Żabki

Domowe Przedszkole 20-24.kwietnia
2020.04.19

TEMAT TYGODNIA: W świecie teatru

 

Załączniki dostępne pod linkiem https://drive.google.com/open?id=1F7yxrVteRSzdxyUf3YOs2uP6IrNGBqrm

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek 20.04.2020

H jak hamak

- zapoznanie z literą h małą i wielką, drukowaną i pisaną

- utrwalenie poznanych liter

Mowa

 

Obrazek hulajnogi

Załącznik nr 1

 

Kartoniki z literami

 

Litera h, H

Załącznik 2

 

Pisanie litery h;

Załącznik 3

I. Wprowadzenie litery h – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

1. Oglądanie obrazka hulajnogi( załącznik 1) . Rodzic zadaje pytania do obrazka:

 • dzięki czemu hulajnoga się porusza?

 • Od czego zależy szybkość jej poruszania się?

 • Dlaczego ma taką nazwę?

 • Czym jeszcze możemy poruszać się po podwórku?

2. Analiza i synteza słuchowa słowa hulajnoga.

Rodzic pyta co dziecko słyszy na początku słowa hulajnoga? Dziecko podaje przykłady słów rozpoczynających się głoską h; ( np. hak ); mających ją w środku ( np. marchewka ) oraz na końcu ( np. dach ). Budowanie schematu słowa h-u-l-a-j-n-o-g-a.

3. Rodzic pokazuje dziecku jak wygląda litera h, H. ( Załącznik 2)

II. Utrwalanie litery h.

1.Wyszukiwanie liter h, H wśród rozsypanych liter. Rodzic kładzie na dywanie kartki z poznanymi literami, dziecka zadaniem jest znaleźć poznaną literę.

2. Rodzic mówi wyraz a dzieci układają wyrazy z literą h. Przykłady wyrazów: hałas, hala, hamak, harfa, hokej, homar, huragan, hak, hotel.

3. Pisanie liter po śladach, a potem samodzielnie. ( Załącznik3)

Wtorek 21.04.2020 Bardzo ważna rola

- rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności fizycznej

Mowa

Ruch

Opowiadanie

Załącznik 4

 

Muzyka do ćwiczeń:

 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4

 

Piosenki do improwizacji ruchowej:

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0iMFXrR-uw

I. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Bardzo ważna rola”. (Załącznik4)

1. Rodzic czyta dziecku opowiadanie. Następnie zadaje dziecku pytania:

 • Co postanowiły starszaki ?

 • Jaką rolę miała grać Zosia, siostra Michała ?

 • O czym było przedstawienie ?

 • Czy Michał rozpoznał na scenie swoją siostrę ?

 • Co grała Zosia ?

2. Zabawa „Jestem aktorem”. Dzieci przedstawiają pantomimicznie wybrane postaci z baśni, a rodzice muszą rozpoznać, kto to jest ?

II. Ćwiczenia gimnastyczne. ( metodą R. Labana ).

1. Wyczucie własnego ciała: dzieci poruszają się po dywanie w rytm piosenki wg własnej inwencji twórczej. Gdy muzyka milknie zatrzymują się i wykonują ćwiczenia:

 • ćwiczą głowę i szyję wykonują skłony, skręty, krążenia

 • ćwiczą tułów – wykonują skłony, opady, skręty, krążenia

 • ćwiczą ramiona i dłonie – wykonują wymachy, wznosy, krążenia ramion i dłoni, ruchy palców, klaskanie

 • ćwiczą nogi i stopy – wykonują podskoki, wspięcia, wymachy, tupanie.

Gdy dzieci usłyszą dźwięki muzyki, powracają do swobodnej improwizacji ruchowej.

2. Wyczucie siły ( ciężaru ).

W lesie

 • Dzieci naśladują rąbanie drzewa siekierą, następnie – przewracanie go na ziemię mocnym pchnięciem – wykonują mocne i szybkie ruchy.

 • Naśladują chwytanie za gałęzie, przeciąganie ściętych drzew, toczenie pni drzew – wykonują mocne i wolne ruchy.

 • Naśladują zrywanie liści ze ściętych drzew – wykonują lekkie i szybkie ruchy

 • Naśladują podrzucanie zebranych liści do góry i spadanie liści na ziemię – wykonują lekkie i wolne ruchy

3. Wyczucie ciężaru ciała i przestrzeni.

Podmuch wiatru

 • Silny podmuch wiatru powoduje spadanie żołędzi z drzewdzieci podskakują w górę w szybkim tempie, przechodzą do przysiadu.

 • Wiatr unosi z ziemi liście do góry z przysiadu, dzieci wykonują szybkie przejście do stania

 • Liście fruwają w powietrzu i powoli opadajądzieci poruszają się w różnych kierunkach sali: na palcach, na lekko ugiętych kolanach, przechodzą do leżenia

 • Dzieci w biegu, wyciągają ramiona jak najwyżej i jak najdalej, łapią opadające liście

 

 • Odpoczywają w różnych pozycjach, zajmując jak najwięcej miejsca – na polanie w słoneczny dzień, jak najmniej miejsca pod drzewem, gdy pada deszcz

4. Wyczucie płynności ruchu : improwizacja ruchowa przy wybranej

piosence.

Środa 22.04.2020 Paluszkowy teatrzyk

- umuzykalnianie dzieci

- rozwijanie sprawności manualnej

 

Muzyka

Plastyka

Skoczna muzyka do ćwiczeń:

 

https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0&list=PLgYkPwNDtL7Lh717qlvYvhgP6djuvJsHy

 

Piosenka:

Paluszkowa zabawa”

https://www.youtube.com/watch?v=KH3noL7NHYw

 

kartoniki, koło z papieru, klej, mazaki

 

tektura, kolorowy papier, kawałki tkanin, bibuła, klej, koraliki itp.

 

 

 

I. Zabawy przy piosence „Paluszkowa zabawa”

1. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne:

Dzieci poruszają się na dywanie przy nagraniu skocznej melodii. Podczas pierwszej przerwy w nagraniu zatrzymują się i klaszczą nad głowami, Podczas drugiej przerwy klaszczą pod uniesionymi do góry kolanami, a podczas trzeciej przerwy – klaszczą uderzając dłońmi o swoje uda.

2. Słuchanie piosenki „Paluszkowa zabawa”.

3.Wykonanie pacynek do paluszkowego teatrzyku.

Dzieci dostają kartonik o długości 5 – 6 cm i wysokości 3 cm oraz koło o średnicy 3 – 4 cm. Na kole rysują głowę postaci lub głowę zwierzęcia, np. smoka. Przyklejają głowę do kartonika i sklejają kartonik.

II. Tworzenie obrazu skomponowanego z naklejonych na płaszczyznę fragmentów tkanin i papieru kolorowego - „W krainie smoków”.

1. Wypowiedzi dzieci na temat Jak mogły wyglądać smoki?

 • Uwzględnienie wielkości, koloru i charakterystycznych cech postaci

 • opisanie miejsca w którym mogły żyć

2. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Dzieci z rodzicami czytają rymowankę i wykonują podane ruchy.

Jestem smok, dobry smok

w prawo krok, w lewo krok,

hop, hop, hop

Jestem smok, zły smok

hop, hop, hop

w prawo krok, w lewo krok

Hop, hop, hop

3. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

Na tekturze lub kartce z bloku technicznego przyklejamy kolorowy papier. Wycinamy sylwetę smoka z wybranego materiału oraz wycinamy inne elementy – drzew, chmur, gór, zamku, słońca..... Przyklejamy wycięte elementy na tekturce – własna inwencja twórcza!

Czwartek 23.04.2020 Zabawy z płynami

- mierzenie pojemności naczyń

- rozwijanie sprawności fizycznej

 

Doświadczenia

Ruch

Butelki, zabarwiona woda, butelka – niska i szeroka, butelka – wąska i wysoka

 

 

Muzyka do ćwiczeń:

 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4

 

Piosenki do improwizacji ruchowej:

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0iMFXrR-uw

I. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów- zadaniem rodzica jest przygotowanie kilka butelek, np. o pojemności 1 litra, z różną zawartością wody zabarwioną farbą. Butelki są z plastiku, dokładnie zakręcone.

1. Określanie ile wody jest w butelce.

Rodzic ustawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta ile jest wody ( dużo, mało ). Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

2. Ustawianie butelek wg wzrastającej w nich ilości wody.

Rodzic ustawia butelki na stole.

 • Dzieci określają, w której butelce jest najwięcej barwionej wody – a w której najmniej

 • ustawiają butelki wg ilości zawartej w nich wody – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą

3. Zapoznanie z jednostką objętości płynów. Rodzic wyjaśnia, że objętość płynów mierzymy w litrach. Rodzic pokazuje butelki – 1 litrową i 2 litrową. Określa ile wody się w nich mieści.

4. Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach ( jedna jest niska i szeroka, a druga wąska i wysoka ) za pomocą wspólnej miary. Dzieci przelewają do szklanki wodę z jednej butelki, a potem – z drugiej butelki i liczą, ile szklanek wody było w jednej, a ile w drugiej butelce. Określają gdzie było jej więcej ( powinno być tyle samo ).

II. Ćwiczenia gimnastyczne. ( metodą R. Labana ).

1. Wyczucie własnego ciała: dzieci poruszają się po dywanie w rytm piosenki wg własnej inwencji twórczej. Gdy muzyka milknie zatrzymują się i wykonują ćwiczenia:

 • ćwiczą głowę i szyję wykonują skłony, skręty, krążenia

 • ćwiczą tułów – wykonują skłony, opady, skręty, krążenia

 • ćwiczą ramiona i dłonie – wykonują wymachy, wznosy, krążenia ramion i dłoni, ruchy palców, klaskanie

 • ćwiczą nogi i stopy – wykonują podskoki, wspięcia, wymachy, tupanie.

Gdy dzieci usłyszą dźwięki muzyki, powracają do swobodnej improwizacji ruchowej.

2. Wyczucie siły ( ciężaru ).

W lesie

 • Dzieci naśladują rąbanie drzewa siekierą, następnie – przewracanie go na ziemię mocnym pchnięciem – wykonują mocne i szybkie ruchy.

 • Naśladują chwytanie za gałęzie, przeciąganie ściętych drzew, toczenie pni drzew – wykonują mocne i wolne ruchy.

 • Naśladują zrywanie liści ze ściętych drzew – wykonują lekkie i szybkie ruchy

 • Naśladują podrzucanie zebranych liści do góry i spadanie liści na ziemię – wykonują lekkie i wolne ruchy

3. Wyczucie ciężaru ciała i przestrzeni.

Podmuch wiatru

 • Silny podmuch wiatru powoduje spadanie żołędzi z drzewdzieci podskakują w górę w szybkim tempie, przechodzą do przysiadu.

 • Wiatr unosi z ziemi liście do góry z przysiadu, dzieci wykonują szybkie przejście do stania

 • Liście fruwają w powietrzu i powoli opadajądzieci poruszają się w różnych kierunkach sali: na palcach, na lekko ugiętych kolanach, przechodzą do leżenia

 • Dzieci w biegu, wyciągają ramiona jak najwyżej i jak najdalej, łapią opadające liście

 

 • Odpoczywają w różnych pozycjach, zajmując jak najwięcej miejsca – na polanie w słoneczny dzień, jak najmniej miejsca pod drzewem, gdy pada deszcz

4. Wyczucie płynności ruchu : improwizacja ruchowa przy wybranej

piosence.

Piątek 24.04.2020

W teatrze

- zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych

Mowa

Baśń:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzfr61feSPY

I. Oglądanie wybranej baśni dla dzieci.

1. Przypomnienie zasad zachowania się w teatrze. Rodzic zadaje dziecku pytania:

 • Czy podczas przedstawienia można rozmawiać?

 • Czy jemy podczas przedstawienia?

 • Jak się zachowujemy?

2. Wspólne oglądanie baśni dla dzieci.

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enPL668PL668&sxsrf=ALeKk01hY83goiBB7tv1lJQFJr5LhoTKDg:1586255653170&q=obrazek+hulajnogi&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwifluvljtboAhWBjKQKHc0GC7QQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enPL668PL668&sxsrf=ALeKk01SstbBVf3n_CAv3rDqiyg4YGW1wg:1586256130360&q=Litera+h&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiUzbDJkNboAhUOqaQKHX0sBJsQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=657

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enPL668PL668&sxsrf=ALeKk039sbRnoL1XatXQQmTFhZ_zNvTS9w:1586256364849&q=Litera+h+nauka+pisania&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB3Ji5kdboAhXK66QKHXCyAJwQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=657

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS