Wesołe misie

Język angielski - Wesołe Misie

 

Hello – cześć

 

Bye bye – pa pa

 

Goodbye – do widzenia

 

see you -  do zobaczenia

 

thank you – dziękuję

 

go – idź

 

stop – stój

 

up – góra

 

down – dół

 

clap – klaszcz

 

jump – skacz

 

turn around / spin around – okręć się

 

step – tup

 

yes – tak

 

no – nie

 

Dance! – zatańcz

 

Sing! – zaśpiewaj

 

Stand up – wstań

 

Sit down – usiądź

 

Look! – popatrz

 

Listen! – posłuchaj

 

colors – kolory

 

rainbow – tęcza

 

sky – niebo

 

beautiful - piękny

 

white – biały

 

black – czarny

 

gray – szary

 

brown – brązowy

 

purple – fioletowy

 

pink – różowy

 

red – czerwony

 

orange – pomarańczowy

 

yellow – żółty

 

blue – niebieski

 

green – zielony

 

One more time – jeszcze raz

 

graet job! - dobra robota

 

teddy bear – pluszowy miś

 

let's count - policzmy

 

one – jeden

 

two – dwa

 

three – trzy

 

four – cztery

 

five – pięć

 

six – sześć

 

seven – siedem

 

eight – osiem

 

nine – dziewięć

 

ten – dziesięć

 

knock, knock – puk, puk

 

little – mały

 

what colour is it? - jaki to kolor?

 

It's... - to jest...

 

faster – szybciej

 

slower - wolniej

 

HELLO SONG

 

Hello! Hello! Hello, how are you? I'm good! I'm great! I'm wonderful! Hello! Hello! Hello, how are you?
I'm tired! I'm hungry! I'm not so good!
Hello! Hello! Hello, how are you?

 

Balloons

 

Red, red, red balloon

 

yellow, yellow, yellow balloon

 

pink, pink, pink balloon

 

bye, bye pink balloon!

 

Green, green, green balloon

 

purple, purple, purple balloon

 

orange, orange, orange balloon

 

Bye bye orange balloon!

 

Blue, blue, blue balloon

 

brown, brown, brown balloon

 

black, black, black balloon

 

Bye, bye black balloon!

 

Say bye, bye to all the beautiful balloons! Bye, Bye!

 

What color is it?

 

What color is it? What color is it?

 

It's red, it's red

 

What color is it? What color is it?

 

It's yellow, it's yellow

 

What color is it? What color is it?

 

It's pink, it.s pink

 

What color is it? What color is it?

 

It's green, it's green

 

What color is it? What color is it?

 

It's blue, it's blue

 

What color is it? What color is it?

 

It's orange, it's orange

 

What color is it? What color is it?

 

It's purple, it's purple

 

What color is it? What color is it?

 

It's brown, it's brown

 

What color is it? What color is it?

 

It's black, it's black

 

What color is it? What color is it?

 

It's gray, it's gray

 

What color is it? What color is it?

 

It's white, it's white

 

One more time! Faster!

 

The rainbow colors song

 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink

 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink

 

It's a rainbow

 

It's a rainbow

 

A beautiful rainbow in the sky

 

It's a rainbow

 

It's a rainbow

 

A beautiful rainbow in the sky

 

Red

 

Orange

 

Yellow

 

Green

 

Blue

 

Purple

 

Pink

 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink

 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink

 

It's a rainbow

 

It's a rainbow

 

A beautiful rainbow in the sky

 

It's a rainbow

 

It's a rainbow

 

A beautiful rainbow in the sky

 

A beautiful rainbow in the sky

 

A beautiful rainbow in the sky

 

I SEE SOMETHING BLUE

 

Blue, I see something blue

 

Blue, blue, blue, blue

 

I see something blue.

 

Find something blue!

 

Yellow, I see something yellow

 

Yellow, yellow

 

I see something yellow

 

Find something yellow

 

Red, I see something red

 

Red, red, red, red,

 

I see something red

 

Find something red

 

Purple, I see something purple

 

Purple, purple

 

I see something purple

 

Find something purple

 

Blue, yellow, red, purple

 

I see colors everywhere!

 

MAKE A CIRCLE

 

Make a circle big big big,

 

Small, small small,

 

Big, big, big.

 

Make a circle small, small, small,

 

Hello, hello, hello!

 

Make a circle round and round,

 

Round and round,

 

Round and round,

 

Make a circle round and round,

 

Hello, hello, hello!

 

Make a circle up, up, up,

 

Down, down, down,

 

Up, up, up,

 

Make a circle down, down, down,

 

Now sit down!

 

THE WHEELS ON THE BUS

 

The wheels on the bus go round and roundThe door on the bus goes open and shutThe wipers on the bus go swish, swish, swishThe horn on the bus goes beep beep beepThe people on the bus go up and downThe babies on the bus go wah wah wahThe mommies on the bus go, "Shhh shhh shhh."  The daddies on the bus go, "Shhh shhh shhh"

 

BYE, BYE SONG

 

Bye, bye, goodbye!

 

Bye, bye, bye, bye, goodbye!

 

I can clap my hands.

 

I can step my feet.

 

Bye, bye, goodbye!

 

Bye, bye, bye, bye, goodbye!

 

Goodbye!

 

MY TEDDY BEAR

 

My teddy bear has two eyes

 

I love my teddy bear

 

My teddy bear has one nose

 

I love my teddy bear

 

My teddy bear has two ears

 

I love my teddy bear

 

My teddy bear has two arms

 

I love my teddy bear

 

My teddy bear has two legs

 

I love my teddy bear

 

My teddy bear has four paws

 

I love my teddy bearTEDDY BEAR

 

Teddy bear, teddy bear,
Turn around!
Teddy bear, teddy bear,
Touch the ground!
Teddy bear, teddy bear,
Touch your nose!
Teddy bear, teddy bear,
point your toes!

 

Teddy bear, teddy bear,

 

wear your shoes!

 

Teddy bear, teddy bear,

 

go to school!

 

KNOCK, KNOCK, WHO'S THERE?

 

Knock, knock, who’s there?
One little teddy bear.
Knock, knock, who’s there?
Two little teddy bears.
Hello little teddy bears,
Tell me what are you doing there there?

 

Knock, knock, who’s there?
Three little teddy bear.s
Knock, knock, who’s there?
Four little teddy bears.
Hello little teddy bears,
Tell me what are you doing there there?

 

Knock, knock, who’s there?
Five little teddy bear.s
Knock, knock, who’s there?
Six little teddy bears.
Hello little teddy bears,
Tell me what are you doing there there?

 

Knock, knock, who’s there?
seven little teddy bear.s
Knock, knock, who’s there?
eight little teddy bears.
Hello little teddy bears,
Tell me what are you doing there there?

 

Knock, knock, who’s there?
nine little teddy bear.s
Knock, knock, who’s there?
ten little teddy bears.
Can you count the teddy bears?
Now that they’re all standing there?
1, 2, 3-4-5, 6, 7, 8-9-10.

 

CLAP ALONG WITH ME

 

Clap, clap, clap your hands
Clap along with me
Clap, clap, clap your hands
Clap along with me

Clap a little faster now
Clap along with me
Clap a little faster now
Clap along with me

Clap, clap, clap your hands
Clap along with me
Clap, clap, clap your hands
Clap along with me

Clap a little slower now
Clap along with me
Clap a little slower now
Clap along with me

 

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS