Stokrotki

Domowe Przedszkole 30.03-03.04
2020.03.29

 

TEMAT TYGODNIA: Zwierzęta na wsi

 

TEMAT DNIA

CELE

RODZAJ AKTYWNOŚCI

POTRZEBNE MATERIAŁY (POMOCE DYDAKTYCZNE)

PRZEBIEG

Poniedziałek/

Krowa

Dziecko:

-rozwiązuje zagadki

-zna rolę produktów mlecznych dla zdrowia i rozwoju

Językowo-literacka i słuchowa

 

 

Strona z zagadkami:

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierz%C4%99tach+wiejskich?page=0

Zdjęcia krowy podczas różnych czynności- tu śmiało można korzystać z telefonu, komputera

Produkty spożywcze które pochodzą od mleka krówki

,,Krowa –zwierzę pożyteczne” –rozmowa z dziećmi na

podstawie ilustracji i wiedzy dzieci, produktów spożywczych tj mleko, śmietana ect; uświadamianie roli produktów

mlecznych dla zdrowia i rozwoju dzieci.

 

,,Co słychać na podwórku”

rozwiązywanie zagadek.

Wtorek/

Koza

Dziecko:

-kontynuuje rytm i tworzy własne

-nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode

Matematyczna

 

 

 

 

Językowo-literacka i słuchowa

Zdjęcia zwierząt wiejskich (po 4 sztuki każde) dobór zwierząt dowolny, jeśli nie mamy dostępu do drukarki możemy owe

zwierzęta narysować i wyciąć

 

Praca z komputerem- pokaz zdjęć zwierząt wiejskich i ich młodych

,,Zwierzęta w kolejce” –zabawa dydaktyczna –

klasyfikowanie wg podanych cech; np. kolor, wielkość

 

Kontynuowanie rozpoczętych rytmów.

( np. krowa, koza,świnka,krowa koza, świnka itd) można to rozrysować na kartce jeśli nie mamy drukarki.

 

,,Koza i koźlątko” –rozmowa na podstawie ilustracji,

nazywanie zwierząt gospodarskich i ich młodych.

Środa/

Koń

Dziecko:

-wykonuje pracę plastyczną

-rozwija motorykę małą

-omawia ogólną budowę konia

-wykonuje ćw.logopedyczne

-buduje wypowiedzi poprawne gramatycznie

Językowo-literacka i słuchowa

 

 

 

Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 

 

 

Link do wiersza U.Kowalskiej

Urszula Kowalska - Konik zuch

 

Kolorowanka konia,klej, brązowa lub czarna bibuła lub kartka gdy nie mamy pod ręką tych materiałów wystarczą kredki,

(podczas wykonywania tej czynności omawiamy wygląd konia)

,,Konik” –praca plastyczna -

wyklejanie rysunku konia bibułą lub kawałkami kartki lub też zwyczajnie pokolorować

 

,,Konik” –gimnastyka buzi i języka. *kląskanie z wąsko oraz z szeroko otwartą buzią

,,Konik zuch” –rozmowa z dziećmi na podstawie wysłuchanego tekstu U.Kowalskiej –budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym;

 

Czwartek/

Owca i baran

Dziecko:

-wykonuje pracę plastyczną

-rozwija motorykę małą

-rozwija motorykę dużą

-rozwija spryt oraz spostrzegawczość

Społeczno-przyrodnicza

 

Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

Kolorowanka owcy, klej, wata lub płatki kosmetyczne

,,Pasterz szuka baranka” - jedna osoba jest barankiem

a druga pasterzem. Baranek chowa się w dowolnym miejscu

w domu/mieszkaniu. Zadaniem pasterza jest go odnaleźć

 

,,Owca” –praca plastyczna - przyklejanie do brzuszka owcy waty lub płatków kosmetycznych

Piątek/

Ptaki na podwórku

Dziecko:

-poprawnie przelicza elementy w danym zbiorze

-potrafi naśladować odgłosy “wiejskich ptaków”

Matematyczna

 

Muzyczna

 

7 obrazków lub zdjęć małych żółtych kaczuszek

Odgłosy kury, koguta, gęsi- youtube

Żółte kaczuszki- do tego zadania potrzebujemy co najmniej 7 obrazków lub zdjęć małych żółtych kaczuszek. Tworzymy zbiór 5-elementowy przeliczamy go a następnie dokładamy lub zabieramy jeden lub dwa obrazki i ponownie przeliczamy zbiór.

 

Ptaki na podwórku- zabawa dźwiękonaśladowcza

Zadaniem dzieci jest naśladować odgłosy wydające przez “wiejskie ptaki” tj. kura, kogut, gęś. Można dodać do tego element ruchowy (naśladowanie ruchów tych zwierząt)

 

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS