Krasnale

Tematyka realizowana w grupie Krasnale w tym misiącu

Tematyka realizowana w tym miesiącu:

 

1. Tydzień - Czy jesteśmy sami w kosmosie?

 

Cele: Poznawanie modelu kuli ziemskiej - globusa. Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego. Poznawanie zawodów związanych z kosmosem. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.Rozwijanie mowy. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności odejmowania. Rozwijanie sprawności manualnej. 

 

2. Tydzień – Czy dinozaury żyły naprawdę?

 

Cele: Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości − poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie. Rozwijanie mowy. Rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

3. Tydzień – Nadchodzi wiosna.

 

Cele: Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy). Poznawanie zwiastunów wiosny, np. pojawienie się pąków na drzewach, krzewach. Zapoznanie z kalendarzem pogody. Rozwijanie umiejętności dodawania. Rozwijanie mowy i myślenia. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

 

4. Tydzień – Nadeszła wiosna.

 

Cele: Zachęcanie do obserwowania przyrody. Rozumienie konieczności robienia wiosennych porządków. Wykazywanie się wiedzą na temat zwierząt. Porównywanie pojemności różnych naczyń. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań. Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi. Rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie umiejętności plastycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej i skoordynowanego działania. 

 

Rodzaj aktywności dzieci w trakcie zajęcia:

poniedziałek –         zajęcia I mowa i myślenie, zajęcia II ruchowa,

 

wtorek          – zajęcia I muzyczna, zajęcia II plastyczna,

 

środa             – zajęcia I mowa i myślenie, zajęcia II ruchowa,

 

czwartek       – zajęcia I kształtowanie myślenia i pojęć matematycznych, zajęcia II plastyczna,

 

piątek            – zajęcia I mowa i myślenie, zajęcia II ruchowa. 

 

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS