Pajacyki

Domowe Przedszkole 14-17. kwietnia
2020.04.13

TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi

DZIEŃ TYGODNIA/ TEMAT DNIA

CELE

RODZAJ AKTYWNOŚCI

POTRZEBNE MATERIAŁY (POMOCE DYDAKTYCZNE)

PRZEBIEG

Wtorek

Kwoka i jej dzieci

Ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka; zapoznanie z literą f: małą i wielką.

Rozwijanie mowy

i myślenia.

- wiersz T.M. Massalskiej „W gospodarstwie”.

- nagrania odgłosów dochodzących z wiejskiego podwórka

- obrazki przedstawiające zwierzęta żyjące na wiejskim podwórku

- produkty spożywcze z mleka lub obrazki je przedstawiające

- produkty pochodzenia zwierzęcego lub takie produkty na obrazkach

- przegotowane schłodzone mleko

- kakao

- mikser

- słoiki z roztworami farb: żółtej, czerwonej, niebieskiej

- puste słoiki

- nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka, obrazki tych zwierząt

- karty pracy 3 str.70-71

- Oglądanie książeczek, obrazków przedstawiających zwierzęta, które można spotkać na wiejskim podwórku. Rozpoznawanie ich i nazywanie.

- Karta pracy 3 str. 70.

- Słuchanie wiersza T.M. Massalskiej „W gospodarstwie”. Rozmowa na temat wiersza.

- Słuchanie nagrania odgłosów dochodzących z wiejskiego podwórka. Dzieci próbują rozpoznać zwierzęta po głosach.

- Zabawa Skąd to mamy?

Dzieci odsłaniają kolejno obrazki przedstawiające zwierzęta hodowlane (kurę, krowę, owcę, pszczoły, gęś), podają ich nazwy i zastanawiają się, jakie korzyści ma człowiek z hodowli tych zwierząt. Układają pod obrazkiem zwierzęcia obrazki z odpowiednimi produktami: kura – jajka; gęś – jajka, pierze; owca – mięso, wełna, mleko; krowa – mięso, mleko; pszczoły – miód, wosk.

- Zabawa Co pochodzi z mleka?

Oglądanie naturalnych produktów spożywczych lub powycinanych z gazetek reklamowych obrazków. Dzieci rozpoznają i nazywają kolejne produkty, a następnie wskazują te, które są zrobione z mleka. Np. śmietana, masło, jogurt, ser biały, ser żółty, kefir.

- Co można z nich zrobić? - burza mózgów.

Dzieci podają propozycje, do czego można wykorzystać produkty używane w poprzedniej zabawie, np. jajka: kanapki, sałatka, jajka w majonezie, ciasto; mleko: kakao, ser, budyń; miód: kanapki, ciasto; wełna: sweter, czapka, rękawiczki; ser żółty: kanapki, zapiekanka, pizza; pióro: poduszka, pierzyna.

- Przygotowanie, z pomocą dzieci, mlecznej niespodzianki: zmiksowanie mleka (przegotowanego i schłodzonego) z granulowanym kakao. Degustowanie powstałego napoju: zachęcanie do picia różnych napojów mlecznych.

- Wprowadzenie litery f: małej i wielkiej.

- Mieszanie kolorów.

Potrzebne będą słoiki z roztworami farb: żółtej, czerwonej i niebieskiej, oraz puste słoiki. Dzieci przypominają, jakie kolory powstaną przez zmieszanie farb:

żółtej i niebieskiej (zielony)

niebieskiej i czerwonej (fioletowy)

czerwonej i żółtej (pomarańczowy).

Po każdej uzyskanej odpowiedzi mieszamy farby w tych kolorach.

- Dzielenie słowa farby na sylaby i głoski.

- Zabawa W jakim kolorze?

Przygotowujemy napisy zwierząt z wiejskiego podwórka: barany, konie, kury, koguty, kozy, krowy, indyki oraz obrazki tych zwierząt. Zadaniem dzieci jest odczytać napisy, umieścić pod nimi zdjęcia odpowiednich zwierząt i określić kolory ich sierści i piór.

- Karta pracy 3 str. 71.

Środa:

Na wiejskim podwórku

Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej.

Rozwijanie mowy i myślenia, plastyczna.

- wiersz A. Bernat „Kwoka

- duże arkusze kartonu

- obrazki zwierząt domowych

- sylwety zwierząt wycięte z kolorowych czasopism

- różnorodne materiały plastyczne

- karty pracy 3 str.72-73

- Dzieci recytują wiersz A. Bernat „Kwoka”

- Zabawa Co to za zwierzątko?

Dziecko opisuje wybrane zwierzę bez podawania jego nazwy, rodzeństwo, rodzice odgadują, o jakim zwierzątku jest mowa, wskazują je na obrazkach.

- Karta pracy 3 str. 72.

- Co one robią? – ćwiczenia słownikowe.

Dzieci losują obrazki zwierząt domowych, rozpoznają je i nazywają, a następnie podają jak największą liczbę czynności, któ®e dane zwierzę wykonuje. Np. pies – biega, szczeka, warczy, merda ogonem, szczerzy kły.

- Rodziny zwierząt - ćwiczenia klasyfikacyjne. Dzieci układają powycinane z kolorowych czasopism obrazki zwierząt domowych na dywanie, a następnie tworzą rodziny zwierząt poszczególnych gatunków, tzn. osobno: koty, psy, krowy itd. Przeliczają ile rodzin powstało i ile zwierząt jest w każdej z nich. Określają, w której rodzinie jest najwięcej zwierząt, a w której – najmniej.

- Wykonanie pracy plastycznej.

Dziecko wykonuje na dużym arkuszu kartonu swoje podwórko ze zwierzętami, wykorzystując różnorodne materiały plastyczne. Do wykorzystania dzieci mają: bibułę, papier kolorowy, sylwety zwierząt użyte w poprzedniej zabawie, flamastry, pastele olejne.

- Poznajemy zwierzątka – ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej.

Dzieci losują obrazki zwierząt, które można spotkać na wiejskim podwórku; dzielą ich nazwy na sylaby; różnicują głoski – pierwszą i ostatnią.

- Karta pracy 3 str. 73.

Czwartek

Co słychać na wsi?

Rozwijanie orientacji przestrzennej; rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki.

Muzyczna,

fizyczna.

- piosenka U nas na podwórku (sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak) – załącznik 1

- figurki zwierząt domowych

- karty pracy 3 str.74-75

- Karta pracy 3 str.74.

- Zabawa Według wskazań rodzica

Dzieci poruszają się zgodnie ze wskazówkami rodzica. Np. Idź dwa kroki w prawo. Idź pięć kroków w lewo.

Idź cztery kroki do przodu. Pogłaskaj sie się lewą ręką po głowie. Dotknij prawą ręką lewego kolana.

- Zabawa Posłuszne zwierzęta

Dziecko wybiera sobie figurkę zwierząt domowych i wykonuje polecenia rodzica, ustawiając ją w różnych miejscach, z zastosowaniem określeń położenia przedmiotów względem siebie. Np. Połóż zwierzątko przed sobą. Połóż zwierzątko za sobą. Połóż je z boku, z lewej strony. Podnieś zwierzątko do góry. Gdzie się teraz znajduje?

- Zabawa ruchowa Polecenia

Dziecko wykonuje polecenia rodzica, np. Podnieś do góry prawą rękę. Podnieś do góry lewą rękę. Stań na prawej nodze. Wyciągnij do przodu lewą rękę., a do tyłu prawą rękę.

- Słuchanie piosenki U nas na podwórku (sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak).

Nazywanie zwierząt, o których jest mowa w piosence.

Naśladowanie ich głosów.

- Jak zwierzątka – ćwiczenia emisyjne.

Dzieci naśladują na melodię piosenki, głosy różnych zwierzątek mieszkających w zagrodzie wiejskiej, np. ko, ko, kwa, kwa, mu, mu, be, be.

- Zabawa Co robią zwierzątka?

Rodzic zadaje pytanie, a dziecko odpowiada słowami piosenki: Co robi kogut? – pieje; Co robi kurka? – gdacze; Co robi gąska? – gęga; Co robi kaczka? – kwacze itd.

- Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu. Śpiewanie piosenki.

- Karta pracy 3 str. 75.

- Lepienie z plasteliny figurek zwierząt z wiejskiego podwórka.

Piątek:

Zwierzęce rodziny

Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

Rozwijanie mowy i myślenia, matematyczna, plastyczna.

- obrazki młodych zwierząt i ich rodziców

- materiały plastyczne do wykonanie królika z klamerką

- kartoniki z kreskami (od 1 do 9)

- karty pracy 3 str.76-77

- Karta pracy 3 str. 76

- Policz i pokaż – ćwiczenia matematyczne.

Dzieci otrzymują kartoniki z kreskami (od 1 do 9). Rodzic mówi krótkie rymowanki, w których występują liczebniki, a dzieci podnoszą do góry kartonik, na którym jest tyle kresek, o ilu zwierzątkach mówi rodzic. Np.

Małe świnki trzy kwiczą: kwi, kwi, kwi. (kartonik z trzema kreskami)

Idą drogą dwa kurczaki, oglądają polne maki. (kartonik z dwiema kreskami)

Cztery białe koty mają czarne łaty. (kartonik z czterema kreskami)

Sześć gąsiątek po stawie pływało, przez co zmoczone pióra miało. (kartonik z sześcioma kreskami)

W stajni pięć koników stało i się sianem zajadało. (kartonik z pięcioma kreskami)

Dziewięć krów mruczało, bo pić im się chciało (kartonik z dziewięcioma kreskami)

Siedem baranków małych na łące brykało. (kartonik z siedmioma kreskami)

Osiem królików noskami ruszało, siano wąchało. (kartonik z ośmioma kreskami)

- Zabawa dydaktyczna – Rodzice i ich dzieci.

Rodzic układa przed dzieckiem obrazki przedstawiające zwierzęta dorosłe i ich dzieci. Wspólnie omawiają różnice w wyglądzie i zachowaniu młodych i ich rodziców: prawidłowo nazywają mamę, tatę i dziecko. Np. klacz, koń, źrebię; maciora, wieprz, prosię; gęś, gąsior, gąsięta; kaczka, kaczor, kaczęta.

Następnie dzieci wypowiadają się na temat domów zwierząt wymienionych przez rodzica. Np. pies – buda; pszczoła – ul; koń – stajnia; krowa – obora; świnka – chlewik; kura – kurnik.

- Karta pracy 3 str. 77.

- Oglądanie obrazków przestawiających zająca i królika. Wyszukiwanie różnic w ich wyglądzie.

- Wykonanie królika z klamerką.

Wycinanie konturu królika z kolorowego kartonu. Wycinanie nosa z czerwonego papieru i przyklejanie go w odpowiednim miejscu.

Domalowywanie czarnym flamastrem oczu (po obu stronach), pyszczka i wąsików. Zrobienie ogonka z kłębka waty i doklejenie go z tyłu Przypinanie u dołu dopasowanego kolorystycznie spinacza do bielizny, który będzie wyglądał jak łapki króliczka.

Załącznik 1

Piosenka – www.youtube.com

U nas na podwórku.avi. dla dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=R2PX4tFSz7k

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS