Krasnale

Tematyka realizowana w grupie Krasnale w tym misiącu

Tematyka realizowana w tym miesiącu:

 

1. Tydzień – Tydzień sportu.

 

Cele: Rozwijanie sprawności ruchowej i motorycznej. Uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka. Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu. Ukazanie różnych sposobów wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu.   

 

2. Tydzień – Muzyka wokół nas.   

 

Cele: Rozwijanie wyobraźni muzycznej, kształtowanie umiejętności wykonania własnego instrumentu i grania na nim Kształtowanie poczucia rytmu muzycznego. Rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za pomocą instrumentów. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi. Rozwijanie motoryki małej. Rozwijanie mowy. Rozwijanie wyobraźni.

 

3. Tydzień –  Święto rodziców.

 

Cele: Wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami. Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie. Poznawanie zawodów rodziców. Tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa. Rozwijanie wyobraźni plastycznej. Uwrażliwienie na różne gatunki muzyczne. Określenie cech wielkościowych. Rozwijanie słuchu muzycznego.

 

4. Tydzień –  Łąka w maju.

 

Cele: Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.  Rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia. Rozwijanie sprawności fizycznej.Rodzaj aktywności dzieci w trakcie zajęcia:

 

poniedziałek – zajęcia I mowa i myślenie,

 

                       zajęcia II ruchowa

 

wtorek – muzyczna

 

środa – zajęcia I kształtowanie myślenia i pojęć matematycznych,

 

            zajęcia II plastyczna/muzyczna

 

czwartek – plastyczna

 

piątek – zajęcia I ruchowa,

 

             zajęcia II mowa i myślenie

 

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS