Krasnale

Tematyka realizowana w grupie Krasnale w tym misiącu

Tematyka realizowana w marcu:

1. Tydzień – Muzyka jest wszędzie.

Cele: Zainspirowanie do aktywnego słuchania muzyki klasycznej (metoda Batti Strauss). Rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki. Rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach. Bogacenie doświadczeń muzycznych dzieci, zachęcanie do uzewnętrzniania swoich przeżyć i odczuć wywołanych kontaktem z muzyką. Rozwijanie ekspresji muzyczno – ruchowej.   

2. Tydzień – Wiosna tuż - tuż.

Cele:  − Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy). Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Nabywanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się na określony temat.

3. Tydzień – Nadeszła wiosna.  

Cele: Poznawanie zwiastunów wiosny (pojawienie się pąków na drzewach, krzewach). Zakładanie w sali zielonego ogródka, poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin. Uczenie się słuchania i rozumienia treści przekazywanych przez nauczyciela. Rozwijanie umiejętności szeregowania.  

4. Tydzień – Wielkanoc.

Cele: Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy. Wzmacnianie więzów w rodzinie. Rozwijanie umiejętności liczenia. Wywoływanie przeżyć natury emocjonalnej i estetycznej. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia.

 

Rodzaj aktywności dzieci w trakcie zajęcia:

poniedziałek – mowa i myślenie

wtorek – muzyczna

środa – kształtowanie myślenia i pojęć matematycznych

czwartek – plastyczna

piątek – ruchowa

 
 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS