Stokrotki

Domowe Przedszkole 27-30.kwietnia - Stokrotki
2020.04.26

 

Temat tygodnia: Polska - Moja ojczyzna.

Dzień

Tygodnia

Temat dnia

 

Cele

 Rodzaj aktywności

 Potrzebne materiały

 Przebieg

Poniedziałek

 

 

 

Na mojej ulicy.

 

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami

- doskonalenie pamięci

- rozwijanie zdolności spostrzegania, orientacji przestrzennej

- wdrażanie zasad zdrowego stylu życia

- rozwijanie sprawności fizycznej

- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała

- doskonalenie właściwej reakcji na gest, ruch i sygnały muzyczne

- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej

- rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem

- stymulowanie umiejętności odtwarzania znaków graficznych

Językowo-literacka,

słuchowa, społeczno-

przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytmiczno-ruchowa, grafomotoryczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piosenka

pt. "Polska, biało-czerwoni" -

zał. nr 1,

2 szarfy (szarfy można zastąpić szalikami), kartka papieru ze wzorem: +

"Na mojej ulicy" - wypowiedź dziecka na postawie własnych doświadczeń. Prosimy dziecko, by przypomniało sobie, jak wygląda ulica, na której mieszka - co się tam znajduje, czy są jakieś sklepy, urzędy, szkoły, kościół, jak wyglądają domy, czy jest chodnik, parking, plac zabaw, park itp.

Rodzic może zainicjować taką rozmowę jako pierwszy i zacząć opowiadać o swojej ulicy lub miejscowości, gdzie się wychowywał, dorastał.

Możemy poprosić dziecko, aby podało swój adres zamieszkania (nazwę miasta, ulicy, numer domu, mieszkania). Podkreślamy przy tym, że nie należy podawać takich informacji obcym osobom - wyjątek stanowią służby ratunkowe

tj. policjant, strażak, lekarz itp.

 

"Polska, biało-czerwoni" - zabawy przy piosence.

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem/rodzeństwem, stają przodem do siebie i przy melodii piosenki uderzają naprzemiennie w swoje dłonie na zmianę prawe i lewe.

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym

na dywanie. Jego zadanie polega na wystukaniu o podłogę słów piosenki podzielonej na sylaby, napierw ręką wiodącą, potem drugą.

Dziecko stoi, trzymając w ręku dwie szarfy. Rodzic prezentuje dziecku wzór: +. Zadaniem dziecka jest ułożenie na podłodze takiego samego znaku z szarf, a następnie wykonanie obunóż skoków wokół wzoru wraz ze słowami piosenki podzielonej na sylaby, na końcu dziecko kreśli znak palcem w powietrzu.

 

Wtorek

 

 

 

Mieszkam w ...

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania kształtów, odwzorowywania ich

- doskonalenie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi

- kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

- rozwijanie umiejętności spostrzegania, logicznego myślenia

- doskonalenie zdolności manualnych

- rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności

- doskonalenie spostrzegawczości

- wdrażanie wrażliwości estetycznej

- kształtowanie umiejętności dokonywania oceny prac, uzasadnianie swoich wyborów

Matematyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastyczna

różne kształty figur geometrycznych (tej samej wielkości i koloru) wycięte z bloku rysunkowego (blok rysunkowy mogą zastąpić kartki do ksero)

 

farby, pędzel, kubek z wodą (farby można zastąpić pastelami lub kredkami świecowymi)

"Ułóż tak samo" - zabawa dydaktyczna. Dziecko otrzymuje różne kształty firgur geometrycznych (tej samej wielkości i koloru). Układamy szereg figur. Zadaniem dziecka jest ułożenie figur w ten sam sposób. Zadanie można powtórzyć kilka razy, za każdym razem zmieniając szerg.

 

 

 

"Mój dom..." - zabawa plastyczna. Dziecko maluje farbami jak wygląda ich dom. Uwzględnia na rysunku zarówno szczegóły domu, jak i otoczenia - zieleń, ulica itp.

Środa

 

 

 

Polska - moja ojczyzna.

- doskonalenie pamięci słuchowej

- rozwijanie umiejętności dostosowania tonacji głosu oraz rytmu do lini melodycznej

- wdrażanie umiejętności przyjęcia prawidłowej postawy podczas śpiewania hymnu

- kształtowanie świadomości wartości patriotycznych

- wdrażanie zasad zdrowego stylu życia

- rozwijanie sprawności fizycznej

- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała

- doskonalenie właściwej reakcji na gest, ruch i sygnały muzyczne

- usprawnienie koncentracji uwagi

- kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Muzyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruchowo-zdrowotna

 

Słowa do hymnu narodowego autorstwa Józefa Wybickiego "Mazurek Dąbrowskiego" -

zał. nr 2 - tekst utworu + link do strony z podkładem muzycznym

 

 

kostka do gry (kostkę można zastąpić sześcioma ponumerowanymi karteczkami do losowania), wiaderko (wiaderko można zastąpić dwiema łyżkami uderzanymi o siebie lub po prostu klaskać w dłonie)

"Mazurek Dąbrowskiego" - nauka śpiewu pierwszej zwrotki hymnu państwowego (większość dzieci dobrze zna hymn narodowy, więc można poszerzyć naukę o kolejne zwrotki). Zachęcamy do wspólnego śpiewu całą rodzinę. Pamiętajmy o przyjęciu prawidłowej postawy podczas słuchania oraz śpiewania hymnu państwowego.

 

 

 

"Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!" - zabawa ruchowa z elementem liczenia.

Rodzic trzyma przygotowaną kostkę do gry. Dziecko porusza się po całym pokoju z rytmem wystukiwanym przez rodzica na denku od wiaderka. W czasie przerwy w muzyce rodzic pokazuje określoną ścianę kostki i prosi dziecko, aby zrobiło np. tyle samo pajacyków lub przysiadów, czy podskoczyły tyle razy jak piłeczki.

Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

Czwartek

 

Flaga Polski.

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

- doskonalenie pamięci

- ksztatowanie świadomości wartości patriotycznych

- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej rozwijanie motoryki małej

- stymulowanie umiejętności odtwarzania znaków graficznych

- ksztatowanie zdolności manualnych

 

 

Językowo-literacka,

słuchowa

 

 

Grafomotoryczna

wiersz pt. "Barwy ojczyste" Czesława Janczarskiego -

zał. nr 3 - tekst utworu

 

kontur mapy, flagi, godła Polski -

zał. nr 4 - gotowe do druku obrazy symboli narodowych + link do strony o symbolach narodowych

"Barwy ojczyste" - nauka na pamięć wiersza Czesława Janczarskiego

 

Jeśli macie Państwo możliwość wydrukowania konturu flagi, mapy i godła Polski to zadaniem dziecka będzie rysowanie po śladzie oraz łączenie kropek drobnymi kreskami tworzącymi kontur rysunku z zastosowaniem narzędzia do rysowania. Po wykonaniu tego zadania, dziecko może również pokolorować symbole narodowe zgodnie z obowiązującą symboliką barw.

Jeśli nie dysponujecie drukarką, można wyświetlić dziecku symbole narodowe na ekranie telefonu, tabletu, czy monitora, a zadaniem dziecka będzie wówczas wodzenie palcem po konturze rysunku (zamiast palca można też użyć wacika do uszu).

Można również zachęcić dziecko do próby samodzielnego odzwzorowania symboli na kartce według obrazu wyświetonego na ekranie monitora lub telefonu. Po wykonaniu tego zadania, dziecko może również pokolorować symbole narodowe zgodnie z obowiązującą symboliką barw.

 

 

Załącznik nr 1. Piosenka pt." Polska, biało-czerwoni" http://youtu.be/YXhvRmmg4cQ

Załącznik nr 2. Hymn narodowy "Mazurek Dąbrowskiego". https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo

1. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy,

co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem złączym się z narodem (2X).

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte, jak zwycieżać mamy.

Ref. Marsz, marsz ... (2X).

3. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze,

dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz ... (2X).

4. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany:

"Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany".

Ref. Marsz, marsz ... (2X).

Załącznik nr 3. Wiersz pt. "Barwy ojczyste"

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość,

biel - serce czyste.

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

Załącznik nr 4.

Blog "Moje Dzieci Kreatywnie" - autor: Ewa Wojtan https://www.google.com/url?sa=iHYPERLINK "https://www.google.com/url?sa=iHYPERLINK

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS