Pajacyki

Domowe Przedszkole 27-30.kwietnia - Pajacyki
2020.04.26

TEMAT TYGODNIA: TEATR

DZIEŃ TYGODNIA/TEMAT DNIA

CELE

RODZAJ AKTYWNOŚCI

POTRZEBNE MATERIAŁY (POMOCE DYDAKTYCZNE)

PRZEBIEG

Poniedziałek:

Pacynka, jawajka, marionetka i kukiełka

Zapoznanie dzieci

z literą h: małą i wielką,

drukowaną i pisaną.

Wykonanie maski z papierowego talerza.

Rozwijanie mowy,

sprawności manualnej.

- wiersz

J. Koczanowskiej „Teatr”

- karta pracy 4 str.12 i 13

- farby

- pędzle

- talerze papierowe

- nożyczki

- igła

- kawałki tasiemki

- Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Teatr” – Zał. 1.

- Karta pracy 4 str.12. Dzielenie na głoski nazw zdjęć: korona, scena, aktor, maska.

- Rozmowa na temat wiersza.

Jakim miejscem jest teatr?, Co dzieje się na scenie?, Co nam daje teatr?, Jak należy zachowywać się w teatrze?

- Wykonanie maski z papierowego talerza.

 • Spód papierowego talerza malujemy farbami według pomysłów dzieci. Twarz może być zabawna lub groźna, mieć długie zęby lub gęstą brodę. Chińczykowi narysujemy skośne oczy, księżniczce koronę, a piratowi czarną przepaskę na oko.

 • Po wyschnięciu maski wycinamy otwory na oczy, nos i ewentualnie usta

 • Po bokach, blisko brzegu maski, robimy igłą małe otwory i przewlekamy przez nie tasiemkę, której końce dziecko wiąże z tyłu głowy.

- Wprowadzenie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

- Oglądanie hulajnogi (zabawki lub obrazka).

Dzięki czemu hulajnoga się porusza?, Od czego zależy szybkość jej poruszania się, Dlaczego ma taką nazwę?, Czym jeszcze możemy poruszać się po podwórku?

- Dzielenie słowa hulajnoga na sylaby i głoski.

- Z ilu głosek składa się słowo hulajnoga?

- Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską h (hak, hamak…), mających ją w środku (echo, marchewka…) oraz na końcu (dach, groch…).

- Podawanie imion rozpoczynających się głoską h (Hania, Hubert…).

- Dzielenie imienia Hubert na sylaby i głoski.

- Pokazanie dziecku litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Wyjaśnienie, że głosce h odpowiadają zapisy – litera h i ch.

- Ćwiczenia dykcyjne.

Prawidłowe wymawianie zdań dotyczących różnych postaci z baśni.

 • Kot w butach lubił łowić ryby.

 • Śnieżka połknęła kawałek jabłka, które utknęło jej

w przełyku.

 • Kopciuszek był bardzo uczynną dziewczynką.

 • Smok Wawelski mieszkał w jamie pod Wawelem.

 • Czerwony ludek to krasnoludki.

 • Straszne straszydło mieszkało w strasznym zamku..

- Karta pracy 4 str. 13.

Wtorek:

Jesteśmy w teatrze

Zapoznanie teatrem; zachęcanie dzieci do oglądania spektakli teatralnych.

- Zabawa ruchowa.

 

- karta pracy 4 str. 14

- Zabawa Taniec kraba i żyrafy.

 • Kroki kraba: nogi ugięte w kolanach, jeden krok na prawo przy równoczesnym obróceniu klatki piersiowej w lewo; drugi krok na lewo, z obrotem klatki piersiowej w prawo (pierś będzie więc zawsze zwrócona w kierunku przeciwnym do stawianych kroków).

 • Krok żyrafy: na palcach, z uniesionymi ramionami

i ciałem wyprężonym jak struna.

- Oglądanie baśni (do wyboru):

Baśń o Smoku Wawelskim” lub „Calineczka” - zał. 2.

- Karta pracy 4 str. 14

Baśń o Smoku Wawelskim - Teatrzyk Kukiełkowy

Środa

Kto jest wyższy? Kto jest niższy?

Porównywanie wysokości.

Stosowanie słowa: wyższy od… niższy od…

Mowa,

matematyczna, ćwiczenia ruchowe

- karta pracy 4 str. 15

- Porównywanie wzrostu – Kto jest wyższy? Kto jest niższy?

 • Kto na ogół jest wyższy – król czy królowa?

 • Czy Calineczka była wysoka?

 • Pokażcie, jacy jesteście wysocy (Dzieci prostują się i stają na palcach).

 • Pokażcie, jacy jesteście niscy (Dzieci,

w przysiadzie, opuszczają głowy).

- Karta pracy 4 str. 15

- Układamy baśń

Dzieci wspólnie z rodzicami układają baśń. Pierwsze zdanie baśni może zacząć rodzic. Np. Za siedmioma górami, za siedmioma morzami stał zamek, w którym mieszkał smok mieniący się wszystkimi kolorami tęczy…

Czwartek:

Dziwna chatka.

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

Reagowanie odpowiednim ruchem na dźwięki: wysokie, średnie, niskie.

Rozróżnianie strony – prawej

i lewej.

Rozwijanie sprawności manualnej,

rozwijanie orientacji przestrzennej.

 

- wiersz Doroty Gellner „Śmieszny zamek”

- piosenka „Dziwna chatka” (sł.

A. Wacławski, muz. T. Dorogusz-Doroszkiewicz,

P. Mazurek,

Z. Seroka)

- karta pracy cz.4, str. 16 i 17

- woreczki (piłeczki)

- Rozwiązywanie zagadek.

 • Chociaż kłopoty z wilkiem miała,

wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony kapturek)

 • Jak się nazywa taki budynek,

w którym zobaczysz scenę, kurtynę? (teatr)

 • Jaka to dziewczynka pracowita była,

a na wielkim balu bucik zostawiła? (Kopciuszek).

 • Choć nie są żywe, widzowie im brawa biją,

występują w teatrze, chętnie na nie popatrzę. (kukiełki)

- Karta pracy 4 str. 16

- Wypowiedzi dzieci na temat Jak wygląda zamek?

Dzieci podają propozycje wyglądu zamku.

- Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Śmieszny zamek” – zał. 3.

Rozmowa na temat wiersza.

 • Gdzie był zamek?

 • Czy ktoś w nim mieszkał?

 • Jak mógł wyglądać taki opuszczony, śmieszny zamek?

 • Co znajdowało się na bramie?

 • Kogo chciano zatrudnić?

- Zabawa Poruszam się jak…

Dzieci naśladują ruchy postaci, które chciano zatrudnić w zamku. Poruszają się dostojnie jak król lub królowa; syczą i szczerzą zęby jak smok; poruszają się sztywno jak rycerze…

- Wykonanie ilustracji do wiersza – malowanie śmiesznego, opuszczonego zamku.

- Słuchanie piosenki „Dziwna chatka” (sł. A. Wacławski, muz. T. Dorogusz-Doroszkiewicz, P. Mazurek,

Z. Seroka) – zał. 4.

- Rozmowa na temat piosenki.

 • Jak wyglądała chatka?

 • Kto według baśni mieszkał w takiej chatce?

 • Kto mieszkał w tej chatce w piosence?

- Zabawa woreczkami.

Dzieci dostają woreczki. Rzucają je według poleceń rodzica. Np.

 • Rzuć go za siebie.

 • Rzuć go przed siebie.

 • Rzuć go po swojej lewej stronie.

 • Rzuć go po swojej prawej stronie.

- Zabawa połączona z maszerowaniem.

Dzieci maszerują i wykonują polecenia, pokazują odpowiednią nogę według słów rymowanki - zał. 5.

- Karta pracy 4 str. 17.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Wiersz J. Koczanowskiej „Teatr”

Teatr to miejsce jest niezwykłe,

zaczarowana każda chwila,

kurtyna w górę się unosi

i przedstawienie rozpoczyna.

Na scenie dzieją się historie

wesołe, smutne, zagadkowe,

można do kraju baśni trafić

i poznać światy całkiem nowe

Można się wzruszyć, rozweselić,

nauczyć wielu mądrych rzeczy,

uważnie patrzeć, mądrze słuchać,

ciekawym być i bardzo grzecznym.

Załącznik 2

Baśń o Smoku Wawelskim - Teatrzyk Kukiełkowy https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk

Calineczka” widowisko bajkowe https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw

Załącznik 3

Wiersz Doroty Gellner „Śmieszny zamek”

W ciemnym kącie, pełnym kurzu,

śmieszny zamek jest na wzgórzu.

Wszyscy, którzy w nim mieszkali,

dawno gdzieś pouciekali.

Więc na starej wisi bramie

ogłoszenie w złotej ramie.

ZATRUDNIMY:

1. Tłum rycerzy

2. Smoka, który zęby szczerzy

3. Pazia

4. Króla

5. I królową!

I zaczniemy bajkę nową.

Załącznik 4

Piosenka pt. Dziwna chatka https://www.youtube.com/watch?v=fXzL7HJdn8g

Załącznik 5

Rymowanka

Hej, idziemy naprzód żwawo

nóżką lewą, nóżką prawą.

Hej, maszerujemy drogą

prawą nogą, lewą nogą.

I klaszczemy wciąż rękami

nad głowami, nad głowami.

Potem z lewej, z prawej strony,

no i podskok. Już zrobiony?

 

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS