Pszczółki

Domowe Przedszkole 27-30.kwietnia - Pszczółki
2020.04.26

 

TEMAT TYGODNIA: POLSKA MOJA OJCZYZNA

Załączniki dostępne pod linkiem - https://drive.google.com/open?id=1U53qD37rwsj234fNhTOB73AELAp-ZOgQ

DZIEŃ TYGODNIA/

TEMAT DNIA

CELE

RODZAJ

AKTYWNOŚCI

POTRZEBNE MATERIAŁY/ POMOCE DYDAKTYCZNE

PORZEBIEG

27/04

Poniedziałek

 

Kraj w którym mieszkam

- słucha opowiadania z uwagą,

- potrafi wypowiedzieć się na temat życia powstania państwa polskiego,

- posługuje się mapą Polski,

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną,

- zna symbole narodowe,

- dba o porządek w miejscu pracy.

 

 

 

 

Aktywność językowa

 

 

 

 

 

Aktywność plastyczna

 

 

 

Załącznik 1

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 i 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 i 5

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 5

I

1. Słuchanie „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”.

2. Rozmowa na temat opowiadania:

- Jak nazywali się trzej bracia?

- Czego szukali wędrując po świece?

- Co skłoniło Lecha do zakończenia wędrówki?

- Jak nazwano gród, który założył Lech i co było jego znakiem?

- Jakie miasto zostało pierwszą stolicą Polski?

3. Prezentacja mapy Polski:

- zwrócenie uwagi na różnorodność kraju,

-wskazanie elementów takich jak morze Bałtyckie, niziny, góry Tatry, rzeka Wisła

- wskazanie dawnych stolic Polski: Gniezno i Kraków oraz obecnej – Warszawy.

4. Zabawa ruchowa „ Góry-niziny - morze” . Dziecko biega po dywanie. Na hasło rodzica: góry - podnosi wysoko kolana naśladując górską wspinaczkę. Na hasło: niziny - spaceruje po całym pokoju, morze – naśladuje rękoma pływanie /robi falę/.

II

1. Rozmowa na temat symboli narodowych – prezentacja godła i flagi. Wypowiedzi dziecka na temat wyglądu naszego godła i flagi. Zwrócenie uwagi na kolorystykę, jej znaczenie oraz miejsca, w których możemy je zobaczyć.

2. Propozycje prac plastycznych:

- https://www.youtube.com/watch?v=sCEQ46zg_8A

- https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY

- https://www.youtube.com/watch?v=Oi9Cglxrbis

 

28/04

Wtorek

 

Flagi

- słucha z uwagą treści piosenki i śpiewa piosenkę,

- zna swoją narodowość,

- układa flagę wg wzoru,

- zna barwy flagi państw europejskich,

- przelicza prawidłowo,

- tworzy zbiory równoliczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność muzyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność matematyczna

 

 

 

Załącznik 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 7

 

 

 

 

 

 

 

kartka, paski papieru/ bibuła, klej

 

 

 

 

 

 

flagi z zadania 3

 

 

 

 

kartki papieru (biała/czerwona)

 

 

słomka, kawałki papieru z zadania 5

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 5

I

1. Słuchanie piosenki pt.: „Kto ty jesteś?” sł. Wł. Bełza, muz. M. Tomaszewska.

https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8

2. Rozmowa na temat piosenki:

- Kto ty jesteś?

- Jaki znak twój?

- W jakim kraju mieszkasz?

- Czym jest dla ciebie Polska?

- Jak została zdobyta?

- W jakim rytmie jest piosenka? /poloneza/

Powtórne słuchanie piosenki i wyklaskiwanie rytmu. Próby wspólnego śpiewania piosenki wraz z rodzicem. Rodzic śpiewa pytania a dziecko odpowiedzi, refren śpiewamy wspólnie.

II

1. Recytacja wiersza Doroty Kossakowskiej pt.: „Moja Ojczyzna”.

2. Rozmowa na temat zgromadzonych flag

- Jakie kolory widnieją na naszej fladze?

- Czy flagi innych krajów są takie same jak nasza? -

Czym się różnią?

Omówienie wyglądu flag krajów sąsiadujących z Polską. https://flagipanstw.pl/europa.htm

3. Wykonanie flag wybranych krajów. Dziecko przykleja na kartkę papieru paski w odpowiednim kolorze (paski wycięte z papieru lub bibuła).

- Rosja- pasek biały, niebieski i czerwony.

- Niemcy –pasek czarny, czerwony i żółty.

- Litwa – pasek żółty, zielony, czerwony.

Ukraina –niebieski i żółty.

Polska – pasek biały i czerwony.

4. Zabawa „Jeden, dwa, trzy jaką flagę trzymasz ty?” Dziecko wybierają sobie flagę dowolnego państwa sąsiadującego z Polską. Następnie maszeruje z wybraną flagą w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Na przerwę, zatrzymuje się i słucha rymowanki lub powtarza ją z rodzicem:

Każde dziecko flagę ma,

Każde z nas ją dobrze zna

Jeden dwa trzy

Jaką flagę trzymasz ty?”

Dziecko pokazuje flagę , którą trzyma w ręku i mówi jakiego kraju jest to flaga. W razie trudności rodzic pomaga mu w udzielaniu odpowiedzi. Zabawę powtarzamy kilka razy (za każdym razem zmieniając flagi).

5. „Barwy ojczyste” – darcie papieru na małe kawałeczki przy dźwiękach muzyki. Dziecko otrzymuje kartki papieru w kolorze białym i czerwonym i rwie je na małe kawałki w rytm muzyki.

https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8

6. „Flaga” – ćwiczenia oddechowe. Dziecko przenosi skrawki papieru w kolorze białym i czerwonym za pomocą słomki (rurki) tak, aby ułożyć na stoliku flagę Polski. Dziecko chwyta wargami słomkę lub rurkę i za pomocą wdechu powietrza łapie wybrany przedmiot /papier/, by przemieścić go w inne miejsce, pozostawia dany przedmiot robiąc wydech. Powodzenia :).

7. „Flagi” – karta pracy (str. 13). Dziecko liczy flagi w pętlach. Dorysowuje lub skreśla tyle flag aby w każdej pętli było ich tyle, ile wskazuje liczba oczek na kostce. Następnie dziecko próbuje wskazać państwa do których należą flagi.https://drive.google.com/file/d/1V3namh6lY4r-bvVD1AM14XxBmrDNAmFE/view

 

29/04

Środa

 

Nasi sąsiedzi

- jest sprawne manualnie,

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną,

- dba o estetykę pracy,

- jest sprawne ruchowo,

- prawidłowo wykonuje zadania ruchowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność ruchowa

 

 

 

 

 

Załącznik 2 i 3

 

 

 

 

 

 

Załącznik 8, kolorowy papier, klej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chustki w różnych kolorach, chusteczka higieniczna

 

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 5

I

1. Słuchanie piosenki pt.: „Kto ty jesteś?”.

https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8

2. Rozmowa na podstawie mapy Polski:

- Jak nazywa się kraj w którym mieszkamy?

- Jakie kolory widnieją na mapie Polski i co one oznaczają?

(zielony - niziny, żółty -wyżyny i pomarańczowy – góry).

- Jakie rzeki przepływają przez Polskę? (Wisła i Odra).

- Nad jakim morzem leży Polska?

- Jakich sąsiadów ma Polska?

3. Wykonanie pracy plastycznej. Dziecko dostaje kartkę z narysowanym konturem Polski. Z kolorowego papieru zapełnia (wydzieranka) kontur Polski według wcześniejszych ustaleń: kolor zielony – niziny, żółty – wyżyny, pomarańczowy –góry, niebieski – morze.

4. „Nasi sąsiedzi” – karta pracy (str. 11). Dziecko obrysowuje kredką kontur Polski. Liczy sąsiadów naszego kraju oraz nazywa państwa z których pochodzą i określają kim są np. kraj – Polska, nazwa mieszkańców – Polacy. Następnie dziecko łączą w pary właściwe ilustracje i opowiada jak wyglądają flagi i narodowe stroje naszych sąsiadów.

https://drive.google.com/file/d/1V3namh6lY4r-bvVD1AM14XxBmrDNAmFE/view

II

Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 5

Część wstępna

Rodzic pokazuje chustki (kawałki materiału) w różnych kolorach i mówi dziecku co powinno wykonać gdy zobaczy daną chustkę np.:

- czerwona chustka - siad klęczny,

- niebieska – leżenie na brzuchu,

- żółta – przysiad podparty,

- tęczowa – podskakuj jak piłeczka.

Część główna

Dziecko wykonuje ćwiczenia z chustką:

- przekładanie chustki z ręki do ręki z przodu i z tyłu,

- przekładanie chustki z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową,

- przekładanie chustki przez całe ciało z góry na dół i odwrotnie,

- z postawy zasadniczej unosimy raz prawą raz lewą nogę i za każdym razem przekładamy chustkę pod kolanem,

- w siadzie podpartym o nogach ugiętych chustka leży rozłożona między stopami. Dziecko ćwiczy na boso. Ruch: dziecko chwyta chustkę obiema stopami i unosi ją w górę, następnie odkłada na podłogę, ćwiczenie powtarzamy 10 razy.

- ćwiczenie jak wyżej tylko po uniesieniu nóg w górę chustkę puszczamy.

- w siadzie podpartym o nogach ugiętych, chustka rozłożona przed stopami. Ruch: Chwytamy chustkę palcami stóp i przesuwamy chustkę stopami jak najdalej do przodu i przysuwamy jak najbliżej do siebie.

- ćwiczenie jak wyżej tylko raz ćwiczy prawa stopa raz lewa.

Część końcowa

Ćwiczenia oddechowe – dziecko otrzymuje 1 warstwę chusteczki higienicznej. W leżeniu tyłem kładąc chusteczkę na twarzy staramy się mocnym dmuchnięciem unieść ją w górę.

30/04

Czwartek

 

Symbole Narodowe

- zna nazwę swojego kraju

- wymieni symbole narodowe

- odgaduje zagadki słuchowe

- rozpoznaje hymn narodowy

- jest radosne podczas zabaw

- tańczy taniec „polonez”

- śpiewa hymn Polski

- zachowuje podczas śpiewania właściwą postawę

- bawi się zgodnie z innymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność językowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność muzyczna

 

 

 

Załącznik 9, 4, 5 i 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 5

I

1. Skąd pochodzimy?- zagadka fonematyczna. Dziecko ma za zadanie odgadnąć co to za słowo po kolejno wypowiadanych przez rodzica głoskach: P – O – L – S – K – A. Po prawidłowo rozwiązanej zagadce dziecko wybiera spośród różnych kartoników z napisami kartonik z napisem Polska.

Rodzic zadaje pytanie: Jakie poznaliśmy symbole narodowe? Gdy dziecko odpowie rodzic pokazuje ilustracje i napisy. Zadaniem dziecka jest dopasować napisy do ilustracji.

2. „Czy znasz swój kolor?” - zabawa ruchowa. Dziecko porusza się idąc po kole, a rodzic wymienia różne kolory. Gdy dziecko usłyszy nazwę koloru, który znajduje się na jego ubraniu podskakuje 3 razy. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

3. Oglądanie godła Polski. Wyjaśnienie, w jakich miejscach można spotkać godło państwowe.

4. Rodzic zadaje pytanie: „Czy znasz jeszcze jeden symbol narodowy Polski?”. Wspólne słuchanie hymnu Polski. Po wysłuchaniu hymnu rozmawiamy z dzieckiem o tym jaką postawę należy przyjąć słuchając hymnu. Możemy wysłuchać hymnu kolejny raz jeśli za pierwszym razem dziecko nie przyjęło poprawnej postawy.

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

5. „Dokończ zdanie”- zabawa dydaktyczna. Rodzic rzuca do dziecka piłkę i prosi o dokończenie zdań:

- Moja ojczyzna to.......

- Godło Polski to..........

- Gdy słyszymy hymn, należy.......

- Nasze symbole narodowe to..........

- Flaga Polski ma barwy................... itp.

II

1. „Symbole narodowe Polski?” – rozmowa kierowana.

- Jakie znasz symbole narodowe?

- Dlaczego każdy kraj posiada swoje symbole narodowe?

2. „Mazurek Dąbrowskiego” - wysłuchanie hymnu. Wyjaśnienie słów.

Informacje dla rodzica: „Mazurek Dąbrowskiego” powstał w 1797 roku. Autorem słów jest Józef Wybicki. Pieśń ta nazywana była Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Została napisana dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio (miasto w północnych Włochach) legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Szybko pieśń ta stała się popularna wśród legionistów. Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach. Od 26 lutego1927 stał się oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

3. Nauka 1 zwrotki i refrenu. Wspólne śpiewanie hymnu w postawie na baczność.

4. „Kiedy jest śpiewany hymn?” - wypowiedź dziecka

- Na uroczystościach państwowych.

- Na apelach z okazji rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego.

- Podczas zawodów sportowych międzynarodowych (śpiewany jest hymn tego państwa, która drużyna, bądź którego kraju sportowiec zwyciężył).

5. Zabawa „Do hymnu”. Dzieckoporusza się swobodnie po sali. Gdy usłyszy umówione hasło: do hymnu! przyjmuje odpowiednią postawę. Rodzic po kilku próbach śpiewa hymn, dziecko włącza się do śpiewania.

6. „Symbole narodowe” – karta pracy (str. 12). Dziecko odszukuje na zdjęciach symbole narodowe tj. godło i flaga. Układa zdania do każdego zdjęcia. Następnie dzieli zdania na słowa, a w pustych kratkach rysuje tyle kropek ile jest słów w zdaniu.

https://drive.google.com/file/d/1V3namh6lY4r-bvVD1AM14XxBmrDNAmFE/view

Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 5

  1. Zmień kierunek marszu”– zabawa orientacyjno – porządkowa.

    Marsz po obwodzie koła przy rytmicznym klaskaniu rodzica. Na mocniejsze klaśnięcie dziecko zmienia kierunek marszu.

  2. Jadą pojazdy” - zabawa ruchowa z elementem biegu.

    Dziecko biega w różnych kierunkach naśladując odgłosy pojazdów np.: samochód, karetka pogotowia, motor, traktor, auto policyjne, itp.

  3. Jedziemy rowerem” - ćwiczenia mięśni nóg.

    Dziecko leży na plecach i naśladują jazdę rowerem, powolne - jazda pod górę, szybka - z górki, umiarkowana - po równej drodze.

Źródła do załączników:

Załącznik 1: https://podrecznikarnia.pl/images/5-latki/nowe/2019/przewodnik_metodyczny5_latek_cz4_165x240.pdf

Załącznik 2: https://blizejprzedszkola.pl/plakat-mapa-polski,2,6722.html

Załącznik 3: https://pomoceszkolnenina.pl/moja-ojczyzna-224-mapa-polski-p-213.html

Załącznik 4: https://www.wprost.pl/historia/10212925/orzel-bialy-wymaga-poprawek-co-szczegolnie-irytuje-heraldykow.html

Załącznik 5: https://iflagi.pl/pl/p/Flaga-Polski-70x112-cm-zszywana/42

Załącznik 6: https://podrecznikarnia.pl/images/5-latki/nowe/2019/przewodnik_metodyczny5_latek_cz4_165x240.pdf

Załącznik 7: https://podrecznikarnia.pl/images/5-latki/nowe/2019/przewodnik_metodyczny5_latek_cz4_165x240.pdf

Załącznik 8: https://drukant.pl/m001-mapa-polski-kontur-p-301.html

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS