Pszczółki

Domowe Przedszkole 20-24.kwietnia
2020.04.19

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o Ziemię

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

20/04

Poniedziałek

Bez wody nie ma życia

- słucha wiersza z uwagą

- potrafi wypowiedzieć się nt. wyglądu i znaczenia wody

- zna etapy krążenia wody w przyrodzie

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

- dba o porządek w miejscu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność językowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer, paski bibuły lub apaszka lub lekki mały kawałek materiału, kolorowy papier (lub białe kartki i coś do kolorowania), nożyczki, słomka, plastelina, farbki,

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 4.

I - 1. Rozwiązywanie zagadki:

Służy do mycia służy do picia

Bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda )

2. Słuchanie wiersza pt.: „Jak powstaje kropla wody” (brak informacji o autorze)

Jak powstaje kropla wody to zależy od pogody

gdy słoneczko mocno grzeje ciepło cicho i nie wieje

Wtedy paruje do góry i chowa się w zimne chmury

potem deszczem z nieba leci zmywa kurz a nawet śmieci

Napełnia stawy kałuże jeziorka małe i duże

Podlewa roślinki małe ziemię drzewa okazałe

A gdy zimno jest na ziemi wtedy mróz ją w lód zamieni

Do picia potrzebna ptakom wszystkim ludziom i zwierzakom

Bardzo zdrowa gdy przejrzysta do tego smaczna i czysta

traktujmy ją należycie bo woda to przecież życie.

3. Pogadanka o wodzie.

- Jak wygląda woda, jaki ma kolor, kształt, zapach, smak?

- Gdzie występuje woda?

- Komu jest potrzebna woda?

- Jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka?

Informacje pomocnicze: Woda życiodajna substancja - bezbarwna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Nie można jej niczym zastąpić. Aby być zdrowym, każdy człowiek powinien codziennie przyjąć w posiłkach i napojach około dwóch i pół litra wody. Gdyby jej nie było, nie istniałoby życie. Brak wody uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Bez wody nie ma żywności, a bez żywności nie ma życia.

4. Zabawa „ Taniec fal” - Dziecko naśladuje w rytm muzyki ruch fal, posługując się długimi wstążkami lub wyciętymi paskami bibuły, może być też tiulowa chusteczka, lekka apaszka.

Link do muzyki:

https://www.youtube.com/watch?v=WmAZoexenx8&list=PL-vAOl_yal7mPf7ze292dP3lcVxZEl8-v&index=11

5. Próba inscenizacji wiersza pt.: „Jak powstaje kropla wody”. Dziecko przy użyciu wykonanych przez siebie sylwet inscenizuje wiersz.

6. Wykonanie ćwiczenia (dodatkowo, dostępnie pod linkiem, strona 3)

https://drive.google.com/file/d/1V3namh6lY4r-bvVD1AM14XxBmrDNAmFE/view

II - 1. Oglądanie reprodukcji obrazów.

2. Rozmowa na temat reprodukcji:

- Gdzie możemy zobaczyć obrazy? (w muzeum, w domu…)

- Jak nazywa się osoba, któras je maluje?

- Co przedstawiają te obrazy?

- Jak możemy je nazwać?

Dziecko mówi, co sobie wyobraża, co widzi na nich. Przypomnienie, jak nazywa się malarstwo w którym każdy może zobaczyć coś innego (malarstwo abstrakcyjne).

Linki do obrazów: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha)#/media/Plik:Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg

https://image.freepik.com/darmowe-zdjecie/atrament-alkohol-streszczenie-tekstura_102290-398.jpg

https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/6e/fe/fd/obrazy-nowoczesne-abstrakcyjne-kolorowe-malarstwo-swierzawa-487376200.jpg

https://www.kreatywna.pl/wp-content/uploads/kultura-styl-zycia/pasje/jpg/sztuka-abstrakcyjna-1024x1024.jpg

Wiadomości pomocnicze: Abstrakcja (łac.abstractio – oderwanie) – w sztukach plastycznych: taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować natury. Autorzy stosują różne środki wyrazu, dzięki którym "coś przedstawiają". Sztuka abstrakcyjna jest nazywana sztuką nieprzedstawiającą, niefiguratywną. Problemy, jakimi zajmują się artyści, zawsze dotyczą treści i formy. Forma stosowana w sztuce abstrakcyjnej może być bardzo różnorodna. Tym, co wyróżnia sztukę abstrakcyjną od nieabstrakcyjnej, jest brak rozpoznawalnych przedmiotów. W swojej istocie sztuka abstrakcyjna jest najbliższa muzyce: w obu tych dyscyplinach sztuki ilustracja jakiegoś tematu jest budowana nie wprost, a poprzez odwołanie do swoistych środków wyrazu, takich jak rytm, barwa, kontrast, walor, różne wielkości i wiele innych. Dokładnie te same problemy formalne stoją przed artystami zajmującymi się sztuką tzw. przedstawiającą, czy figuratywną, są one jednak w pewnym sensie ukryte przed odbiorcą, któremu warstwa ilustracyjna może wydawać się ważniejsza. Odpowiedź na to, co przedstawia abstrakcja, jest równie trudna, jak na każde pytanie o sens dzieła: w warstwie wizualnej przedstawia to, co widać jako linie, plamy i punkty, które można opisać, zmierzyć i sfotografować – a w warstwie znaczeniowej może mieścić się wszystko. Zarówno emocje, jak i koncepcje filozoficzne, zabawa formą i rozwiązywanie własnych problemów autora, o których nie chce (nie może lub nie potrafi) mówić wprost.

4. Podanie tematu pracy i wyjaśnienie sposobu jej wykonania

Słomkę z jednej strony zatykamy plasteliną. Maczając w farbie rozcieńczonej wodą pokrywamy kartkę punktami /kroplami wody/. Możemy również rozdmuchiwać słomką krople wody. Do malowania i rozcieńczania z wodą potrzebna będzie nam farba w kolorze wody czyli niebieska /różne odcienie/, biała, zielona. Zwracamy uwagę na nowe kolory powstające w wyniku łączenia się koloru niebieskiego i zielonego /turkusowy/.

5. Zabawa ruchowa „Rybki” - dziecko jest rybką, rodzic wystukuje rytm, a dziecko „pływa” w tym rytmie. Na przerwę w grze rybka przypływa do rodzica, który karmi rybki. Zabawę powtarzamy kilka razy.

21/04

Wtorek

Segregujemy śmieci

- słucha z uwagą treści piosenki

- śpiewa piosenkę

- czyta globalnie napisy

- zna kolory pojemników na śmieci i właściwie segreguje odpady

- porównuje liczebność zbiorów

- wie, co to jest recykling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność muzyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność matematyczna

 

Komputer, kolorowy papier, drukarka (lub odpady takie jakie mamy w domu), worek lub jakiś pojemnik

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 4.

I - 1. Marsz dookoła przy wystukiwanym rytmie.

Dziecko maszeruje i mówi rytmicznie tekst: Hej ho, hej ho do pracy by się szło Hej ho, hej ho do pracy by się szło Planetę posprzątamy, zaśmiecić jej nie damy A wszystkie nieczystości do kosza powrzucamy!

2. Słuchanie piosenki pt.: „Śmieci” (muz. i sł. M. Tomaszewska) https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0

Nadeszła wreszcie pora, by śmieci dać do wora 2x

Szklane butle mój kolego - wrzuć do wora zielonego

A papiery? Do którego? Papiery do niebieskiego.

A plastiki? Gdzie mam wrzucić? Tam gdzie metal - worek żółty.

A zmieszane? Do którego? - Wrzuć zmieszane do czarnego

Dziś wszyscy pracowali i śmieci sortowali

podwórko już czyściutkie a dzieci wesolutkie.

3. Rozmowa na temat treści piosenki.

Na środku dywanu stoją pojemniki.

- Co wrzucamy do zielonego worka?

- Do jakiego worka wrzucamy papiery?

- Gdzie wrzucamy metal?

- Co wrzucamy do czarnego worka?

4. Fragmentaryczna nauka piosenki.

Dziecko ma 4 karteczki w kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i czarnym. Układa je przed sobą. Dziecko powtarza za rodzicem tekst piosenki podnosząc do góry odpowiednią kartkę. Szklane butle mój kolego - wrzuć do wora zielonego /podnosi zieloną kartkę A papiery? Do którego? Papiery do niebieskiego. /podnosi niebieską kartkę A plastiki? Gdzie mam wrzucić? Tam gdzie metal- worek żółty. /podnosi żółtą kartkę A zmieszane? Do którego? - Wrzuć zmieszane do czarnego. /podnosi czarną kartkę Marsz dookoła pokoju przy piosence.

5. Zabawa ruchowa „Znajdź śmieci” Dziecko otrzymuje jedną z czterech kolorowych kartek,symbolizującą określony pojemnik na odpady (zielona/ niebieska, żółta i czarna). Na dywanie znajdują się rozsypane suche odpady. Dziecko tańczy wokół nich w rytm muzyki. Podczas ciszy dziecko łapie odpad właściwy dla swojego koloru. Następnie wrzuca go do odpowiedniego worka. Zabawa trwa do momentu zebrania wszystkich przygotowanych odpadów. Zmieniamy dziecku karteczki, tak aby miało możliwość wyzbierania wszystkich odpadów.

6. Wykonanie ćwiczenia dodatkowego (dostępne pod linkiem, strona 2):

https://drive.google.com/file/d/1V3namh6lY4r-bvVD1AM14XxBmrDNAmFE/view

II - 1. Czytanie globalne – oznaczenie pojemników. Na osobnych karteczkach piszemy dużymi, drukowanymi literami: PLASTIK, SZKŁO , PAPIER, METAL.

Rodzic pokazuje i omawia do czego służą pojemniki na odpady i dlaczego mają różne kolory (każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wyjaśnia na konkretnych przykładach, do którego pojemnika, jakie odpady wrzucamy. Dziecko czyta globalnie nazwy: PLASTIK, SZKŁO , PAPIER, METAL i umieszczają je na konkretnych pojemnikach. Następnie rodzic rozrzuca w pokoju opakowania po produktach lub wykorzystuje załącznik 4 z linku poniżej. Dziecko biega swobodnie przy dźwiękach wystukiwanych na instrumencie. Na przerwę zatrzymuje się i podnosi po jednym opakowaniu rozrzucanym w pokoju. Link do obrazków które można wykorzystać do zabawy (załącznik 4):

https://drive.google.com/open?id=1XaLpMXzWWEP4pI0h_4koiYaGeeLkFnNX

2. Przeliczanie zgromadzonych odpadów w pojemnikach, porównywanie liczebności zbiorów.

3. „Jak możemy ponownie wykorzystać odpady?” – rozmowa z dzieckiem. Wspólnie z dzieckiem zastanawiamy się nad tym, co dzieje się z posegregowanymi odpadami. Następnie pokazujemy dziecku ilustrację:

https://t3.ftcdn.net/jpg/02/63/39/38/240_F_263393838_t3mvqaZWFzXQlUqyAmE0NtjQCv76NNv7.jpg

przedstawiającą znak recyklingu. Pytamy dziecko czy widziało już kiedyś taki znak, jeśli tak to gdzie i czy wiedzą, co on oznacza? Tłumaczymy dziecku, że jest to znak recyklingu, który wskazuje na powtórne wykorzystanie materiałów, czyli posegregowanych odpadów. Rodzic pokazuje dzieciom różne produkty, które zostały przetworzone na nowe przedmioty: wazon, butelka, papier,… Wspólne zastanowienie się nad możliwością powtórnego wykorzystania opakowań (odpadów) oraz ograniczeniem ilości śmieci.

4. Zabawa ruchowa „Znajdź odpowiedni kolor pojemnika” - Możemy wykorzystać obrazki koszy na śmieci z załącznika 4, jak powyżej. Rozkładamy obrazki w różnych miejscach pokoju, tak aby dziecko nie widziało, gdzie je ustawiamy, ale żeby w trakcie zabawy były w miarę widoczne, np. na podłodze, w kącie, na parapecie itd. Wystukujemy rytm na dowolnym instrumencie i dziecko biega po pokoju w tym rytmie. Na przerwę mówimy np. „znajdź kosz na plastik” i dziecko musi znależć odpowiedni obrazek. Tak postępujemy z każdym kolorem. Jeśli nie drukujemy tych obrazków można użyć kolorowych karteczek które zastąpią odpowiednie kosze na śmieci.

22/04

Środa

Mieszkańcy rzeki

- jest sprawne manualnie

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

- odgaduje zagadki

- wie, że należy oszczędzać wodę

- zna zwierzęta zamieszkujące zbiorniki wodne

- jest sprawne ruchowo

- prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność ruchowa

 

Komputer, kolorowy i biały papier, nożyczki, klej, obrazki lub opakowania po produktach, szarfa lub chusta lub cienki szalik

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 4.

I - 1. Rozwiązywanie zagadek:

Ma na dnie piasek albo kamienie.

Do morza spieszy wciąż niestrudzenie. /rzeka/

Łuską są pokryte od nosa po ogon.

Pod wodą pływają, więc mówić nie mogą. /ryba/

Mieszka w rzece albo w stawie

i szczypcami tnie jak krawiec. /rak/

Gdy w gęstej siedzi trawie,

jest niewidoczna prawie.

Kum – kum!. Tak się odzywa.

Czy wiesz jak się nazywa? /żaba/

2. Rozmowa z dziećmi na temat zwierząt zamieszkujących zbiorniki wodne.

https://i.pinimg.com/564x/a2/bd/60/a2bd60848efc7cc31bf565fa6d46f3d5.jpg

Obrazek strona 4: https://drive.google.com/file/d/1V3namh6lY4r-bvVD1AM14XxBmrDNAmFE/view

3. Praca plastyczna „Chora rzeka – zdrowa rzeka”.

Pomocne obrazki: https://drive.google.com/open?id=1ai-oxaKE9ZoxmEC-oCwxEHUBvNbHLBAx

Warto obejrzeć bajeczkę przed wykonaniem pracy: https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

Techniką collage'u wykonujemy 2 rzeki, czystą i ładną oraz zanieczyszczoną i brzydką. Potrzebujemy 2 kartek na których przykleimy kolorowy papier i obrazki śmieci (lub opakowania które mamy w domu, jeśli nie chcemy drukować obrazków – obrazki są dostępne w linku powyżej). Przyklejamy do kartek paski bibuły, które posłużą za rzekę. Na jednej rzece przyklejamy zanieczyszczenie, a na drugiej np. kolorowe zwierzątka zrobione z papieru, roślinki itd.

II - 1. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 4.

Część wstępna Zabawa z kolorami. Rodzic pokazuje szarfy/kartki w różnych kolorach. Np. czerwona szarfa oznacza, że należy przyjąć pozycję siad klęczny, niebieska – leżenie na brzuchu, żółta – przysiad podparty, a tęczowa – podskakujemy jak piłeczka.

Część główna Dzieci trzyma szarfę (można ją zrobić z wstążki, chusty, cienkiego szalika).

- przekładanie szarfy z ręki do ręki z przodu i z tyłu

- przekładanie szarfy z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową

- przekładanie szarfy przez całe ciało z góry na dół i odwrotnie

- z postawy zasadniczej unosimy raz prawą raz lewą nogę i za każdym razem przekładamy szarfę pod kolanem

- w siadzie podpartym o nogach ugiętych szarfa leży rozłożona między stopami.

Dziecko ćwiczy na boso. Ruch: chwyta szarfę obiema stopami i unosi ją w górę, następnie odkłada na podłogę, ćwiczenie powtarzamy 10 razy.

- ćwiczenie jak wyżej tylko po uniesieniu nóg w górę szarfę puszczamy.

- w siadzie podpartym o nogach ugiętych, szarfa rozłożona przed stopami. Ruch: Chwytamy szarfę palcami stóp i przesuwamy szarfę stopami jak najdalej do przodu i przysuwamy jak najbliżej do siebie.

- ćwiczenie jak wyżej tylko raz ćwiczy prawa stopa raz lewa.

Część końcowa Ćwiczenia oddechowe: Ćwiczący pobiera 1 warstwę chusteczki higienicznej, w leżeniu tyłem kładąc chusteczkę na twarzy staramy się mocnym dmuchnięciem unieść ją w górę.

23/04

Czwartek

W królestwie kropli wody

- uważnie słucha opowiadania

- odpowiada na pytania

- rozumie działanie filtra

- wie, do czego potrzeb wody

- wyciąga wnioski

- słucha i śpiewa piosenkę

- rozumie, że woda to życie

 

 

 

 

 

 

Aktywność językowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność muzyczna

Komputer, sznurek lub skakanka

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 4.

I - 1. Słuchanie opowiadania „Urodziny królowej wód”.

Królowa miała dziś urodziny, przybyło wielu gości, każdy życzył jej dużo szczęścia, zdrowia a także podarował prezent. Wszyscy dobrze się bawili, a kiedy goście już sobie poszli królowa zastanawiała się dlaczego jak co roku, nie przypłynęły ryby zamieszkujące rzeki, a żaby nie uświetniły uroczystości swoim koncertem. Zawołała kropelkę z oceanu i poprosiła, aby ta popłynęła i niezwłocznie wyjaśniła tą sytuację. Wpadła kropla do strumienia, strumień płynie od niechcenia. Do strumienia wpada struga , najpierw jedna ,potem druga . I już jako spora rzeczka , strumień dotarł do miasteczka. Płynie kropla niezbyt szybko, to za listkiem, to za rybką. Aż tu nagle młode pstrągi mówią: -Kryj się ,wodociągi! Naszą kroplę coś chwyciło i wciągnęło z wielką siłą. I już kropla płynie rurą, gdzie jest ciemno i ponuro. Przerażoną i zemdloną, kroplę w filtrach oczyszczono. I po chwili szumi w kranie, w filtrowanym, czystym stanie. Z kranu wpadła wprost do pralki, gdzie się prały jakieś halki. Prąd po pralce kroplę toczy, mydło kroplę gryzie w oczy. Wreszcie bardzo wyczerpana, zaplątała się w falbanach. Teraz wisząc koło pieca, tak piecowi się poleca: Grzej mnie piecu jak najwięcej żebym miała wolne ręce. Gdy się znowu stanę parą to ucieknę jakąś szparą. Na to rzecze piec zdziwiony: - Kto ty jesteś? -Jestem kropla, bardzo potrzebna, kropla wody. -Komu? -Ludziom. -Do czego? -Do picia, mycia i gotowania, zmywania naczyń i do sprzątania. -Skąd przychodzisz kropelko? -Z rzeki. -Oj, to nie jesteś czysta, bo do rzeki wpływają ścieki. -W gości brudna nie przychodzę. Piorą mnie do czysta w drodze. -Jaką odbywasz drogę? -Przez różne sitka, filtry i rury, płynę coraz bardziej czysta o dziwo, do góry. -Twoja czystość warta pochwały… -Moja? To wielu ludzi trud niebywały, by do picia, do prania, do mycia dla was i dla ludzi wszystkich nie zabrakło nigdy w kranach wody czystej.

2. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania.

- W jaki sposób kropla wody trafiła do mieszkania? ( wodociągiem)

-Skąd mamy wodę?

-Skąd bierze się woda w kranie?

-Do czego używają ludzie wody w domu?

-Komu oprócz ludzi potrzebna jest woda?

- Jak nazywa się urządzenie , które wciągnęło krople do rury? ( pompa)

- Czy woda z rzeki nadaje się bezpośrednio do spożycia? Co trzeba zrobić z taką wodą? (oczyścić, przefiltrować)

- Czy kropla wody była zadowolona z tego, że znalazła się w kranie?

3. Jak działa filtr? https://www.youtube.com/watch?v=zatcpQt6nmA Obejrzenie krótkiego filmu oraz wyciągnięcie wniosków.

4. Do czego służy woda? Która z tych czynności jest najważniejsza? Link do obrazków, które można ułożyć na dywanie, str. 36.: https://drive.google.com/file/d/1GwD-7mePOjYrZPnO2BH-FmUtS_Rm8KdT/view

do picia, do mycia, do gaszenia pożarów, do podlewania, do prania, do zmywania

5. Zabawa ruchowa „Woda-Ląd” Na podłodze rozkładamy skakankę/sznurek. Jedna strona jest lądem druga wodą. W dowolnej kolejności mówimy hasło: Woda – ląd- ląd-woda-ląd-woda. Zadaniem dziecka jest przeskakiwać z jednej strony na drugą, na początku powoli, później coraz szybciej.

II - 1. Wysłuchanie piosenki „Piosenka o zdrowej wodzie” https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g

Wodę w kranie mamy na zawołanie Możesz się napić moje ty kochanie
Bo zdrowa woda siły, a jakże ci doda Życie ocali, kiedy słońce pali.
Zimna woda, siły doda Jest do picia i do mycia
Do żeglowania, do pływania Podlewania i pluskania.
Pasta do zębów i mydło to trochę za mało Wody potrzeba by umyć swoje ciało
I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy Bez wody wszystko umrze tutaj na ziemi.
Niech reklamują sobie słodkie napoje A my, mądre dzieci i tak wiemy swoje
Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda: Najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda.

2. Rozmowa na temat piosenki:

- Co robi woda w piosence?, Czy bez wody można się umyć?, Co jest zdrowsze? Woda czy słodkie napoje?, Do czego potrzebna jest woda? - do życia!

3. Nauka śpiewania piosenki. Powtarzanie tekstu piosenki wraz z pokazywaniem – np. jest do picia – pokazujemy że pijemy, bez wody wszystko umrze – kładziemy się na podłodze lub zwijamy się w kłębek itd.

4. Improwizacje ruchowe przy muzyce. Naśladowanie wody do piosenki „Piosenka o zdrowej wodzie”. Można się przebrać za Królową Wodę.

24/04

Piątek

Dbamy o ziemię

- wypowiada się na temat globusa i planety Ziemi

- potrafi odszukać kontynent na globusie

- jest sprawne ruchowo

- poprawnie wykonuje zadania ruchowe

 

 

 

 

 

Aktywność językowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność ruchowa

Komputer, globus (np. Google Earth)

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 4.

I - 1. Rozwiązanie zagadki

Co to za planeta, Która nas zachwyca

na której bez wody, tlenu i słońca nie byłoby życia. /ziemia/

2. „Globus - model Ziemi” – rozmowa na podstawie rekwizytu.

Link do globusa internetowego: https://www.google.com/intl/pl/earth/

Oglądanie globusa,wyjaśnienie co oznaczają poszczególne kolory na globusie, odczytywanie nazw kontynentów i oceanów.

- Czym jest globus?

- Czego jest na Ziemi najwięcej? (wody)

- Co jest na drugim miejscu? (lądy)

- Co znajduje się na lądach? (różne środowiska)

3. „Jaki to kontynent?” – odgadywanie nazw. Rodzic mówi sylabami nazwę kontynentu, dziecko odgaduje i odszukuje go na globusie. Wskazanie kontynentu na którym mieszkamy.

4. Zabawa ruchowa „Dzieci do domu - dzieci na spacer”. Na dywanie rozłożone są „domki” (kładziemy coś na podłodze co może symbolizować dom np. koło, plastikowy klocek itp.). Na zawołanie rodzica: - "dzieci na spacer" dziecko po dywanie. W czasie, gdy swobodnie biega, rodzic woła: - "dzieci do domu". Wówczas dziecko jak najszybciej stara się dotrzeć do domku, po czym przybiera określoną przez prowadzącego pozycję, np. siada po turecku. Po chwili rodzic znowu woła "dzieci na spacer". Wówczas dziecko opuszcza domek i ma możliwość swobodnego spacerowania, zgodnie z podanymi wskazówkami (podskakując, na czworaka, przeskakując z nogi na nogę itd.).

5. Wykonanie ćwiczenia dodatkowego, str.1:

https://drive.google.com/file/d/1V3namh6lY4r-bvVD1AM14XxBmrDNAmFE/view

II Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 4 (patrz środa).

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.

Marsz po obwodzie koła.

Kałuże” – zabawa ruchowa bieżna.

Na podłodze leżą gazety – kałuże. Dziecko poruszają się po pokoju w rytm muzyki omijając kałuże. Na przerwę w muzyce staje na gazecie.

Wiatr i deszcz” – zabawa naśladowcza.

Dziecko za pomocą gazety naśladuje szum wiatru, padanie deszczu.

Słońce świeci i pada deszcz” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.

Dziecko na hasło: słońce świeci chodzi po pokoju i udaje że czytają gazetę. Na hasło: pada deszcz trzyma gazetę nad głową - to parasol.

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS