

Gorąca podłoga – biega z wysokim podnoszeniem kolan.

Na szczudłach – chodzi na sztywnych nogach.

Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach wciska wszystkie części ciała w podłogę. Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.

Pogoń na kolanach – dziecko z rodzicem bądź rodzeństwem dobiera się parami, jedno ucieka na kolanach, a drugie je goni. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról. Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi przez ćwiczenia w parach z biernym partnerem, przeciwko partnerowi, razem z partnerem, ćwiczenia w grupie

Przesuwamy partnera – dziecko z pary leży przodem, rodzic poprzez chwycenie go za nadgarstki stara się je przesunąć; potem zamiana miejsc. W leżeniu tyłem; jedno dziecko z pary chwyta partnera za kostki nóg i stara się je przesunąć; potem zamieniają się miejscami.

Prowadzimy niewidomego – dziecko zamyka oczy, rodzic staje twarzą do niego i podaje mu ręce; prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach, a ono się temu poddaje. Potem zamieniają się rolami.

Przekładamy naleśnik – jedno dziecko przylega w leżeniu na brzuchu do podłoża; partner próbuje przewrócić je na drugą stronę; potem zamieniają się miejscami.

Wstajemy razem – dziecko z rodzicem bądź rodzeństwem siedzą tyłem do siebie, złączone plecami; próbują razem wstać, nie odrywając się od siebie.

Ćwiczymy razem – dziecko z rodzicem tworzą koło wiązane, trzymają się za ręce; przykucają, a potem podnoszą się do wspięcia na palce i wracają do pozycji wyjściowej. Dziecko z rodzicem siedzą w kole, w siadzie prostym rozkrocznym, jedną stopą dotykają sąsiada z prawej strony, a drugą – sąsiada z lewej strony; trzymają się za ręce – jednocześnie podnoszą ręce do góry, a następnie wykonują skłon i wracają do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenia kreatywne

Ilustrujemy muzykę ruchem – dzieci improwizują ruchowo przy muzyce o zmiennym tempie.

Czwartek / 16.04.2020

 

 

 

Zwierzęce rodziny”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Królik z klamerką”

- rozwiązuje zagadki,

- prawidłowo posługuje się określeniami kierunków,

- określa, których zwierząt jest więcej,

- opisuje wygląd zająca i królika,

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną,

- ćwiczy wyobraźnię

 

 

 

 

 

MATEMATYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLASTYCZNA

- kartoniki z kropkami (od 1 do 9, załączniki),

- tamburyn, albo garnek i łyżka,

- sylwety (załączniki) lub figurki zwierząt domowych,

- klocki,

- obrazek zająca i królika (załączniki),

- karton z narysowaną sylwetą królika, (załącznik),

- czerwony papier,

- klej, nożyczki,

- wata, spinacz do bielizny, (klamerka)

I „Zwierzęce rodziny”

1. Ćwiczenia matematyczne – „Policz i pokaż”.

Dziecko otrzymuje kartoniki z kropkami (od 1 do 9). Rodzic mówi krótkie rymowanki, w których występują liczebniki, a dziecko podnosi do góry kartonik, na którym jest tyle kropek, o ilu zwierzątkach mówi rodzic. Np.

Małe świnki trzy kwiczą: kwi, kwi, kwi. (kartonik z trzema kropkami)

Idą drogą dwa kurczaki, oglądają polne maki. (kartonik z dwiema kropkami),

Cztery białe koty mają czarne łaty. (kartonik z czterema kropkami), Sześć gąsiątek po stawie pływało, przez co zmoczone pióra miało. (kartonik z sześcioma kropkami) ,

W stajni pięć koników stało i się sianem zajadało. (kartonik z pięcioma kropkami),

Dziewięć krów mruczało, bo pić im się chciało. (kartonik z dziewięcioma kropkami),

Siedem baranków małych na łące brykało. (kartonik z siedmioma kropkami),

Osiem królików noskami ruszało, siano wąchało. (kartonik z ośmioma kropkami)

2. Zabawa ruchowa z elementem biegu – „Koniki”.

Dziecko – konik – porusza się przy akompaniamencie tamburynu (lub garnek i łyżka) w rytmie ósemek. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się i kopie raz prawym, raz lewym kopytkiem; podczas biegu kląska językiem, podczas kopania rży: iiichacha.

3. Zabawa „W prawo czy w lewo?

Rodzic układa przed dzieckiem sylwety zwierząt skierowanych w prawą lub w lewą stronę. Zadaniem dziecka jest ułożenie z lewej strony zwierząt, które poruszają się w lewo, a prawej tych, które poruszają się w prawo. Dziecko przelicza zwierzęta w każdej grupie; układa pod nimi taką liczbę klocków, aby zgadzała się z liczbą zwierząt w danej grupie. Określa, których zwierząt jest więcej.

4. Zabawa „Według wskazań rodzica”.

Dziecko ustawia się rodzic staje za nim. Dziecko porusza się po pokoju zgodnie ze wskazówkami rodzica. Np.

Idziemy pięć kroków w prawo. Idziemy dwa kroki w lewo. Idziemy cztery kroki do przodu. Idziemy jeden krok do tyłu. Głaszczemy się lewą ręką po głowie. Dotykamy prawą ręką lewego kolana.

II „Królik z klamerką”.

1. Oglądanie obrazków przedstawiających zająca i królika. Wyszukiwanie różnic w ich wyglądzie. • Wykonywanie ruchów nosem – Tak wącha królik.

2. Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

Wycinanie konturu królika z kolorowego kartonu. Wycinanie nosa z czerwonego papieru i przyklejanie go w odpowiednim miejscu. Domalowywanie czarnym flamastrem oczu (po obu stronach), pyszczka i wąsików. Zrobienie ogonka z kłębka waty i doklejanie go z tyłu. Przypinanie u dołu dopasowanego kolorystycznie spinacza do bielizny, który będzie wyglądał jak łapki króliczka.

Piątek / 17.04.2020

 

Kwoka i jej dzieci”.

- układa historyjkę obrazkową w kolejności,

- wciela się w rolę kurczątka,

- określa położenie przedmiotów względem siebie,

- współpracuje z partnerem podczas ćwiczeń gimnastycznych,

MOWA I MYŚLENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCHOWA

- historyjka obrazkowa (załącznik),

- sylwety (załączniki) lub figurki zwierząt domowych,

- muzyka o zmiennym tempie,

I „Kwoka i jej dzieci”

1. Historyjka obrazkowa „Kwoka i jej dzieci” .

Opowiadanie przez dziecko, co znajduje się na obrazkach, ułożenie historyjki w kolejności.

2. Zabawa dramowa – „Niespokojne kurczątko”.

Dziecko wciela się w role kurczątka, które niepokoi się o swoją mamę; prowadzi dialogi, w których wyraża swój niepokój i przewidywania, co mogło się przydarzyć mamie. Dziecko próbuje swoim zachowaniem, mimiką, gestem wyrazić smutek, jaki towarzyszyłby mu, gdyby coś złego spotkało jego mamę; następnie wyraża radość ze spotkania z mamą.

3. Zabawa „Posłuszne zwierzęta”.

Dziecko wybiera sobie sylwety lub figurki zwierząt domowych i wykonują polecenia rodzica, ustawiając je w różnych miejscach, z zastosowaniem określeń położenia przedmiotów względem siebie. Np.

Połóż zwierzątko przed sobą. Połóż zwierzątko za sobą. Połóż zwierzątko z boku, z prawej strony. Teraz połóż je z boku, z lewej strony. Podnieś zwierzątko do góry. Gdzie się teraz znajduje?

4. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – „Kaczuszki szukają ziarenek”.

Dziecko – kaczuszka – chodzi po pokoju małymi kroczkami, kołysząc się na boki; co pewien czas wykonuje skłony tułowia w przód – zbiera ziarenka i prostuje się.

II Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XIX (z wykorzystaniem metody W. Sherborne). Rozwijanie świadomości własnego ciała. (patrz środa).

 

Materiały do zajęć dydaktycznych zaczerpnięte z:

oprawy metodycznej KOLOROWYSTART,

https://chomikuj.pl/pagus53/Przedszkole/Piosenki/ABC+czterolatka/20.+u+nas+na+podw*c3*b3rku,4600397192.mp3(audio )

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS