Żabki

Domowe Przedszkole 06-10.kwietnia

TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc

Załączniki dostępne pod linkiem

https://drive.google.com/open?id=1AjT_t_ilyeX9qIXF7rsvVSrvFIZA0k7u

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek /06.04.2020

Zwyczaje i tradycje świąteczne

- rozwijanie mowy i myślenia

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi

- zachęcanie do kontynuowania tradycji

- wdrażanie do umiejętnego posługiwania się piłką tenisową podczas ćwiczeń

- wzmacnianie mięśni ramion i tułowia

Mowa

Ruch

Ilustracje przedstawiające symbole Świąt Wielkanocnych:

Załącznik nr 1

 

Napisy do obrazków

 

Historyjka obrazkowa:

Załącznik 2

 

Piłki tenisowe lub małe piłki gumowe

I. Zwyczaje i tradycje Świąteczne.

1. Rozmowa z dziećmi na temat Świąt Wielkanocnych na podstawie własnych doświadczeń.

2. Dzieci oglądają obrazki związane ze Świętami Wielkanocnymi : palmy, pisanki, baba świąteczna, mazurek, koszyczek wielkanocny, stół wielkanocny, oblewanie wodą. ( Załącznik 1)

3. „Który napis?” – dziecko dobiera właściwy napis do obrazka ( pkt. 2 ) Przygotowujemy następujące napisy: Święcenie palm, Malowanie jajek, Wypiek ciast wielkanocnych, Przygotowanie koszyczka wielkanocnego, Świąteczne śniadanie, Śmigus – dyngus.

4. „Co najpierw, a co potem?” – ustalanie kolejności zdarzeń. Historyjka obrazkowa – należy wyjaśnić dziecku, aby poukładało obrazki zgodnie z kolejnością wydarzeń. ( Załącznik 2)

II. Zajęcia ruchowe. ( do ćwiczeń będą potrzebne piłki tenisowe lub małe piłki gumowe) – każde ćwiczenie wykonywane jest 10 razy.

1. Przekładamy piłkę z ręki do ręki z przodu i z tyłu.

2. Przekładamy piłkę z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową.

3. Z postawy zasadniczej unosimy raz prawą, raz lewą nogę i za każdym razem unosimy piłkę pod kolanem.

4. W siadzie podpartym o nogach ugiętych piłka leży między stopami. Dzieci chwytają piłkę delikatnie obiema stopami unoszą ją w górę, następnie odkładają na podłogę.

5. W siadzie rozkrocznym w prawej dłoni piłka i wykonujemy skłon tułowia do prawej nogi i staramy się za stopą prawej nogi przekazać piłkę z prawej ręki do lewej, nogi są wyprostowane podczas ćwiczenia. Następnie wyprost tułowia i wykonujemy skłon do lewej nogi, aby przekazać piłkę z lewej ręki do prawej za stopą, nogi są wyprostowane.

Wtorek/ 07.04.2020 Zakładamy hodowlę owsa

- kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania zbóż

- Zapoznanie z pojęciem: kłos

- zapoznanie z produktami w swoim składzie zboże

- zapoznanie z etapami sadzenia owsa

- uświadomienie, co jest potrzebne do wzrostu roślin

Mowa

Technika

Ilustracje różnych zbóż:

Załącznik 3

 

Domowe produkty zbożowe

Gazety, nożyczki

Duży arkusz papieru, klej

Doniczka, ziemia, ziarna owsa, konewka

I. „Zboża”.

1. „Jakie to zboże?” – rozpoznawanie zbóż na podstawie ilustracji. ( załącznik 3)

2. „Kłos” – proszę wyjaśnić dzieciom znaczenie wyrazu kłos. Następnie podział wyrazów kłos, kłosy na sylaby i głoski.

3. „Co powstaje z ziaren?” – zapoznanie ze sposobami wykorzystania zbóż w przemyśle.

 • żyto – mąka żytnia, pasza, kasza manna

 • pszenica – mąka pszenna, otręby pszenne, kasza, mąka do wyrobu makaronów, mąka krupczatka

 • owies – płatki owsiane, otręby owsiane, pasza

( w miarę możliwości proszę pokazać dzieciom poszczególne produkty, te które mają Państwo w domu )

4. „W którym produkcie ukryło się zboże?” – Proszę przygotować ilustracje artykułów spożywczych wyciętych z gazet ( np. chleb, bułki, placki, lody, owoce, itp. ) – zadaniem dzieci jest wybrać te obrazki, które zawierają zboże.

5. „Zboże” – wykonanie wspólnej pracy. Na środku dużego arkusza papieru rodzic pisze słowo ZBOŻE a dzieci przyklejają wcześniej wybrane obrazki w dowolnym miejscu na kartce.

II. Zakładamy hodowlę owsa.

1.”Co jest potrzebne do życia roślin?” – wypowiedzi dzieci.

 • Podłoże ( ziemia)

 • Słońce

 • Woda

2. Zakładamy hodowlę owsa:

 • Nasypywanie ziemi w doniczkę

 • Wysiew owsa

 • Przysypanie ziemią

 • Ustawienie w miejscu słonecznym

 • podlanie

Środa/ 08.04.2020 Pisanki, kraszanki

- kształtowanie umiejętności przedstawiania środkami plastycznymi ciekawych układów kompozycyjnych

- wdrażanie do dokładności w wykonaniu pracy

- budzenie radości z samodzielnego przygotowania jajek wielkanocnych

- rozwijanie pamięci poprzez naukę rymowanki

- kształcenie umiejętności wypowiadania słów w różny sposób: cicho, głośno, wysoko, nisko

- umuzykalnianie poprzez słuchane piosenek

Plastyka

Muzyka

Kolorowe pisanki – ilustracje:

Załącznik 4

 

Wielkanocna pisanka – dwa sposoby wykonania pracy plastycznej ( film )

https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ

https://www.youtube.com/watch?v=z8kh9-KL_O8

Przykład muzyki relaksacyjnej

https://www.youtube.com/watch?v=UEWkptDfE48

https://www.youtube.com/watch?v=cdpkX5ubnLU

Rymowanka

Narysowany kontur jajka, kredki lub farby, piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

I. ”Wielkanocne jajka”

1. Kończenie zdań przez dzieci:

 • W jednym kolorze są… -( kraszanki )

 • Gdy zrobisz wzory będą… -( pisanki )

 • Wzory drapane to są… -( drapanki )

 • Gdy coś nakleisz to… -( oklejanki )

2. „Kolorowe pisanki” – oglądanie ilustracji lub filmów jak różne mogą być jajka wielkanocne. ( Załącznik 4)

3. „Pisanka” – zabawa ruchowa. Dzieci rysują przed sobą w powietrzu ogromne jajko i ozdabiają je, rysując różne wzory.

4. „Wielkanocna pisanka” – oklejanie jajka bibułą. Pracę tą można wykonać poprzez oklejanie jajka sznureczkami z bibuły lub poprzez przyklejanie kuleczek z bibuły.

W tracie pracy z dzieckiem włączamy płytę z muzyką relaksacyjną!

II. „Pisanki” – nauka słów rymowanki Bożeny Szuchalskiej.

My do świąt się szykujemy,

Więc pisanki malujemy,

Kreski, kropki, różne wzory:

Co za kształty i kolory?

1. ”Mówimy w różny sposób” – wspólne ustalenie kodu. Wspólnie z dziećmi ustalamy jaki ruch będzie wskazywał sposób wypowiadania słów rymowanki, np.

 • Ręce w górze – mówimy wysoko

 • Ręce na dywanie – mówimy nisko

 • Palec na buzi – mówimy cicho

 • Ręce na brzuchu – mówimy głośno

2. „Malujemy jajka” – zabawa muzyczno – rysunkowa.

Na podłodze lub na stole kładziemy kartkę z narysowanym konturem jajka. Dziecko słysząc muzykę ozdabia ( koloruje ) swoją pisankę wg uznania.

/Czwartek/ 09.04.2020 Przygotowujemy koszyczek wielkanocny

- rozwijanie sprawności manualnych w powiązaniu z twórczością artystyczną dziecka

- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

- wdrażanie do umiejętnego posługiwania się piłką tenisową podczas ćwiczeń

- wzmacnianie mięśni

Plastyka

Ruch

Kolorowe kartki, gazety ( reklamy z produktami spożywczymi ), wycinanki, bibuła, klej, nożyczki

piłki tenisowe lub gumowe

I.”Wielkanocne tradycje i zwyczaje” - wspólna rozmowa na temat zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych.

1. „Wielkanocny koszyczek” - wycinanka z kolorowego papieru i gazet. Wyjaśnienie sposobu wykonania pracy:

- dzieci wybierają dowolny kolor kartki

- z pomocą rodzica lub samodzielnie wycinają koszyczek z wycinanki i wg uznania mogą go ozdobić, np. przy pomocy bibuły.

- wycinają z gazety właściwe produkty spożywcze i przyklejają je do koszyczka.

II. Zajęcia ruchowe. ( do ćwiczeń będą potrzebne piłki tenisowe lub małe piłki gumowe) – każde ćwiczenie wykonywane jest 10 razy.

1. Przekładamy piłkę z ręki do ręki z przodu i z tyłu.

2. Przekładamy piłkę z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową.

3. Z postawy zasadniczej unosimy raz prawą, raz lewą nogę i za każdym razem unosimy piłkę pod kolanem.

4. W siadzie podpartym o nogach ugiętych piłka leży między stopami. Dzieci chwytają piłkę delikatnie obiema stopami unoszą ją w górę, następnie odkładają na podłogę.

5. W siadzie rozkrocznym w prawej dłoni piłka i wykonujemy skłon tułowia do prawej nogi istaramy się za stopą prawej nogi przekazać piłkę z prawej ręki do lewej, nogi są wyprostowane podczas ćwiczenia. Następnie wyprost tułowia i wykonujemy skłon do lewej nogi, aby przekazać piłkę z lewej ręki do prawej za stopą, nogi są wyprostowane.

Piątek 10.04.2020 Wielkanoc w moim domu

- wdrażanie do podtrzymywania tradycji i zwyczajów świątecznych

Mowa

Przedmioty do odgadywania za pomocą dotyku, mogą być, np. palma, koszyczek, pisanka, baranek, przedmiot do oblewania wodą

 

Bajka:

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU

I. „Wielkanoc w moim domu”.

1. Wspólna rozmowa dzieci z rodzicami na temat jak przygotowuje się święta i co w związku z tym możemy zrobić razem.

2. „Co to jest?” - odgadywanie nazw za pomocą dotyku.

Rodzic przygotowuje przedmioty związane ze Świętami Wielkanocnymi, np. palma, koszyczek, pisanka, baranek, przedmiot do oblewania wodą i chowa je pod chustą. Zadaniem dzieci jest za pomocą dotyku odgadnąć co to jest za przedmiot.

3. Zachęcamy do wspólnego oglądania przygód wielkanocnych z Kubusiem.

Źródło załączników:

https://1.bp.blogspot.com/-ee_985gS4OI/XLc3LBqCi_I/AAAAAAAAm-I/7H__Xso6v2I0o10FUm--9YJnT0mdVODoQCLcBGAs/s1600/sztuka%2Bniepowazna%2Bpisanka%2Binspiracje%2Bfol%2Bflowers%2Bkwiaty%2Bnatalia%2Bzabawa%2Bmasa%2Bsolna%2Bczapli%25C5%2584ski%2Bzalasowa%2B%252813%2529.JPG

 

https://pl.depositphotos.com/stock-photos/%C5%BCyto.html

 

https://thumbs.dreamstime.com/b/grain-de-c%C3%A9r%C3%A9ale-d-avoine-43168926.jpg

https://png.clipart.me/istock/previews/3919/39194380-ears-of-wheat-barley-or-rye-vector-visual-graphic-icons.jpg

 

https://www.printoteka.pl/public/pic/materials/2306_wykluwa_sie.sq.jpg

 

https://www.google.com/search?q=obrazki+palm+wielkanocnych&tbm=isch&ved=2ahUKEwjc293s6sHoAhWW0oUKHZSqBXkQ2-cCegQIABAA&oq=obrazki+palm+wielkanocnych&gs_lcp=CgNpbWcQA1CODliiL2D9NGgAcAB4AIABfogB6AqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=GbWBXpzrCpallwSU1ZbIBw&bih=657&biw=1366#imgrc=65UsRWfiTVXsZM

 

https://inspirowanesmakiem.pl/wp-content/uploads/2019/03/oryginalne-pisanki-930x530.jpg

 

https://podmagnolia.pl/czyzynska/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/babka-wielkanocna-2a39a8d1eb6e8854ef2f40e315bf7e0d_baec10.jpg

 

https://cdn22.beszamel.smcloud.net/t/thumbs/640/480/1/user_photos/18666/mazurki-wielkanocne-sprawdzone-przepisy.jpg

 

https://www.garneczki.pl/blog/wp-content/uploads/2017/03/udekrowanie_koszyczka_wielkanocnego.jpg

 

https://bi.im-g.pl/im/e0/90/14/z21562080Q,Stol-wielkanocny-w-modnych-pastelach.jpg

 

https://i.wpimg.pl/2000x0/d.wpimg.pl/1531252568-1016456352/smigus-lany-poniedzialek.jpg

 

Aktywność dzieci w trakcie dnia:

Poza zajęciami dydaktycznymi nie zapominajmy o różnorodnej aktywności dzieci.

Przypominamy, że na fanpage przedszkola zamieszczane są różnorodne propozycje spędzania czasu z dzieckiem poza zajęciami.

Jednocześnie polecamy w celu rozwijania umiejętności niezbędnych do nauki pisania i czytania korzystanie z aplikacji stworzonych przez Panią Olę:

 

* edukacja polonistyczna:

czytanie sylabami https://learningapps.org/user/solcia23?displayfolder=2573421

rozwijanie słuchu fonemowego, wyróżnianie głosek: https://learningapps.org/user/solcia23?displayfolder=2573406

 

* edukacja matematyczna i polonistyczna

historyjki obrazkowe, szeregowanie i opis ilustracji https://learningapps.org/user/solcia23?displayfolder=2599561

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS