Domowe Przedszkole 06-10.kwietnia
2020.04.06

Wkrótce Wielkanoc

Data i temat

Cele:

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały-

środki dydaktyczne

Przebieg zajęć

 

06.04.20r. ( poniedziałek)

„ Wielkanocne tradycje”.

- zapoznanie ze zwyczajami Wielkanocnymi

- uważne słuchanie treści opowiadania

- doskonalenie umiejętności czytania wyrazów

- rozwijanie logicznego myślenia

- poznawanie i nazywanie małych i wielkich liter „ F, f”

- aktywnie uczestniczy w ćw. gimnastycznych.

Rozwijanie mowy i myślenia

Aktywność fizyczna.

- ilustracja

- 9 papierowych pisanek

- cd. radio

- tekst opowiadania

- napisy wyrazów „ FARBY, FRANEK”

- kartoniki: białe, niebieskie, czerwone

- nitka

- strój gimnastyczny, woreczek foliowy

1. „ Jakie to święta?- ukryte jajka”- przygotowanie dziewięciu kolorowych jajek wyciętych z papieru. Z jednej strony każdego jajka umieszczone są kolejne litery wyrazu „ WIELKANOC”, z drugiej odpowiednia liczba kropek od 1 do 9 ( litera „ W”- jedna kropka, litera” I” - dwie kropki itd.). Jajka ukrywamy w różnych miejscach pokoju. Dzieci szukają pisanek i zawieszają np. na tasiemce kropkami na zewnątrz. Gdy wszystkie pisanki zostaną odnalezione dz. układają je wg . Wzrastającej liczby kropek. Dz. odpowiada na pytania „ Które jajko jest pierwsze?”, „ Które jajko jest czwarte?”. Po ułożeniu odwracają każde jajko i odczytują hasło , nazwę świąt „WIELKANOC.” ( zał. 1)

2. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej pt. „ Gipsowe pisanki”.

- rozmowa nt. opowiadania – prosimy o wypowiedzi wielozdaniowe ( zał. 2)

3. Zab. muz.- ruch „ W poszukiwaniu kolorów”- dz. porusza się swobodnie do słuchanej melodii- na przerwę w muzyce poszukują przedmiotów , na których znajduje się wymieniony kolor i stają obok nich.

4.” Co było potrzebne Olkowi do malowania jajek?”- pokaz wyrazu „ FARBY” ( zapis graficzny)

- dz. dzielą wyraz na sylaby i na głoski. Liczą ile jest w wyrazie sylab, a ile głosek. Wymieniają inne słowa w których głoskę” f” słychać na początku i w środku słowa.

- dz. buduje schemat wyrazu „ FARBY”- układanie tyle białych kartoników , ile głosek słyszy w wyrazie. Wymawia wszystkie głoski- każdą wskazuje.

- pod schematem wyrazu : farby dz. zaznacza spółgłoski ( niebieskie kartoniki), samogłoski ( czerwone kartoniki), porównuje liczbę samogłosek i spółgłosek.

- przypomnienie kiedy , stosujemy wielkie litery

- kolorowanie na niebiesko liter „ F, f” w wyrazach ( zał. 3)

- układanie za pomocą nitki litery „ F”

- 5 l. kolorowanie obrazków w nazwie których występuje litera „ f”

-5. Ćwiczenia gimnastyczne nr 14 ( zał.4- poprzedni tydzień)

6. Propozycja wysiania rzeżuchy na wacie- pokaz etapu siania przez rodziców, samodzielne działania dzieci. Systematyczne obserwowanie wzrostu roślin, pielęgnowanie, degustowanie. Wykorzystanie hodowli do wykonania stroików wielkanocnych. ( Jeżeli będzie taka możliwość, aby kupić nasiona ).

07.04.20r. ( wt.)

 

 

 

 

„ Pisanki, kraszanki- wielkanocne malowanie”

- zapoznanie ze słowami i melodia piosenki

- rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych, interpretacji muzyki ruchem

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- zapoznanie z różnymi sposobami zdobienia jajek

- integrowanie rodziny wokół wspólnych działań

Muzyczna

Plastyczna

- jajko surowe, jajko ugotowane

- cd. radio

- ilustracje ozdobionych jajek

- wydmuszki, makaron, różne rodzaje kasz, pisaki, farbki, pędzle, klej, sznurek, kolorowa włóczka, kolorowe nici, kolorowy papier, skrawki materiału

1. Zabawa badawcza- pokaz dz. dwóch jednakowych jajek. Prosimy , aby zastanowiły się, po czym można poznać, że jedno jest surowe, a drugie – gotowane. Dz. podają swoje propozycje. Rodzic wprawia oba jajka w ruch obrotowy. Dz. obserwują ich ruch i określają , które z nich kręci się szybciej. Rozbijamy jajko (rodzic pomaga) i sprawdzają czy miały rację. Wyjaśnienie- jajko gotowane wprawione w ruch porusza się szybciej.

2.Zab. ruch. z el. turlania „ Rozsypane pisanki”- dz. delikatnie turlają się po podłodze w różnych kierunkach, zwracając uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

2. Słuchanie piosenki pt. „ Pisanki, pisanki” ( zał.4) – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

- rozmowa na temat treści piosenki- dz. starają się odpowiadać na pytania cytując tekst utworu

- realizują rytm piosenki- klaszcząc, tupiąc, wybijając rytm na np. poduszkach, plastikowych butelkach dwiema złączonymi rękami, ręką lewa, ręka prawą

- analiza słuchowa zdań z piosenki na wyrazy- odzwierciedlenie ich liczby stukaniem dłonią o podłogę

- ćwiczenia emisyjne: powtarzanie fragmentów melodii na sylabach: da, ba, ta, ra

3. „ Wielkanocne pisanki”- rozmowa na temat zwyczaju ozdabiania jajek

- wyjaśnienie sposobu zdobienia jajek i podawanie ich nazwy( zał. 5)

. PISANKI- na skorupce gorącym , roztopionym woskiem rysuje się różne wzory, a następnie zanurza się jajko w barwniku. Jako narzędzi do pisania używa się : szpilek, igieł, słomek, drewienek.

. KRASZANKI- ( zwane też malowankami)- jajka gotuje się w wywarze barwnym. Dawniej nie było farbek do malowania więc stosowano składniki naturalne:

- brązowy: łupiny cebuli

- czarny: łupiny orzecha włoskiego

- żółty: kora jabłoni lub kwiat nagietka

- fioletowy: kwiat malwy

- zielony: pędy oziminy ( młodego żyta)

- różowy: sok z buraka

. DRAPANKI – drapanie ostrym narzędziem ubarwionego jajka

. OKLEJANKI- ( naklejanki) ozdabia się je skrawkami kolorowego papieru, tkaniny, kolorowymi nićmi, włóczką wełnianą

. NALEPIANKI- ozdabianie różnobarwnymi wycinankami z papieru

4. Pokaz ilustracji do w\w opisu.

5. Praca plastyczna „ Pisanki, kraszanki i inne niespodzianki”- rodzic pomaga wykonać wydmuszki, które dz. ozdabiają wg własnego pomysłu wykorzystując: farby, pisaki, makaron, kaszę manną, gryczaną, sznurek, kolorowe nici, włóczkę, tasiemki, brokat, guziki.

6. Zab. muz.- ruch. „ Podaj jajko”- siadamy na dywanie, włączamy wielkanocną piosenkę podajemy sobie jajko. W pewnym momencie muzykę wyłączamy, a osoba które w danej chwili trzyma jajko wykonuje jakieś zadanie wymyślone przez rodzica albo dziecko co mają zrobić wszyscy uczestnicy zabawy.

08. 04. 20r.( środa)

„ Wielkanoc w moim domu”.

- nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi z użyciem poprawnych gramatycznie zdań

- rozwiązywanie zagadek

- globalne czytanie wyrazów

- wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- zachęcanie do wspólnych rodzinnych działań w przygotowaniu świąt

- wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe

 

 

Rozwijanie mowy

Aktywność fizyczna

 

1. Piosenka „ Święta Wielkanocne” zab. „ Wielkanocny łańcuch wyrazów”- uczestnicy podają sobie jajko ( wycięte z kolorowego papieru). Pierwsza osoba zaczyna od słowa JAJKO, kolejna mówi wyraz na „ o” ( np. okno), jajko wędruje z rąk do rąk. Trzyma je uczestnik, którego kolej na powiedzenie słowa.

2. „ Zajączkowy tor przeszkód”- układamy tor z poduszek. Dz. kicają pokonując trasę.

3. Odgadywanie zagadek słownych, odszukanie właściwego obrazka. ( zał. 6)

Rośnie na polu, rolnik go zbiera,

a na śniadanie konik go dostanie ( owies)

Gdy ciepły marzec powróci z wiosną,

małe puchate na wierzbach rosną.( bazie).

Leżą w koszyczku pięknie wystrojone

malowane, pisane, drapane , kraszane,

na Wielkanoc darowane. ( pisanki)

 

Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa.

Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko. ( żurek)

 

Jeden taki dzień w całym roku mamy,

że gdy nas obleją to się nie gniewamy. ( lany poniedziałek, śmigus- dyngus).

Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci,

on chodzi w kożuszku, i zimą i w lecie. ( baranek)

 

Mały żółty ptaszek, z jajka się wykluwa

zamiast piórek ma puszek, więc jeszcze nie fruwa. ( kurczak)

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne,

więc każde dziecko na niego czeka.

Zobaczyć go jednak- wysiłki to próżne,

bo on susami- kic! Kic! Ucieka. ( zając)

Wyrośnięta pani lukrem już polana,

na świątecznym stole pyszni się od rana. ( baba wielkanocna)

Wiklinowy koszyk pięknie ozdobiony,

święconymi produktami po brzegi wypełniony.( święconka)

Kiedy się na Wielkanoc jajkiem wymieniamy,

mówiąc miłe słowa, bliskim je składamy. (życzenia)

Z ziarnami lub biały, najlepszy jest świeży.

A jego kromeczka tez w koszyczku leży. ( chleb)

4. Dokonujemy analizy słuchowej wyrazów z rozwiązań.

5. Zab. Ruch. „ Nakarm zająca”- rodzic zając ma zasłonięte oczy, a zajączek ( dziecko) naprowadza mamę do marchewki- stosowanie określeń ( prosto, w lewo, w prawo, przed siebie itd.)

6. Ćwiczenia gimnastyczne nr 14.

 

09. 04.20r.( czwartek)

„ Wielkanocne liczenie”.

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów w zakresie 10

- posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

- stosuje określenia: „ mniej o...”, „ więcej o ...”, „ tyle samo”

- tworzy zbiory wg podanej cechy

- zna obraz graficzny cyfr 1- 10

- wykonuje prace plastyczne płaskie i przestrzenne

Matematyczna

Plastyczna

- cd. radio

- obręcze ( z gazety, wstążki, włóczki itp.)

- kartoniki z cyframi, znakami matematycznymi =, -, +, <, >

- szablony pisanek

- drewniana łyżka

- skarpetka, ryż, gumki recepturki, kolorowa wstążka, małe guziki filc lub skrawki materiału lub płatki kosmetyczne

1. Zab. ilustrowana do piosenki „ Zając malowany” ( zał.)

2. „ Wielkanocne liczenie”- tworzenie zbiorów na podstawie jednej cechy. Rodzic przygotowuje dla dziecka pisanki w 4 kolorach ( kolorowy papier np.). dz. otacza pętlą sylwety pisanek w określonych kolorach, liczą pisanki w danym zbiorze i umieszczają pod pętlą kartonik z odpowiednią cyfrą. Zadaniem dzieci jest porównanie liczby pisanek w poszczególnych zbiorach.

Rodzic monitoruje posługiwanie się wyrażeniami: najmniej, najwięcej, o ile mniej, o ile więcej.

. Tworzenie zbiorów na podstawie dwóch cech: koloru i wielkości

Działanie dz. wg .podanych kryteriów, np.

- włóżcie do obręczy wszystkie pisanki, które są duże i czerwone

- małe i zielone

- wszystkie czerwone

Dz. porównują liczebność zbiorów poprzez przeliczanie elementów.

3. Zab. ruchowa „ Podrzucone jajko” - dz. jest kurką .Za sobą ma gniazda ( poduszka, pętla z włóczki itp.). przed rozpoczęciem zab.wkładają określoną przez rodzica liczbę jajek- i ustawiają się plecami do nich. Rodzic- kukułka- ma jedno jajko, które chce podrzucić do gniazda kurce. Chodzi za gniazdami przy rymowance:

Lata kukułka dookoła,

do ptasich gniazdek zagląda,

swoje jajeczko zostawi w nich

i będzie o nie spokojna.

Rodzic czasem przykuca, aby zmylić kurki. Podrzuca- kurka sprawdza- sprawdza ( jeśli ma ich o jedno więcej), goni kukułkę, stara się obiec obręcz i stanąć przed gniazdem kurki. Następuje zmiana ról.( Zmieniamy liczbę jajek w gniazdach).

4.Zab. dydaktyczna „ Wielki gwar w kurniku”- w kurniku są dwie grzędy – po lewej stronie i po prawej stronie.

- W kurniku mieszka 7 kur białych i 2 kury brązowe. Ile razem mieszka kur w kurniku?- układanie zapisów matematycznych

7 + 2= 9

- 5 białych kur przeszło na drugą grzędę. Ile białych kur zostało na grzędzie?

7- 5 = 2

W kurniku było 8 kur. Nagle wpadł do kurnika lis i 4 wybiegły .Ile kur zostało w środku?

Zabawy na kolejne pory dnia : zab. dyd. „ Liczymy pisanki”

- Ola do koszyka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 2. Ile pisanek jest w koszyku?

-Kasia włożyła do koszyka 2 pisanki. Zosia włożyła 3 pisanki. Przyszedł Staś i też włożył 3 pisanki. Ile pisanek jest w koszyku?

- Mama pomalowała 3pisanki. Tata pomalował 4 pisanki. Synek pomalował 3. Ile pisanek pomalowali razem?

- W koszyku było 8 jajek do malowania pisanek. Przyszedł Krzyś i potłukł 3 jajka. Ile jajek pozostało w koszyku?

5. Zab. ruch. el . toczenia „ Jajko”- drewnianą łyżką po wyznaczonej trasie , toczy dz. jajko do swojego koszyczka, a rodzic do swojego – porównywanie liczby pisanek w koszyczkach, zastosowanie znaków większości i mniejszości.

6. obserwacja hodowli rzeżuchy

7. Dziecko i rodzice siedzą na dywanie – przodem do siebie- czołami trzymają pisankę i robią śmieszne minki- wesołej zabawy.

8. Praca plastyczna: „ Zając ze skarpety”- wsypujemy do skarpetki około 1 szkl. ryżu. Mniej więcej w 1/3 długości zawiązujemy skarpetkę gumką, nieco wyżej zawiązujemy drugą gumkę. Mamy tułów i głowę zajączka. Z filcu lub z kawałka materiału, wycinamy brzuszek ( owalny)- naklejamy na skarpetce. Miejsce łączenia głowy z tułowiem przewiązujemy wstążką. Górną część skarpetek przecinamy na pół i formujemy uszy. Oczy , ząbki. Zając gotowy.

9,” Koszyczek wielkanocny”- zał.(8 )

 

10.04.20r.( piątek)

„ Wielkanocny koszyczek”.

-dziecko wypowiada się zdaniami rozwiniętymi

- wie, na czym polega zwyczaj oblewania się wodą w drugi dzień Świąt Wielkanocnych

- opowiada historyjkę obrazkową, kierując się tekstem opowiadania

- czyta proste zdania

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych i ilustrowanych

Rozwijanie mowy

Fizyczna

- wiersz

- cd. radio

- obrazki historyki obrazkowej

- ilustracje

1. „ Symbole wielkanocne” - rozmowa z dziećmi w oparciu o tekst wiersza Magdaleny Tokarczyk pt. „ W wielkanocnym koszyku Igi”. ( zał. 9).- omówienie symboli ( pokarmy) .

2.Słuchanie piosenki pt. „ Koszyczek dobrych życzeń”- sł. i muz. Krystyna Gowik ( zał. 10).

- rozmowa n/t tekstu piosenki

- zab. zręcznościowa „ Jajko na łyżce”- bieg z jajkiem na łyżce do wyznaczonej mety, przejście slalomem, przejście kucając.

3. Opowiadanie historyjki obrazkowej- zaznaczenie kropkami ( 5 latek) liczbami ( 6 latek), kolejności zdarzeń w historyjce. ( zał. 11).

4.Zabawa ruchowo- naśladowcza „ Panieneczka mała- śmigus- dyngus” - piosenka.

- Co to jest śmigus- dyngus?

- Co znaczy staropolski obyczaj? - prosimy rodziców o wyjaśnienie jak rozumiany był ten zwyczaj dawniej.

- Kiedy obchodzi się śmigu- dyngus? Ilustracje ( zał 12)

5. „ Wielkanocne rymy”- szukamy rymu do wyrazu ( baranek,jajko,koszyk, kurczak, babka, żurek, palemka, mazurek)

6.Ćwiczenia gimnastyczne nr 14 ( zał).

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ.

 

Załącznik nr1 https://przedszkolankowo.pl/2018/03/25/mini-zestaw-wiekanoc/

Załącznik nr2 Opowiadanie Gipsowe pisanki Agata Widzowska.

Zbliżały się święta wielkanocne. Rodzina Ady i Olka zwykle spędzała je razem z babcią i dziadkiem. Niestety, tydzień wcześniej dziadek zagapił się na przelatującego bociana i złamał prawą rękę.– Ojej! Biedny dziadek. Nie będzie mógł malować z nami pisanek – stwierdziła smutno Ada.– Nie martwcie się, wymyślimy dziadkowi jakieś zajęcie – odpowiedziała babcia, biegnąc po ścierkę, bo dziadek rozlał herbatę. Posługiwanie się lewą ręką nie wychodziło mu najlepiej .Wszyscy zgodzili się, by spędzić Wielkanoc w domu babci i dziadka, a potem wspólnie ustalili plan przygotowań do świąt .Ada i Olek mieli zrobić pisanki. Mama miała czuwać nad całością i robić kilka rzeczy naraz, bo była wspaniałym organizatorem. Tata miał wspomóc mamę w zakupach, sprzątaniu i przygotowaniu potraw. Jego specjalnością były pieczeń, sałatka jarzynowa i sernik. Tata był też specjalistą od mycia okien i robił to szybko i sprawnie, pogwizdując przy tym jak skowronek .Zadaniem babci były dekoracje i przygotowanie świeżych kwiatów. Dziadek... Dziadek miał za zadanie leżeć i odpoczywać, bo „musi się oszczędzać”. Tak stwierdziła babcia. Wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci z pomocą mamy ugotowały jajka na dwa sposoby: część w łupinach cebuli, część w wywarze z buraków. Cebulowe jaja miały kolor brązowy, a buraczane – różowy. Takie pisanki nazywają się kraszanki – wyjaśniła mama. – Możemy pokolorować je we wzorki cienkim białym pisakiem lub wydrapać na nich wzorki.– Wtedy będą drapanki – dodała babcia.– A czy wiecie, jak zabarwić jajka na kolory żółty, zielony lub czarny? – zapytał dziadek.– Pomalować farbami plakatowymi – odpowiedział Olek.– A gdybyście nie mieli farb?– Hm, to nie wiemy...– Kolor zielony uzyskamy z liści pokrzywy, a czarny z owoców czarnego bzu lub łupin orze-cha włoskiego. Aha! Żółty – z suszonych kwiatów jaskrów polnych. Wystarczy dorzucić je do wody i ugotować w niej jajka.Babcia mrugnęła do wnuków i po chwili przyniosła im kwiaty narcyzów. Miała też przygotowaną, samodzielnie wyhodowaną rzeżuchę. Zrobiła z niej piękne dekoracje. Wyglądały jak małe łączki, a na nich siedziały żółte kurczaczki zrobione z papieru .Z ogrodowej szklarni babcia przyniosła pachnące hiacynty w doniczkach i pęki białych tulipanów. Przygotowała też biały obrus. W wazonach stały kosmate bazie, nazywane przez Adę „szarymi kotkami”. Kiedy okna lśniły już czystością, tata zabrał się do pieczenia sernika. A czy wiecie, że można upiec sernik z dodatkiem ziemniaków? – zapytał dziadek.– Coś ty, dziadku! Przecież sernik robi się z sera, masła i jajek – zauważyła Ada.– A nieprawda! Moja mama piekła pyszny sernik z dodatkiem kilku ugotowanych ziemniaków. Oczywiście twarogu było dwa razy więcej, ale te ziemniaki nadawały sernikowi puszystości. Wszystkie sąsiadki przychodziły do mamy po przepis.– Oj, to muszę ci taki upiec, kochanie – powiedziała babcia.– Sam ci upiekę taki sernik, ale bez gipsu – odparł dziadek.– Sernik z gipsem byłby za twardy – roześmiał się tata. – Ale skoro zachwalasz ten przepis, to zaraz dodam do sernika jednego ziemniaka, bo akurat mam za dużo do sałatki. Tymczasem mama ugotowała smakowity żurek i zrobiła ciasto na piaskową babę wielka-nocną. Ada i Olek nie mogli się doczekać, kiedy pójdą poświęcić pokarmy. Z pomocą mamy pięknie przystroili koszyczek, w którym na białej serwetce leżały chleb, jaja, biała kiełbasa, cia-sto oraz sól i pieprz. Całość ozdobili zielonymi gałązkami bukszpanu. W pierwszy dzień świąt cała rodzina usiądzie przy świątecznym stole i podzieli się jajkiem, symbolem życia.– Jutro poszukamy jajek schowanych w ogrodzie – przypomniała sobie Ada. – Zajączek zawsze przynosi dla nas czekoladowe jajka.– To nie zajączek, tylko mama – odparł Olek, który nie wierzył w opowieści o zajączku przy-noszącym prezenty. – To tylko zabawa.– A czy wiecie, jak bawiono się dawniej na Wielkanoc? – ożywił się dziadek. – Ulubioną zabawą było uderzanie o siebie dwoma jajkami, a zwyciężał ten, którego jajko nie zostało rozbite.– Ojej! To dopiero była jajecznica! – zachichotała Ada.– Dawniej chodzono po wsi z kogutem, który był symbolem urodzaju. Później prawdziwe ptaki zastąpiły kogutki gliniane lub drewniane.– A śmigus-dyngus też był? – zapytał Olek.– Był, ale nie mówiono dyngus, tylko wykup. Chłopcy chodzili po wsi i w zamian za śpiew domagali się zapłaty, czyli wykupu w postaci pisanek, słodyczy albo pieniędzy.– Dziadku, jak ty dużo wiesz – zachwycił się Olek.– Dziadek nam pomaga we wszystkim! – dodała Ada. – A przecież ma złamaną rękę.– Może w nagrodę namalujemy dziadkowi pisanki na gipsie? – zaproponował Olek. I tak też zrobili. Gips dziadka wyglądał naprawdę świątecznie.– Kochani – powiedział zadowolony dziadek. – Mam do was wielką prośbę. Sernik się piecze, babka piaskowa rośnie, a jajka są pokolorowane. Usiądźmy w ogrodzie, popatrzmy w nie-bo i pomyślmy o tym, co jest najważniejsze.– O czym, dziadku?– Jak to o czym? O życiu i o miłości – odpowiedział dziadek i podrapał się lewą ręką

Załącznik nr 3 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=82 str.72 – 80

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=61 str. 58 – 61 książka

– str. 58-61 - https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=61

Załącznik nr 4 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_czytam_pisze_licz str. 74 – 76

Załącznik nr 5 https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Załącznik nr 8 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=23

https://www.green-design-blog.com.pl/smigus-dyngus-czyli-lany-poniedzialek

http://blogmedia24.pl/node/56976

https://www.laskonline.pl/images/wiadomosci/41a94b4c3ce288eb67dd9f14bdae791

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/194686-wielkanoc

Karty Pracy dla 5l. - str. 50-57 - https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS