Stokrotki

Domowe Przedszkole 20-24.kwietnia
2020.04.19

 TEMAT TYGODNIA: Planeta Ziemia

 

Załączniki dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1xpixMCJeeDob8tTyCSNigPMU3gnbOaez

 

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

 

Poniedziałek /

Nasza planeta

 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie postaw proekologicznych

doskonalenie umiejętności obserwacji

rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności wyciągania wniosków

zapoznanie z ideą Międzynarodowego Dnia Ziemi.

rozwijanie wyobraźni

rozwijanie umiejętności pracy w zespole

doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnego materiału do tworzenia pracy plastycznej

kształtowanie umiejętności dokonywania oceny prac, uzasadnianie swoich wyborów.

 

Społeczno-przyrodnicza

Plastyczno-techniczna

 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

duże koło pocięte na 4 części, plastelina, farby, kredki, papier kolorowy, klej, nożyczki

 


Odsłuchanie piosenki: Nasza planeta

 1. Rozmowa na temat treści piosenki:

 2. -Dlaczego Ziemia była smutna?

 3. -Co powinniśmy robić by nasza planeta była znów szczęśliwa?

 4. -Czy potrafisz segregować śmieci? Do jakie pojemnika wrzucamy plastik itd.?

 5. Burza mózgów: Co mogę zrobić, by zmienić wygląd najbliższego otoczenia? - wyciąganie wniosków.

 6. Rodzic mówi o obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi: Wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan.

Omówienie tematu i etapów wykonywania pracy plastycznej:

 1. Krótka rozmowa wprowadzająca: Jak wyobrażacie sobie posprzątaną Ziemię.

 2. Wykonanie prac wg pomysłów dzieci, z wykorzystaniem przygotowanych materiałów. – nasza praca polega na jak najlepszym odwzorowaniu wyglądu naszej planety

 3. Wspólne sprzątanie po skończonej pracy.

 4. Prezentacja - składanie planety w całość.

 

Wtorek /

Segregujemy śmieci

kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu

segregowanie odpadów

rozwijanie wrażliwości na otaczający świat i poczucia odpowiedzialności za jego wygląd

poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko

rozumienie pojęcia recyklingu

wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: szkło, metal, papier, plastik.

 

 

 

 

 

Społeczno-przyrodnicza

 

 

 

Grafomotoryczna

zdjęcia zaśmieconych miejsc, wysypiska, koszy do segregacji odpadów; różne rodzaje odpadów, kosze oznaczone kolorami, plansze z wyrazami do globalnego czytania: szkło, metal, plastik, papier; znaczek recyklingu, emblematy z rysunkami śmieci,

Załącznik nr.1- znak recyklingu

Praca z komputerem:

 1. Pokaz zdjęć zaśmieconych miejsc, wysypiska śmieci - dziecko wypowiada się na podstawie obrazków i własnych obserwacji, doświadczeń.

 2. -Co to są odpady i skąd się biorą?

 3. -Co się dzieje ze śmieciami na składowisku śmieci?

 4. -Czy w naszym domu segregujemy odpady?

 5. Prezentacja obrazków koszy do segregacji odpadów

 6. Wyjaśnienie znaczenia kolorów: żółty - plastik, czerwony - metal, niebieski - papier, zielony - szkło.

 7. Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: szkło, metal, papier, plastik.

Rozmowa „Po co segregować śmieci?"

 1. Rodzic prezentuje dzieciom znaczek recyklingu i wyjaśnia, że oznacza on możliwość ponownego wykorzystania odpadów: Ze zbierania i segregowania śmieci płyną liczne korzyści, jaki może być dalszy los tych odpadów? Z makulatury produkuje się papier. Dzięki temu nie musimy ścinać drzew, których drewno używamy do produkcji papieru. Ze zużytych aluminiowych puszek powstają nowe. Z plastikowych odpadów powstają tworzywa sztuczne oraz nowe opakowania plastikowe. Szkło przetapiają huty szkła. Służy ono do wyrobu nowych opakowań szklanych.

Zabawa dydaktyczna „Co z tym śmieciem?"

 1. Rodzic rozkłada kosze oznaczone kolorami i napisami i rozrzuca śmieci (np. reklamówka, zgnieciona gazeta, pudełko po soku, butelka plastikowa i szklana, puszka, słomka do napojów, opakowanie po jogurcie) na podłodze, dzieci kolejno wrzucają śmieci do odpowiedniego kosza.

Wykonanie ćwiczenia Załącznik nr.1- znak recyklingu
- rysowanie po śladzie i kolorowanie znaku recyklingu

Środa /

Co to jest powietrze?

 

Opowiastka Instrumenty

 

uświadomienie dzieciom, jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka (zatrucie powietrza)

rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

umożliwianie samodzielnego eksperymentowania, wyciągania wniosków

rozumienie znaczenia powietrza w życiu człowieka

poznanie sposobów ochrony powietrza.

kształcenie spostrzegawczości.

 

 

 

 

 

Społeczno-przyrodnicza

Słuchowa oraz ruchowa

 

globus, butelka po syropie, miska z wodą, balony, skrawki papieru, piórka, obrazki przedstawiające

miejsca, w których jest zanieczyszczone lub czyste powietrze

Załącznik nr2- Opowiastka INSTRUMENTY

Krótka rozmowa wprowadzająca.

 1. Rodzic zadaje dziecku pytania:

-Co to jest powietrze?

-Jak wygląda? Skąd wiemy, że jest?

 1. Swobodne wypowiedzi dzieci.

 2. Na zakończenie rozmowy rodzic, prezentując dziecku globus lub zdjęcie naszej palmety, wyjaśnia, że powietrze otacza całą kulę ziemską. Mimo że go nie widzimy, jest wszędzie. Jest w nas, w roślinach, zwierzętach i w wielu przedmiotach.

Zabawy z powietrzem - stwarzanie dzieciom okazji do samodzielnego eksperymentowania.

 1. Czy istnieje powietrze?" - dzieci głęboko oddychają, nabierają powietrza i zatykają nos i usta (wstrzymanie oddechu), następnie je wypuszczają, kierując strumień powietrza na rękę.

 2. Czy można zobaczyć powietrze?" - pustą butelkę, np. po syropie, rodzic zanurza w misce z wodą, z otworu wylatują bąbelki. Rodzic wyjaśnia, czym są te bąbelki: To pęcherzyki powietrza, które uciekają z butelki, kiedy napełnia ją woda. Dopiero w wodzie stają się widoczne. Powietrze jest gazem, którego nie widać gołym okiem, ale wypełnia każdą wolną przestrzeń. Jest w pustej butelce, w naszej sali, na dworze, w nadmuchiwanej zabawce. Żyjemy zanurzeni w powietrzu, jak ryby w wodzie.

 3. - „Czy powietrze porusza przedmioty?" - Rodzic kładzie na stole piórka, skrawki papieru, następnie nadmuchuje balon. Powoli wypuszcza powietrze, kierując je na leżące na stole przedmioty. Co porusza przedmiotami? Powietrze, podobnie jak wiatr, który jest właśnie gwałtownie poruszającym się powietrzem.

Zabawa dydaktyczna „Zanieczyszczenia powietrza"

 1. Dziecko opisuje obrazki przedstawiające miejsca, w których powietrze jest czyste lub zanieczyszczone - uzasadnianie swoich wyborów.

-Co zanieczyszcza powietrze? (spaliny samochodowe, dymy z kominów fabryk, dym papierosowy, palenie śmieci).

-Jak temu przeciwdziałać? (jazda pojazdami ekologicznymi, np. rowerem, używanie specjalnej benzyny, montowanie filtrów na kominach, sadzenie roślin, bo produkują tlen).

Zapoznanie z opowiastką Instrumenty.

 1. Rodzic przygotowuje zdjęcia instrumentów muzycznych, które pojawiają się w opowiastce: klarnet, flet, skrzypce, wiolonczela, harfa. (jeśli nie mamy drukarki, możemy ominąć ten punkt)

 2. Dzieci słuchają opowiastki Instrumenty.

 3. Następnie rodzic zadaje dziecku pytania:

-Jakie zwierzęta pojawiły się w opowiadaniu?

-Dlaczego mucha złościła się na słonia?

 1. Powtarzanie ruchów wraz z rodzicem- Załącznik nr2- Opowiastka INSTRUMENTY

 

 

Czwartek /

Co wiemy o wodzie?

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

rozumienie konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych

wyjaśnienie znaczenia słowa i działania filtra

uświadomienie wpływu czystej wody na stan naszego zdrowia i życia roślin i zwierząt

poznanie obiegu wody w przyrodzie

rozwijanie twórczości dziecięcej

doskonalenie umiejętności przedstawiania otaczającej przyrody w formie plastycznej

kształtowanie umiejętności planowania i kontrolowania przebiegu pracy

 

 

 

 

Słuchowa, literacka/Doświadczanie

 

 

Plastyczna

Załącznik nr.3- J. Papuzińskiej Chora rzeka.

szklanki, gaza lub wata, woda, piasek, ziemia, sól, proszek do prania, mąka, olej, ilustracje związane z wodą, czajnik elektryczny, kostki lodu, miseczka, talerzyk, kartki, pastele, lakier do włosów lub fiksatywa

Omówienie tekstu: - Załącznik nr.3- J. Papuzińskiej Chora rzeka.

-Co śniło się kotkowi?

-Dlaczego było pusto nad rzeką?

-Jak wyjaśnicie napis „zakaz kąpieli"?

-W jaki sposób możemy dbać o rzeki i inne zbiorniki wodne?

-Co by było, gdyby woda w rzekach była zatruta?

 

Tajemnice wody" - prowadzenie doświadczeń, wyciąganie wniosków.

 1. Doświadczenie 1. „Co znika w wodzie?" - Rodzic napełnia kilka szklanek wodą, prosi dziecko aby wsypało do szklanek sól, piasek, olej, mąkę, ziemię, proszek do prania i zamieszały. Opisują, jak zachowują się te substancje w wodzie.

 2. Doświadczenie 2. „Filtrujemy wodę" - na szklankę rodzic zakłada watę lub gazę i przelewa wodę z piaskiem, na kolejnej z olejem, z ziemią - obserwacja wody przed filtrowaniem i po nim oraz zanieczyszczeń pozostałych na filtrze. Wyjaśnienie znaczenia słowa filtr - urządzenie, które zatrzymuje zanieczyszczenia. Rodzic dodatkowo wyjaśnia, że wodę profesjonalnie oczyszcza się w oczyszczalniach ścieków.

 3. Doświadczenie 3. „Czy to też woda?" - Rodzic. kładzie kostki lodu do miseczki, włącza czajnik elektryczny. Dziecko obserwuje wydobywającą się parę. Po zagotowaniu rodzic nalewa gorącą wodę do miseczki z lodem i przykrywa talerzykiem. Po jakimś czasie dzieci oglądają rozpuszczone kostki i krople wody powstałe na spodzie talerzyka. Wspólnie wyciągają wnioski - lód i para to także woda.

 4. Obieg wody w przyrodzie". Wyjaśnienie dziecku, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie, z wykorzystaniem wniosków z doświadczenia 3 (parowanie i skraplanie wody).

Omówienie tematu i sposobu wykonania pracy:

 1. Ponowna prezentacja wiersza J. Papuzińskiej Chora rzeka.

 2. czysta rzeka - swobodne wypowiedzi dzieci, podawanie pomysłów na zilustrowanie hasła

 3. Malowanie kredkami pastelowymi - poznanie właściwości pasteli

 4. spryskanie prac lakierem do włosów lub fiksatywa.

 5. Wykonanie prac przez dzieci wg własnych pomysłów.

 6. Wspólna ocena pracy - uzasadnianie swoich wyborów, zwracanie uwagi na pomysł, dobór kolorów, wykorzystanie przestrzeni.

 

Piątek /

Segregacja ważna sprawa- utrwalamy wiadomości

rozwijanie logicznego myślenia

rozwijanie kompetencji matematycznych

 

utrwalenie wiadomości o prawidłowej segregacji śmieciMatematyczno-logicznaPrzyrodnicza

Załącznik nr4- Kodowanie

Załącznik nr.5-Gra

Załącznik nr6-Kodowanie2

Załącznik nr7- Śmieciowy labirynt

 

Linki do gry: https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-smieci.html

 

Link do bajki edukacyjnej- https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

 

Wykonanie kart pracy:

 1. Załącznik nr4- Kodowanie

 2. Załącznik nr.5-Gra

 3. Załącznik nr6-Kodowanie2

 4. Załącznik nr7- Śmieciowy labirynt

 

Granie w gry- segregacja śmieci (strony zostały sprawdzone przez nauczyciela)

Oglądanie bajki edukacyjnej- Rady na odpady 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS