Wesołe misie

Domowe Przedszkole 20-24.kwietnia

 

TEMAT TYGODNIA: WIEJSKA ZAGRODA

 

Załączniki dostępne pod linkiem

https://drive.google.com/open?id=1ktz5UeVHDascGcyqM64vjVY1CwQ71mj-

 

Dodatkowe materiały związane z tematem wiejskich zwierząt, z których możecie skorzystać wedle uznania

https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/

 

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek / Zwierzęta na wsi

Utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych.

Rozwijanie funkcji językowych.

Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt.

Mowa i myślenie

plastyczna

Linki do filmików

karta policz głoski i sylaby

produkty wytwarzane z mleka

pieczywo

warzywa

i inne składniki do kanapek

Temat 1: Zwierzęta wiejskie

-Obejrzenie filmików o zwierzętach wiejskich i rozwiązywanie zadań w nich zawartych https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&fbclid=IwAR1Yx7PZrxidgwgKsts5p66i_bApGrP8JmwSgtXsp_bCmsQ4wZSINQpM_V4

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4&fbclid=IwAR0acJuQSZFEUr_pF2J73wTGImNvOuKKifgbQrJWCVQ9vsEtkwVeAoX4Xpo

Rozmowa na temat filmiku i zwierząt, opisywanie ich wyglądu

-Dzieci mówią dzięki jakiemu zwierzęciu mamy określone produkty – rodzice pomagają (była o tym mowa w drugim filmiku)

owca – wełna, mleko, mięso

kura – jajka, mięso

krowa – mleko (ser, śmietana, masło)

gęsi – pierze, mięso, jajka

kaczki – jajka, mięso

indyk – mięso, jajka

świnia – mięso, tłuszcz

-Liczenie głosek i sylab w nawach zwierząt – karta policz głoski i sylaby w załącznikach

-„Zdrobnienia i zgrubienia” – zabawy językowe.

Tworzymy zdrobnienia i zgrubienia do podanych słów:

kogut, kogucik, kogucisko

byk, byczek, byczysko

kot, kotek, kocisko

krowa, krówka, krówsko

osioł, osiołek, oślisko

Część 2 „Drugie śniadanie” – przygotowanie kanapek.

Przygotowujemy produkty wytwarzane z mleka: masło, śmietana, ser, jogurt, kefir. Dzieci dokonują degustacji wybranych produktów, wypowiadają się na temat ich smaku i wyglądu.

Wykonujemy kanapki – dzieci samodzielnie smarują chleb masłem, układają na nim ser, ugotowane na twardo jajka i świeże warzywa – według uznania.

Wtorek / Wiejskie odgłosy

Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

Rozwijanie poczucia rytmu

Mowa i myślenie

muzyczna

Link z odgłosami zwierząt

załączniki z zagadkami

 

 

Część 1:

-„Co to za zwierzę?” – zabawa słuchowa. Odtwarzamy nagrania głosów zwierząt. Dzieci mówią co to za zwierzę

https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25?fbclid=IwAR04tAMFuAVUdo186J2foHVWUZD4aHHnFLWhnrj-1yM5XNQSPTYNDs8J82c

-Rozwiązywanie zagadek (załączniki zagadki1 i zagadki2)

-„Odgłosy zwierząt” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

Naśladujemy odgłosy zwierząt.

krowa – muczy – muu, muu

kaczka – kwacze – kwa, kwa

koza – meczy – mee, mee

baran – beczy – bee, bee

indyk – gulgocze – gul, gul

kogut – pieje – kukuryku

świnia – chrumka – chrum, chrum

koń – rży – iha, iha

kura – gdacze – ko, ko

-Liczenie głosek w wyrazach i określanie ich ilości -

Np. 3 – kot, sok, lok, las, osa, oko, nos, but, ser

4 – buda, koza, woda, noga, igła, flet, kula, smok

5 – ekran, mydło, worek, wagon, lalka, sroka, balon, notes

Część2:

-Śpiewanie na melodię Panie Janie przy użyciu odgłosów zwierząt (dowolnych) – miau, kwa, ko, mu, chrum itd.;

W drugim etapie rodzic wskazuje zwierzę, a dziecko śpiewa na tę samą melodię, ale odgłosem, który pasuje do wymienionego zwierzęcia.

-Śpiewanie rymowanek na melodię Panie Janie.

Dziecko powtarza za rodzicem fragmenty rymowanek.

W gospodarstwie, w gospodarstwie. Piękny dzień, piękny dzień.

Kury niosą jajka, krowy dają mleko. Cieszmy się, cieszmy się.

Pan gospodarz, pan gospodarz. Traktor ma, traktor ma.

Jedzie dziś na pole, będzie orać ziemię. Owies siać, owies siać.

Dziś na polu, dziś na polu. Pracy moc, pracy moc.

Trzeba zebrać siano, i to bardzo szybko. Idzie deszcz, idzie deszcz.

Gospodyni, gospodyni. Ogród ma, ogród ma.

Rosną w nim buraki i świeże ziemniaki. Marchew też, marchew też.

Środa / W wiejskiej zagrodzie jest głośno co dzień

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Mowa i myślenie

ruchowa

Link do gry interaktywnej

link do filmu z rysowanym wierszykiem

 

Część 1:

-„Gadanie zwierząt” – słuchanie wiersza A. Olędzkiej.

Dziś zwierzęta przemówiły. Gospodarzy obudziły.

Krowy muczą w swej oborze. Kotek miauczy tu na dworze.

Konik w stajni głośno rży. A w chlewiku świnka śpi.

Kury gdaczą gdzieś w kurniku. Kogut pieje kukuryku.

Baran beczy be be be. Koza na to me me me.

Kaczki kwaczą gdzieś nad stawem. Piesek szczeka z nimi razem.

I tak sobie rozmawiały, że dzień cały przegadały.

Rozmowa na temat wiersza. Próby powtarzania fragmentów ze słuchu i nauki na pamięć.

-Ćwiczenie „na jaką głoskę” - gra interaktywna https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412

-Zabawa „Rysowane wierszyki - świnka” - https://www.youtube.com/watch?v=p7n-6jFiIAc&fbclid=IwAR3q5xnQlYmx-dJTFO0lmTdmDisG1_8dO7pIl86t3AzRas77_JFMIopT074

Część 2: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „W wiejskiej zagrodzie”-opowieść ruchowa

Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz, naśladowanie głosów ptactwa domowego: kury- ko, ko, ko, indyki- gul, gul, gul, kogut- kukuryku
Zatrzymują się, machają skrzydłami- wykonywanie ruchów rękami.
Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno- wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą stronę.
Kogut wskoczył na płot- wykonywanie podskoków obunóż.
Gospodarz sypie ziarno- skłony w przód.
Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko- przemieszczanie się na czworakach.
Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek- przejście na czworakach po szerokiej ławeczce.
Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając- przejście do leżenia przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę.
Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok- przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku.
Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory- chód na czworakach, przejście przez "mostek" (jak wyżej).
Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i rąk.

Czwartek / Więcej zwierząt

Rozwijanie zdolności matematycznych.

Rozwijanie logicznego myślenia

tworzenie zbiorów

 

Matematyczna

mowa i myślenie

Link do gry interaktywnej

karta zaszyfrowane zwierzęta

gra „Na wsi” - załącznik

puzzle ze zwierzętami wiejskimi – załącznik

karta sudoku – załącznik

zwierzęta ilustracje

 

Część 1:

-Ćwiczenie spostrzegawczości – gra interaktywna https://view.genial.ly/5e974d0d27cb3a0e1088025d

-Rozwiązywanie karty „Zaszyfrowane zwierzęta” - załącznik

-Gra planszowa „Na wsi” - załącznik

-Układanie puzzli ze zwierzętami wiejskimi – załącznik puzzle

-Rozwiązywanie zwierzęcego sudoku – załącznik karta pracy sudoku

-„Czy to prawda?” – quiz.

Rodzic czyta zdania. Gdy dziecko usłyszy zdanie prawdziwe – klaszcze. Gdy zdanie jest fałszywe – poprawia je. Np. Słowo „indyk” ma dwie sylaby.

Słowo „owca” rozpoczyna się na „w”.

Słowo „kotek” kończy się na „k”.

Słowo „baran” rozpoczyna się na „p”.

Słowo „krowa” kończy się na „o”.

Część2:

-„Kto ma ile nóg” – segregowanie (ilustracje w załączniku zwierzęta ilustracje)

Dziecko otrzymuje zastaw zwierząt hodowlanych i sznurek do zaznaczania zbiorów - tworzy zbiór zwierząt z 2 nogami (kura, gęś, indyk, kaczka) i zbiór zwierząt z 4 nogami (krowa, koń, świnia, owca, koza, królik).

Nazywa zwierzęta, które znalazły się w zbiorach. Przelicza elementy w jednym i drugim zbiorze. Ustala, w którym zbiorze jest więcej elementów.

-„Co słychać na początku” – tworzenie zbiorów.

Dziecko tworzy zbiór zwierząt, w nazwie których na początku słychać głoskę „k” (kura, kaczka, krowa, koń, koza, królik) i zbiór pozostałych zwierząt (gęś, indyk, świnia, owca). Porównuje liczebność zbiorów, ustala, gdzie jest więcej, a gdzie mniej zwierząt i o ile. Przelicza ile jest zwierząt razem.

-„Ile sylab jest w nazwie?” – porównywanie liczebności zbiorów.

Dziecko tworzy zbiór zwierząt, których nazwa składa się z jednej sylaby (koń, gęś) i zbiór zwierząt, których nazwa składa się z dwóch sylab (kura, indyk, świnia, kaczka, krowa, koza, królik, owca). Porównuje liczebność zbiorów, liczy o ile jest więcej zwierząt, w nazwie których są dwie sylaby.

Piątek / Plastelinowa zagroda

Rozwijanie sprawności manualnej

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Ruchowa

plastyczna

Plastelina

kolorowe papiery

klej

wykałaczki

nożyczki

Część1: Lepienie dowolnych zwierząt z plasteliny. Z dodatkowych materiałów papierowych można dla nich stworzyć całą farmę :)

Przykładowe filmiki: świnka https://www.youtube.com/watch?v=NLdSMVIuI8c

owieczka https://www.youtube.com/watch?v=EXgvYKrtEJM

króliczek https://www.youtube.com/watch?v=Q_pKwIkwt7Y

krówka https://www.youtube.com/watch?v=1cXN3WZ5qxs

kotek https://www.youtube.com/watch?v=AA7mMejr1q4

Część 2: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „W wiejskiej zagrodzie”-opowieść ruchowa

Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz, naśladowanie głosów ptactwa domowego: kury- ko, ko, ko, indyki- gul, gul, gul, kogut- kukuryku
Zatrzymują się, machają skrzydłami- wykonywanie ruchów rękami.
Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno- wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą stronę.
Kogut wskoczył na płot- wykonywanie podskoków obunóż.
Gospodarz sypie ziarno- skłony w przód.
Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko- przemieszczanie się na czworakach.
Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek- przejście na czworakach po szerokiej ławeczce.
Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając- przejście do leżenia przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę.
Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok- przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku.
Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory- chód na czworakach, przejście przez "mostek" (jak wyżej).
Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i rąk.

 

Dodatkowe aktywności z języka angielskiego:

https://supersimple.com/song/old-macdonald-had-a-farm-2018/

https://supersimple.com/song/animals-on-the-farm/

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM

Źródła:

-pakiet wydawnictwa Podręcznikarnia

-materiały z miesięcznika Bliżej Przedszkola

-http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00006_OR&k=k0205&d=zab

-https://www.janauczycielka.blog/

-https://supersimple.com/

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS