Krasnale

Tematyka realizowana w grupie Krasnale w tym misiącu

Tematyka realizowana w tym miesiącu:

 

1. Tydzień -  Bezpieczne ferie

 

Cele: : Rozumienie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu. Przejawianie troski o własne bezpieczeństwo. Poznanie aktywności w czasie ferii. Współpraca z grupą. Wzbogacenie wiedzy nt. spędzania aktywnego czasu na dworze. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Utrwalenie numerów alarmowych.

 

2. Tydzień – W krainie baśni

 

Cele: Rozwijanie mowy i myślenia. Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. Prezentowanie swoich wiadomości we współdziałaniu z innymi. Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni. Rozwijanie sprawności manualnej. Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem książki. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim.  

 

3. Tydzień – Projekt „ Pieniądze”

 

Cele: Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, budowanie wiedzy an temat historii pieniędzy, kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, wzbogacanie dziecięce słownictwa. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie umiejętności klasyfikacji. Rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

4. Tydzień –  Świętujemy urodziny Jacka i Agatki

 

Cele: Rozwijanie mowy i myślenia. Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności współdziałania. . Rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości. Rozwijanie sprawności fizycznej i skoordynowanego działania.  

 

Rodzaj aktywności dzieci w trakcie zajęcia:

 

poniedziałek –         zajęcia I mowa i myślenie, zajęcia II ruchowa,

 

wtorek          – zajęcia I muzyczna, zajęcia II plastyczna,

 

środa             – zajęcia I mowa i myślenie, zajęcia II ruchowa,

 

czwartek       – zajęcia I kształtowanie myślenia i pojęć matematycznych, zajęcia II plastyczna,

 

piątek            – zajęcia I mowa i myślenie, zajęcia II ruchowa.

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS