Pajacyki

Domowe Przedszkole 30.03-03.04

TEMAT TYGODNIA: NADESZŁA WIOSNA

 

Karty pracy do zajęć (Kolorowy start 5-latek , cz.3)

dostępne są do pobrania pod adresem 

https://www.mac.pl/flipbooki#wp

 

DZIEŃ TYGODNIA/

TEMAT DNIA

CELE

RODZAJ AKTYWNOŚCI

POTRZEBNE

MATERIAŁY

(POMOCE)

PRZEBIEG

Poniedziałek

-Powroty ptaków

Zapoznanie

z literą ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

Wypowiadanie

się na temat powrotu ptaków.

Mowa, plastyka,

ruch

-Wiersz M. Konopnicka

Jaskółka”,

-nagranie utworu

A. Vivaldiego

Cztery pory roku. Wiosna” (youtube.com)

- żółty papier- wycinanki.

- Albumy, ilustracje

- Książka: Kolorowy start

str. 62-63

- Karta pracy3 str.50-51

- Tablica demonstracyjna

Wiosenne prace w ogródku”

Wydawnictwo:MAC Edukacja

Czytanie dziecku wiersza M. Konopnickiej „Jaskółka” i wspólna interpretacja treści (zał.nr1)

Aktywność: rozwijanie mowy:

-zapoznanie dzieci z małą i wielką

literą ł (na podst. tablicy demonstracyjnej „Wiosenne prace w ogródku”)

Analiza i synteza słuchowa słowa

ł o p a t a. Dzielenie słowa łopata na sylaby i głoski.

 

Aktywność plastyczna: „Wiosenne słonko”:

zadanie: wytnij koło i paski z żółtego papieru, koło naklej na niebieskiej kartce, a następnie na kole dużo promyków słońca.

Prace można wzbogacić innymi elementami wycinanek: trawa, kwiaty, drzewa, motyle.

 

Aktywność ruchowa: zabawy: -skaczące żabki z elementem skoku

-natrętna pszczoła

-motylki z elementem biegu

 

W ramach ćwiczeń utrwalających dziecko może zakreślać ołówkiem poznaną literę ł

 

Zabawa przy muzyce A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna” .

Układy taneczne wymyśla dziecko i inne osoby uczestniczące w zabawie. Można wykorzystać chusteczki, apaszki.

Wtorek

-Czy to ptak, czy to ssak?

Wykazywanie się wiedzą na temat zwierząt, rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

Mowa, matematyka

Karta pracy 3 str. 54

 

Czy to ptak, czy to ssak? – quiz

Podanie, które zdanie jest prawdziwe i

określenie, czy dane zwierzę jest ptakiem, czy ssakiem.

- Bocian ma długie nogi i czerwony dziób.

Bocian ma długie nogi i żółty dziób.

- Krowa daje białe mleko.

Krowa daje zielone mleko.

- Wróbel ma kolorowe piórka.

Wróbel ma szare piórka.

- Koń lubi jeść lody.

Koń lubi jeść siano.

- Wrona odlatuje zimą do ciepłych krajów.

Wrona zostaje u nas na zimę.

- Lew chodzi na czterech łapach.

Lew chodzi na dwóch łapach.

- Sikorka ma czerwony brzuszek.

Sikorka ma żółty brzuszek.

- Koty polują na mleko.

Koty polują na myszy.

- Pies, gdy się cieszy, macha ogonem.

Pies, gdy się cieszy, szczerzy zęby.

- Kaczki wołają kra, kra.

Kaczki wołają kwa, kwa.

 

Zadania matematyczne

Dzieci obliczają i podają wyniki.

- Jaskółka zniosła siedem jajek. Jedna kukułka podrzuciła jej jeszcze dwa jajka. Ile wszystkich jajek ma w gniazdku kukułka?

- W gniazdku sikory leżało dziewięć jajeczek. Kukułka chciała podrzucić swoje jajeczka i dlatego wyrzuciła z gniazdka dwa jajeczka. Ile jajeczek sikory zostało w gniazdku?

 

Karta pracy 3 str. 54

 

Środa

-Wiosna w błękitnej sukience.

Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Rozwijanie mowy.

muzyka

ruch

 

Wiersz K. Datkun-Czerniak „Prawda to czy żart?”

Piosenka o wiośnie „Wiosna w błękitnej sukience” (www.youtube.com)

- płatki kwiatowe wycięte z kolorowych papierów oraz kółka w kolorze żółtym

- Opowieść ruchowa pt.:

Wiosno, gdzie jesteś?”

 

Czytanie dzieciom tekstu wiersza

Prawda to czy żart?”(zał.nr 3)

Zapamiętywanie określeń czynności jakie wykonują te zwierzęta (zające-kicają, bocian – szuka, kukułka – kuka itd.)

 

Zabawy z piosenką o wiośnie: można wykorzystać instrumenty muzyczne, jeśli są w domu, lub wykonane samodzielnie przez dziecko z wykorzystaniem np.: puszki z ryżem lub fasolą, plastikowej butelki wypełnionej kamyczkami.

 

Utrwalanie tekstu i melodii piosenki w kolejnych dniach.

 

Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi pt.: „Wiosno, gdzie jesteś?”

(zabawa przeprowadzana wg dołączonego w załącznikach tekstu).

Czwartek

-Pierwsze motyle.

Zachęcanie dzieci do obserwowania przyrody.

Porównywanie pojemności różnych naczyń.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Mowa

matemat.

- Karta pracy 3 str. 56

- Kilka plastikowych butelek, np. o pojemności 1l, z różną zawartością wody zabarwionej różnokolorowymi farbami, zakręcone dokładnie.

Butelki: o różnej pojemności 1l, 1,5 l, 2 l.

Butelki o różnym kształcie: niska, wysoka, wąska, szeroka.

- Opowieść ruchowa pt.:

Wiosno, gdzie jesteś?” (tekst w załącznikach)

Zabawa twórcza: motyle z figur.

Układanie z klocków w kształcie figur geometrycznych wymyślonych przez siebie motyli.

Zwrócenie uwagi na to, że skrzydła motyla, prawe i lewe są takie same, czyli, że są symetryczne.

 

Policz motylki cytrynki na zdjęciu.

Opowiedz o etapach rozwoju motyla. Karta pracy3 str.56.

 

Dzielenie słów: motyl, motyle na sylaby i na głoski.

Czytanie całościowe wyrazu motyl.

 

Zabawa ruchowa motyl.

 

Ćwiczenia grafomotoryczne.

Ozdabianie i kolorowanie rysunku skrzydła motyla po prawej stronie tak samo jak na obrazku po lewej stronie.

Rysowanie po śladach dróg motyli do zdjęć kwiatów podbiału.

L

Karta pracy3 str. 57.

 

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

W kilku butelkach o pojemności 1l wlewamy różną ilość zabarwionej farbkami wody. Butelki zakręcamy. Dzieci określają ilość wody używając pojęć: dużo, mało, więcej, mniej ,najwięcej, najmniej.

Ustawianie butelek wg. wzrastającej ilości wody.

Zapoznanie dzieci z miarą płynów: 1 litr.

Pokazanie butelek 1l, 1,5 l, 2l.

 

Ćwiczenia gimnastycne:

opowieść ruchowa (zał. nr 4)

 

Piątek

-Bzy, bzy, bzy-

pszczółka mała.

Rozwijanie mowy.

Działalność plastyczna.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Mowa

plastyka

matemat.

- Piosenka: „Pszczółka Maja” Zbigniew Wodecki - Pszczółka Maja (www.youtube.com)

- Karta pracy3 str. 58-59

Zabawa słowna „Wiosna mnie cieszy, bo...” np.:

-jest coraz cieplej

-śpiewają ptaki

-zakwitają pierwsze kwiaty, itp.

Zabawa matematyczna z wykorzystaniem Kart pracy3, s.58

Liczenie pszczół fruwających wokół kwitnącej wierzby. Dorysować na obrazku tyle pszczół żeby było ich razem 9.

 

Aktywność plastyczna.

Wykonaj pszczółkę z rolki po papierze toaletowym.

Potrzebny żółty i brązowy papier.

Skrzydełka z celofanu, czułki z drucików. Inwencja dzieci, pomoc rodziców. Pszczółki można zawiesić na żyłce w pokoju dziecka.

W rozmowie z dziećmi podkreślić o bardzo ważnym znaczeniu pszczół w przyrodzie i w życiu człowieka.

 

Poszukać wspólnie z dzieckiem w internecie ciekawostek dotyczących życia pszczół.

 

 

ZA Ł Ą C Z N I K I :

Załącznik nr1.

Wiersz M. Konopnicka „JASKÓŁKA”

Czarna jaskółeczka Czarna jaskółeczka

do gniazdeczka leci. karmi dziatki swoje.

-Pi, pi, pi, pi! - -Pi, pi, pi, pi!-

krzyczą głodne dzieci. krzyczą wszystkie troje!

Czarna jaskółeczka Czarna jaskółeczka

robaczki przynosi. Po muszki już leci.

-Pi, pi, pi, pi!- -pi, pi, pi, pi!-

każde o nie prosi. krzyczą głodne dzieci.

 

Załącznik nr2.

„CZY TO PTAK, CZY TO SSAK?” -quiz 

-Bocian ma długie nogi i czerwony dziób.

Bocian ma długie nogi i żółty dziób.

-Krowa daje białe mleko.

Krowa daje zielone mleko.

-Wróbel ma kolorowe piórka.Wróbel ma szare piórka.

-Koń lubi jeść lody.

Koń lubi jeść siano.

-Wrona odlatuje zimą do ciepłych krajów.

Wrona zostaje u nas na zimę.

-Lew chodzi na czterech łapach.

Lew chodzi na dwóch łapach.

-Sikorka ma czerwony brzuszek.

Sikorka ma żółty brzuszek.

-Koty polują na mleko.

Koty polują na myszy.

-Pies, gdy się cieszy macha ogonem.

Pies, gdy się cieszy szczerzy zęby.

-Kaczki wołają: kra, kra.

Kaczki wołają kwa, kwa.

 

Załącznik nr3.

Wiersz K. Datkun-Czerniak „PRAWDA TO, CZY ŻART?” 

Po zielonej łące Żuk kwiaty przynosi

kicają zające. dla swojej dziewczyny.

Bocian żabek szuka, Mrówki ścieżynkami,

kukułeczka kuka. jeżdżą motorami,

Motyl nektar pije, zaś zielone żabki

ptaszek gniazdko wije. przymierzają czapki.

Świerszcz melodię gra: Czy to wszystko prawda?

-cyt-cyta, cyt-ta... Czy też żarty może?

Pszczoła pyłek zbiera Gdy się zastanowisz,

z białej koniczyny. to odgadnąć możesz.

 

Załącznik nr4.

Opowieść ruchowa „WIOSNO, GDZIE JESTEŚ?”

Krzyś nie mógł doczekać się nadejścia wiosny. Postanowił wyjść do ogrodu i jej poszukać.( Marsz w różnych kierunkach). Zobaczył drzewa z zielonymi listeczkami, delikatnie poruszające się na wietrze. (Naśladowanie poruszających się drzew i ich szum). W oddali usłyszał śpiew ptaków.

(Naśladowanie śpiewu ptaków). Nad domem krążyły dwa bociany. (Bieganie z szeroko rozłożonymi rękami). Potem brodziły po trawie, wysoko podnosząc nogi, i rozglądały się w poszukiwaniu żabek. (Marsz z wysokim unoszeniem kolan, rozglądanie się na boki). Klekotały cichutko, aby ich nie spłoszyć. (Ciche naśladowanie klekotu bociana). Żabki zauważyły niebezpieczeństwo i skakały w różnych kierunkach, aby się ukryć. (Naśladowanie skaczących żabek). Nawoływały się cichutko, aby nie zwrócić na siebie uwagi. (Cicho kumkać). Było ciepło i przyjemnie. Krzyś przeciągnął się, aby rozprostować kości. (Przeciągnąć się). Nagle nad uchem usłyszał ciche bzyczenie. To poszczoła krążyła nad jego głową. (Naśladowanie brzęczenia pszczoły). Chłopiec przestraszył się i zaczął uciekać, wymachując rękami, aby ją odgonić.

(Biegając wymachiwać rękami). Nagle jego uwagę zwróciły kolorowe kwiatki. Krzyś pochylił się

i je powąchał. (Naśladuj wąchanie kwiatków). Potem głośno kichnął. ( Kichnij aaa...psik!).

„Nie muszę już dalej szukać wiosny” - pomyślał zadowolony, a potem, uśmiechnięty, wrócił do domu. ( Maszerujemy i uśmiechamy się do siebie).

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS