Krasnale

Tematyka realizowana w grupie Krasnale w tym misiącu

Tematyka realizowana w czerwcu:

 

1. Tydzień – Niby tacy sami, a jednak inni.

Cele: Kształtowanie postawy tolerancji. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Rozwijanie motoryki małej. Doskonalenie umiejętności liczenia. Wdrażanie do kulturalnych zachowań. Rozwijanie sprawności fizycznej. Uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi. Integracja rówieśników.

2. Tydzień – Wakacyjne podróże.   

Cele: Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Rozwijanie sprawności manualnej. Umuzykalnianie dzieci. Pobudzanie ciekawości badawczej. Utrwalanie umiejętności stosowania określeń: najwięcej, najmniej. Rozwijanie sprawności fizycznej. Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach.

3. Tydzień –  Pożegnania nadszedł czas.

Cele: Rozwijanie koncentracji uwagi. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie sprawności narządów mowy. Rozwijanie umiejętności plastycznych. Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci. Rozwijanie sprawności fizycznej.

4. Tydzień –  Wesołe zabawy.

Cele: Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu. Zachęcanie do współdziałania w zabawie. Rozwijanie znajomości zasad fair play. Tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa. Zachęcanie do wykonywania prostych potraw.Rodzaj aktywności dzieci w trakcie zajęcia:

poniedziałek – zajęcia I mowa i myślenie,

                       zajęcia II ruchowa

wtorek – muzyczna

środa – zajęcia I kształtowanie myślenia i pojęć matematycznych,

            zajęcia II plastyczna/muzyczna

czwartek – plastyczna

piątek – zajęcia I ruchowa,

             zajęcia II mowa i myślenie

 
 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS