Krasnale

Tematyka realizowana w grupie Krasnale w tym misiącu

Tematyka realizowana w marcu:

 

1. Tydzień – Zwierzęta z dżungli i sawanny.

Cele: Wzbogacenie wiadomości na temat życia zwierząt z dżungli i sawanny. Rozwijanie zainteresowania przyrodą. Bogacenie zasobu słownictwa związanego ze zwierzętami. Rozwijanie zdolności plastycznych, kompetencji matematycznych, umuzykalnianie dzieci. Rozwijanie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

2. Tydzień – Marcowa pogoda.

Cele: Wzbogacane wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych, pobudzanie ciekawości badawczej. Uwrażliwienie słuchu na brzmienie różnych instrumentów. Poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiadania się na określony temat.

3. Tydzień – Wiosenne przebudzenie.   

Cele: Stwarzanie warunków do kontaktu z przyrodą. Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie.  Rozwijanie sprawności ruchowej. Ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania. Utrwalenie nazw kolorów. Rozwijanie zdolności manualnych. Zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej. Rozwijanie mowy.

4. Tydzień – Wiosenne powroty.

Cele: Wzbogacanie wiedzy o ptakach. Wzbudzenie zainteresowania muzyką poważną. Rozwijanie koncentracji uwagi. Usprawnianie umiejętności liczenia. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie sprawności rąk. Rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Rodzaj aktywności dzieci w trakcie zajęcia:

poniedziałek – zajęcia I mowa i myślenie,

                       zajęcia II ruchowa

wtorek – muzyczna

środa – zajęcia I kształtowanie myślenia i pojęć matematycznych,

            zajęcia II plastyczna/muzyczna

czwartek – plastyczna

piątek – zajęcia I ruchowa,

             zajęcia II mowa i myślenie

 
 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS