Domowe Przedszkole 30.03-03.04

Kochani,

niestety nie możemy jeszcze wrócić do przedszkola, ale to wszystko w trosce o wspólne dobro i zdrowie.

Bardzo za Wami tęsknimy i mamy nadzieję, że u Was wszystko w porządku…?

Tymczasem zapraszamy Was i Waszych Rodziców do wspólnych zajęć i zabaw w domu.

W tym tygodniu bawimy się pod hasłem „Wiosenne zwyczaje”.

W razie jakichkolwiek pytań bądź uwag, prosimy o kontakt e-mailowy: jacekiagatka.sloneczka@gmail.com

Zachęcamy Państwa również do wysyłania nam zdjęć ze zrealizowanych czy podjętych przez Słoneczka działań.

Pozdrawiamy serdecznie, Pani Marta i Pani Ewa.
 

Karty pracy "Wiosenne zwyczaje" (do pobrania i wydrukowania): 
6latki (nauka czytania i pisania)- literka W, w - str. 16-19 

  

Tygodniowy plan pracy dla grupy Słoneczka:

Wiosenne zwyczaje

Data i temat

Cele:

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały

(pomoce dydaktyczne)

Przebieg zajęć

30.03.20r. (po)

Wiosenna pobudka”.

- rozwijanie logicznego myślenia,

- analiza i synteza słuchowa wyrazów,

- rozpoznawanie i nazywanie litery W,

- aktywne uczestnictwo w ćw. gimnastycznych.

 

Aktywność fizyczna oraz rozwijanie mowy i myślenia.

- 3 obrazki.

 

- kartki w kolorach: zielona, żółta, czerwona, niebieska, cd, radio.

 

 

 

- obrazek łąki.

- apaszka.

 

 

 

- wyraz WIOSNA, paski papieru w kolorach: biały, niebieski, czerwony, szablon litery W.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cd, radio.

 

 

 

- woreczek foliowy, strój gimnastyczny (zmienny).

1. Omówienie i ułożenie w kolejności wydarzeń historyjki obrazkowej „Wiosenna pobudka” (zał.1).

2. „Kolory wiosny” – zabawa ruchowa:

- kartki odpowiadają porom roku: zielona-wiosna, żółta-lato, czerwona-jesień, niebieska-zima,

- dz. poruszają się przy dowolnej muzyce, na przerwę w muzyce rodzic wypowiada dowolną nazwę pory roku, a dz. musi stanąć na odpowiedniej kartce.

3. Zabawa dydaktyczna „Znajdź 5 różnic” (zał.2).

4. „Wiosenne kwiaty” - zab. ruchowa:

- dz. przykucają, są kwiatami. Budzi je wiosenne słońce – rodzic, który delikatnie dotyka dz. apaszką. Gdy dz. poczuje muśnięcia apaszką, powoli wstaje, rozkwita jak kwiat.

5. „W jak wiosna” - zab. dydaktyczna:

- pokazujemy dz. zapis graficzny wyrazu WIOSNA;

- dz. dzieli wyraz na sylaby – tyle ile jest sylab, tyle dz. układa białych pasków pod wyrazem WIOSNA;

- literka W (zał. 3) – określenie pierwszej głoski w wyrazie WIOSNA, prezentacja litery W, podawanie przez dz. przykładów innych wyrazów rozpoczynających się literą W,

- 6latki – dzielą wyraz wiosna na samogłoski i spółgłoski (samogłoski oznaczamy paskami czerwonymi, a spółgłoski – paskami niebieskimi),

- 5latki – wyróżniają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie wiosna.

6. Zab. muz. – ruch. „Spotkanie z wiosną”:

- dz. porusza się dowolnie do wybranej melodii, na przerwę w muzyce – kłaniają się – witając wiosnę (za każdym razem w inny sposób).

7. Ćwiczenia gimnastyczne nr 14 (zał. 4- te ćw. wykonujemy 3x w tygodniu jako drugą aktywność w ciągu dnia; ten sam zestaw ćwiczeń gim. obowiązuje przez 2 tygodnie z rzędu.).

31.03.20r. (wt)

Wiosenne melodie”.

- dziecko usprawnia aparat mowy i wzroku,

- chętnie śpiewa piosenkę,

- uważnie słucha utworu muzycznego,

- komponuje pracę plastyczną do wysłuchanego utworu.

Muzyczna i plastyczna

- tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kartka papieru, farby, pędzelek (opcjonalnie - paluszkami)

1. Opowieść ruchowa połączona z ćw. ortofonicznymi - „Wiosno, gdzie jesteś?” (zał. 5):

- dz. naśladują czynności i odgłosy, o których opowiada rodzic.

2. Śpiewanie piosenki „Promyk słońca” (zał. 6):

- piosenkę przesłuchujemy kilkakrotnie, powtarzamy tekst i podejmujemy próby śpiewu (nie musi to być cała piosenka, wystarczy np. 1 zwrotka i refren).

3. Ćw. pamięci ruchowej „Wiosenne obrazki”:

- kreślenie przez rodzica palcem w powietrzu rysunków związanych tematycznie z wiosną, dz. musi odgadnąć co zostało nakreślone. Następnie dz. samodzielne odtwarza rysunek (np. chmury, kwiatek, bociana, słońce, deszcz). Można kreślić na podłodze, dywanie, na pleckach

4. Ćw. pamięci „Pogoda” (zał. 7):

- zagraj w grę pamięciową.

5. Ćw. relaksacyjne (zał. 8):

- połóżcie się wygodnie i posłuchajcie uważnie utworu A. Vivaldiego z cyklu 4 pory roku – „Wiosna”.

6. Pr. plast. „Natchnieni muzyką“ – do wysłuchanego utworu dz. wykonują pracę plastyczną (w tle utwór może być ciągle odtwarzany) – dowolna interpretacja muzyki. Zachęcamy do wspólnej pracy; prosimy – pokażcie nam efekty swojej pracy

1.04.20r. (śr)

Wiosenne powroty”.

- dziecko wie, jak ważna jest przyroda i jak należy o nią dbać,

- rozpoznaje i nazywa ptaki powracające wiosną oraz kwitnące kwiaty,

- rozwiązuje zagadki,

- uczy się krótkiego tekstu,

- odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych,

- chętnie wykonuje ćw. gimnastyczne.

Aktywność fizyczna oraz rozwijanie mowy i myślenia

- szablony kwiatów wiosennych i powracających ptaków.

 

 

 

 

- cd, radio.

 

 

 

- wykorzystujemy ilustracje z zadania 1 (zał. 9)

 

 

 

- cd, radio.

 

 

 

 

- tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- woreczek foliowy, strój gimnastyczny (zmienny).

1. Zab. dydaktyczna „Wiosenne powroty” (zał. 9):

- przegląd obrazków kwiatów i ptaków, omówienie wyglądu, powtórzenie nazw, podzielenie wyrazów na sylaby, wyróżnienie głosek na początku i końcu wyrazu;

- wyjaśniamy, dlaczego nie należy zrywać kwiatów, omawiamy konieczność ochrony zagrożonych gatunków.

2. „Przyroda się budzi” - zab. ruchowa:

- włączamy muzykę, gdy gra – dz. porusza się dowoli (tańczy, biega, kręci się), lecz gdy muzyka ucichnie – dz. musi pozostać w bezruchu.

3. Zagadki słowne „O czym mówię?”:

- Należy odgadnąć, o jakim kwiatku/ptaszku jest mowa - dz. lub rodzic (naprzemiennie) opisuje wygląd wiosennego kwiatka lub ptaka. Dz. wskazuje właściwy obrazek lub podaje nazwę (jeśli pamięta).

4. „Powroty ptaków” – zab. ruchowa:

- dz. jest ptaszkiem, który wraca z Afryki. Biega w różnych kierunkach z rozłożonymi na bok rękami, przy akompaniamencie muzyki. Podczas przerwy w muzyce przykuca i odpoczywa przed dalszą podróżą.

5. Nauka wierszyka „Witamy wiosnę” (zał. 10):

- nauka wierszyka na pamięć (będzie okazja do recytacji po powrocie do przedszkola).

6. „Czy to już wiosna?” – zab. ruchowo – dydaktyczna:

- dz. określają czy zdania są prawdziwe czy fałszywe – jeżeli są prawdziwe – to kiwają głową na tak, jeśli fałszywe – głośno tupią nogami;

- np. Po zimie przychodzi jesień. (F)

Ptaki mają skrzydła. (P)

Wiosną rosną grzyby. (F)

Zimą dni są długie i ciągle świeci słońce. (F)

Kwiaty można łamać i deptać. (F)

Nad stawem kumkają żaby. (P)

7. Ćwiczenia gimnastyczne nr 14 (zał. 4).

2.04.20r. (cz)

Zadania o ptakach”.

- dziecko rozpoznaje i nazywa cyfry,

- dodaje i odejmuje w zakresie do 10 (w dostępnym zakresie – 5l.),

- układa działania do podanych zadań.

 

Matematyczna i plastyczna.

- piórka (opcjonalnie: kulka zrobiona z folii spożywczej czy chusteczki, piłeczka, itp.) i trochę miejsca

- szablony cyfr 0-9, przedmioty różnego rodzaju.

 

 

 

 

 

- 10 klocków lub kredek lub autek, itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sylwetka pani wiosny na arkuszu papieru, klej, sztuczne kwiaty, skrawki materiałów, nożyczki, wycinanki (lub inne).

1. Ćw. oddechowe „Wyścigi piórek”:

- zadaniem dz. jest ‘przedmuchanie’ piórka (lub innego materiału) z jednego miejsca w drugie.

 

2. „Tyle, ile” - zab. ruchowo - matematyczna:

- rodzic wskazuje wybraną przez siebie cyfrę (szablon z zapisem, np. 5, 3), a dz. musi jak najszybciej przynieść tyle rzeczy/przedmiotów, ile wskazuje cyfra (wcześniej można powtórzyć z dz. cyfry; jeżeli dz. ma problem z rozpoznaniem cyfr – wykorzystajmy te, które nie sprawiają mu trudności).

Każdorazowo dz. odkładają przedmioty i przynoszą nowe

3. „Zadania o ptakach” - zab. matematyczna - każde dz. otrzymuje 10 klocków. Zadaniem dz. jest ułożenie klocków zgodnie z poleceniem rodzica (dopasowanie działań do treści):

- przykład 1: Na drzewie siedziało pięć wróbli (dzieci układają przed sobą 5 klocków). Potem przyleciały jeszcze trzy wróble (dzieci dokładają jeszcze 3 klocki). Ile wróbli siedzi teraz na drzewie? Dz. liczą klocki i podają odpowiedź.

- przykład 2: Na drzewie było 8 gołębi (dz. układają przed sobą 8 klocków). Przejeżdżający samochód wystraszył je i wszystkie odleciały (odsuwają 8 klocków). Ile gołębi pozostało na drzewie? Dz. liczą klocki i podają odpowiedź.

4. Zab. ruchowa „Podglądamy przyrodę”:

- dz. w leżeniu przodem (na brzuchu), naśladują obserwowanie przyrody przez lornetki. Trzymają przed oczami dłonie zwinięte w pięści i co chwilę starają się podnieść łokcie tak, aby nie dotykały podłogi (zachęcajmy do opisania widoku).

5. Pr. plastyczna „Modna wiosna” – rodzic rysuje postać „Pani Wiosny”, którą następnie dzieci ozdabiają wg własnego uznania (zachęcamy do wspólnej pracy i czekamy na efekty, przyślijcie nam zdjęcia swoich prac)

5.04.20r. (pt)

Wiosenne zabawy”.

- dziecko uważnie słucha tekstu i udziela odpowiedzi na pytania pełnymi zdaniami,

- wymienia oznaki wiosny,

- rozwija koordynację wzrokowo – ruchową,

- prawidłowo określa kierunki prawo, lewo, góra, dół,

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Aktywność fizyczna oraz rozwijanie mowy i myślenia.

- tekst.

 

 

 

 

- zabawki lub chustki lub poduszki, itp.

 

 

- piłka (opcjonalnie: miś, balon, itp.)

 

 

 

 

 

- kartka papieru, ołówek lub kredki lub mazaki, taśma klejąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pasek bibuły lub wstążki lub apaszka.

 

 

 

 

- woreczek foliowy, strój gimnastyczny (zmienny).

1. „Wiosenne nutki” bajka relaksacyjna (zał. 11):

- dz. słuchają bajki relaksacyjnej, opowiadanej przez rodzica. Następnie dz. wypowiadają się na temat pierwszych oznak wiosny, które występują w bajce. Zachęcamy również, aby dz. odwoływały się do własnych doświadczeń

2.„Uwaga, kwiaty!” – ćwiczenia z elementem przeskoku:

- układamy wybrane przedmioty na podłodze, one są kwiatami. Dz. przeskakują przez nie obunóż, starając się nie nadepnąć na ‘kwiatka’.

3. Zab. dydaktyczna „Tworzenie wyrazów”:

- zadaniem dz. będzie dokończenie wyrazu. Rodzic rzuca piłkę do dz. i jednocześnie podaje pierwszą część wyrazu (sylabę), a dz. musi dokończyć wyraz i złapać piłkę (np. WIO-SNA, TRA-WA, BA-ZIE, PTA-SZKI, BO-CIAN). Bawcie się naprzemiennie: teraz dz. podaje piłeczkę i sylabę, a rodzic niech dokończy. Miłej nauki poprzez zabawę

4. „Narysuj mi” – rysowanie obrazka zgodnie z poleceniem rodzica:

- kartkę przyklejamy do stolika taśmą klejącą - aby się nie poruszała w trakcie pracy (bardzo ważne jest, aby dzieci same nie przekrzywiały kartki, kartka musi być w pionie lub poziomie; wyjątkiem są dz. leworęczne – u nich lewy górny róg kartki powinien być skierowany ku górze. Proszę również pamiętać o prawidłowym chwycie ołówka/kredki, czyli objęcie ołówka 3 palcami: kciukiem, wskazującym i środkowym zał. 12). Zadaniem dz. jest rysowanie zgodnie z poleceniem rodzica (zał. 13 - jest to tylko propozycja, możecie Państwo wykorzystać inny tekst lub zaproponować swój). Ponownie zachęcam do pochwalenia się pracami na stronie przedszkola lub w e - mailu )

5. Zab. ruchowa „Złap motyla”:

- dz. wsuwa pasek bibuły (lub wstążkę, apaszkę) w kieszeń spodni lub za pas, tak by delikatnie wystawała. Tym samym dz. będzie naszym motylkiem Zadaniem rodzica/rodzeństwa będzie odebranie dz. paska bibuły. Gdy się to uda, następuje zamiana ról. Miłej zabawy

6. Ćwiczenia gimnastyczne nr 14 (zał. 4).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 2. „Znajdź 5 różnic”:

https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_614.jpg

 

Załącznik 4: Ćwiczenia gimnastyczne nr 141:

I. Część wstępna:

- Zabawa orientacyjno-porządkowa Pomachaj woreczkiem – woreczek leży na podłodze, dz. porusza się marszem. Na 1x klaśnięcie w dłonie (rodzica), dz. zatrzymuje się przy woreczku, podnosi go i macha nim nad głową; 2x klaśnięcia w dłonie są sygnałem do położenia woreczka na podłodze i ponownego ruchu.

- Zabawa ożywiająca – Chronimy się przed deszczem - dz. biega swobodnie, wymachując woreczkiem. Na klaśnięcie w dłoń - przykuca, rozciągając woreczek nad głową – chronisię przed deszczem.

II. Część główna:

- Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Powitanie – dz. wita woreczkami różne części ciała wymieniane przez rodzica, np. woreczek wita wasze ramiona, brzuszki, noski itp.

- Ćwiczenie mięśni brzucha – W gorę i w dół – dz. leży na plecach, woreczek ma włożone między stopy. Unosi je stopami do góry, z przełożeniem za głowę, a potem powraca do pozycji wyjściowej.

- Ćwiczenie równowagi – Przechodzimy przez woreczki – dz. zwija woreczek w rulonik. Stojąc, trzyma je przed sobą w obu rękach. Przekłada nogi przez rulonik, wytrzymując w staniu jednonóż. Potem powraca do pozycji wyjściowej (ćwiczenie wykonuje na zmianę: prawą nogą i lewą nogą).

- Skoki – Skaczemy – dz. przeskakuje obunóż przez woreczek rozłożony na podłodze: do przodu, do tyłu, na prawo, na lewo.

- Ćwiczenie zręczności – Zręczne dłonie - Zwijanie woreczka jedną, a potem drugą ręką w taki sposób, aby jak najbardziej schował się w dłoni.

- Rzuty i chwyty – Podrzuć i złap – dz. robi z woreczków kulkę, podrzuca go oburącz, potem jednorącz i łapie.

- Zabawa Wyścigi rzędów – dz. maszeruje z woreczkiem umieszczonym między kolanami, potem skacze z woreczkiem m. nogami (od startu do mety).

III. Część końcowa:

- Ćwiczenie wyprostne – Z woreczkiem na głowie – dz. maszeruje w różnych kierunkach, z woreczkiem na głowie, w taki sposób, aby mu nie spadł; co pewien czas przykuca i powraca do pozycji stojącej.

- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy – dz. chwyta palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podaje go sobie do rąk.

- Zabawa uspokajająca – Marsz z woreczkiem – dz. maszeruje po obwodzie koła, wachlując woreczkiem przed sobą, na klaśnięcie w dłonie – zmienia kierunek marszu.

 

WTOREK 31.03.2020r.

Załącznik 5:

Olek nie mógł się doczekać nadejścia wiosny. Postanowił wyjść do ogrodu i jej poszukać(maszerują w różnych kierunkach).

Zobaczył drzewa z pąkami, delikatnie poruszające się na wietrze (naśladują poruszające się drzewa i ich szum).

W oddali usłyszałśpiew ptaków (naśladują śpiew ptaków).

Nad domem krążyły dwa bociany (biegają z szeroko rozłożonymi rękami),

a potem brodziły po trawie, wysoko ponosząc nogi, i rozglądały się w poszukiwaniu żabek

(maszerują z wysokim unoszeniem kolan, rozglądają się na boki).

Klekotały cichutko, aby ich nie spłoszyć(cicho naśladują klekot bocianów).

Żabki zauważyły niebezpieczeństwo i skakały w rożnych kierunkach, aby się ukryć(naśladują żabie skoki).

Nawoływały się cichutko (cicho kumkają),

aby nie zwrócić na siebie uwagi.

Było ciepło i przyjemnie. Olek przeciągnął się, aby rozprostować kości (przeciągają się).

Nagle nad uchem usłyszał ciche bzyczenie. To pszczoła krążyła nad jego głową(naśladują brzęczenie pszczoły).

Chłopiec przestraszył się. Zaczął uciekać. Wymachiwał rękami, aby ją odgonić(biegają i wymachują rękami).

Nagle jego uwagę zwróciły kolorowe kwiaty. Olek pochylił się i je powąchał(naśladują wąchanie kwiatów),

a potem głośno kichnął(kichają: aaa… psik!).

Nie muszę już dalej szukać wiosny” pomyślał zadowolony,

a potem, uśmiechnięty, wrócił do domu (maszerują, uśmiechając się do siebie)2.

 

Załącznik 6:https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk

 

Załącznik 7: http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/49346

 

Załącznik 8: https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

 

Załącznik 9:

 

1 Propozycje z materiałów wydawnictwa MAC Edukacja

2 Fragment pochodzi z materiałów wydawnictwa MAC Edukacja

 

Załącznik 10 (zachęcamy do prezentacji prób, nauki i/lub recytacji wiersza z pamięci na fb przedszkola i/lub e-mailu grupowym ) 

Zimę, zimężegnamy,

wiosnę, wiosnę witamy.

Wiosno, wiosno, nie zwlekaj,

przybądź do nas z daleka!”1

 

Załącznik 11:

Posłuchajmy wiosennej muzyki... Dziś zaśpiewa ciepły wiatr, zielona trawa i przebiśniegi. Wiosna rozdaje coraz

więcej i więcej radosnych nutek... Czujesz ich dotyk na twarzy? Szum rozbrzmiewa w parku, lesie, ogrodzie... Na

polnej dróżce podskakują wesoło zielone dźwięki. A maleńkie listki kołyszą się wesoło i rytmicznie... Zamknij oczy

i posłuchaj tej muzyki... Oddychaj głęboko, spokojnie... Stań pod drzewem i wsłuchaj się w odgłosy oraz zapachy

gałązek, ubranych w pąki. Są puszyste, łagodne, wiosenne... Zdobią je błyszczące krople deszczu... Gdy dotkniesz

jedną, usłyszysz zaczarowaną piosenkę. Spróbuj... Może obudzisz skowronka i przebiśniegi? Zatańcz z wiatrem

w powietrzu... Poruszaj się lekko i rytmicznie... Spójrz, razem z Tobą cieszy się cała przyroda... Jest Ci dobrze,

spokojnie i bezpiecznie. Dotykasz palcami pachnącej melodii... Rysujesz do niej obraz... Wyciągasz ramiona w górę

i... dłuuugim wydechem wypuszczasz wszystkie zmartwienia. Odlatują na skrzydłach ptaków, wysoko, wysoko do

chmur... Za nimi lecą kropelki deszczu... Jesteś teraz wypełniony po brzegi wiosennym zapachem. Czujesz się tak

lekko i radośnie, jak rośliny i zwierzęta. Za chwilę otworzysz oczy i poczujesz melodię wierzbowych listków... Cudowne

wrażenia głaszczą Twoją skórę. Namalowałeś kolejny, pachnący obrazek, z którego wydobywa się wiosenna

muzyka. Teraz powoli otwórz oczy... Oddychaj spokojnie... Uśmiechnij się do zielonej pory roku. Policzę do pięciu,

a Ty zaczniesz się przeciągać”2.

Załącznik 12

 

Załącznik 13

U góry kartki, w prawym rogu - narysuj koło,

wokół tego koła kilka kresek (długich, krótkich, jak kto woli).

W środku koła niech znajdzie się i buzia, pięknie uśmiechnięta.

Obok koła, narysuj dwie chmurki, z których spadnie drobny deszczyk.

Na dole kartki w lewym rogu, narysuj proszę domek –

nie zapomnij o dachu i kominie, z którego poleci siwy dym.

W górze słonko świeci więc niech i ptaszki przyfruną też.

Na środku kartki, obok domku, narysuj koło, na nim płatek,drugi płatek, trzeci płatek, czwarty płatek,

jeszcze kreska i jest kwiatek.

Pokaż proszę, co Ci wyszło?1”.

DLA CHĘTNYCH:

  1. BINGO IMIENNE” - tą zabawę Słoneczka doskonale znają - potrzebne materiały: wizytówka ze swoim imieniem, mazaki lub kolorowe pieczątki lub paski papieru (cokolwiek, co posłuży do zasłaniania pojedynczych liter w wizytówce), litery alfabetu; zasady: jedno z Was, losowo, pokazuje lub (uwaga: trudniejsze) - wymawia literę alfabetu, a każdy kto posiada ją w swoim imieniu odznacza ją na wizytówce (np. wylosowana literka to A więc w swoimi imieniu skreślamy/zakrywamy wszystkie literki A – MARTA; pozostają mi do zakrycia literki M, R, T ). W ten sposób gramy, do momentu aż nie wyłonimy zwycięzcy lub wszyscy nie zakryją swoich literek. Oczywiście każdy, kto zakryje wszystkie literki na wizytówce wydaje zwycięski okrzyk: BINGO!

! Dla dz. czytających samodzielnie, można zabawę utrudnić, dokonując podziału literek na samogłoski – kolor czerwony i spółgłoski – kolor niebieski.

  1. WARIACJA DO ZABAWY „NARYSUJ MI” - potrzebne materiały: jedna kartka i coś do rysowania dla każdego z uczestników zabawy (pisak, kredka, ołówek). Zasady: uczestnicy siadają naprzeciwko siebie. Osoba, która jako pierwsza ma kartkę, zaczyna od narysowania jakiegokolwiek kształtu. Następnie należy kartkę przekazać dalej pomiędzy każdego z uczestników i każdy po kolei dorysowuje do obrazka po jednym elemencie, tak by powstało wspólne dzieło – może to być coś co już istnieje lub stwórzcie, coś czego jeszcze świat nie widział Na koniec obejrzyjcie powstałe dzieło, omówcie swoje wytwory. Nazwijcie bohaterów. Podzielcie się swoimi wynikami wspólnej zabawy

1 Fragmenty: https://przedszkole.strykow.superszkolna.pl/cms/15350/rysowane_wierszyki

1Fragment pochodzi z materiałów wydawnictwa MAC Edukacja

2 Beata Bielska „Lubię słuchać opowiadań, wierszy i bajek. Interesuję się książką - rozwijanie zainteresowań czytelniczych”; Wyd. Bliżej przedszkola nr 3.126, marzec 2012, str.21.

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS