Żabki

Domowe Przedszkole 27-30.kwietnia - Żabki
2020.04.26

TEMAT TYGODNIA: Jestem Polakiem

Załączniki dostępne pod linkiem - https://drive.google.com/open?id=1NdM-UEJ1u7Vb1OgMunziwrfRwwRLDDqK

Dzień tygodnia / temat dnia

Cele

Rodzaj aktywności

Potrzebne materiały (pomoce dydaktyczne)

Przebieg

Poniedziałek /27.03.2020

Moja miejscowość

- zapoznanie z wybranymi miejscami swojej miejscowości

mowa

Prezentacja o Zielonej Górze ( Załącznik 1)

Aplikacja o zabytkach Zielonej Góry https://learningapps.org/view11091820

Temat 1: Wirtualny spacer po moim mieście.

1. Oglądanie prezentacji o Zielonej Górze. Dziecko poznaje ciekawe miejsca w swojej miejscowości. W miarę możliwości sam określa gdzie te miejsca się znajdują.

2. Próba dopasowania podpisów do zabytków Zielonej Góry ( aplikacja)

Wtorek/ 28.03.2020

Symbole narodowe

- rozwijanie wiedzy ogólnej ( wychowanie patriotyczne

- rozwijanie sprawności manualnej

Mowa

plastyka

Film o symbolach narodowych

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=148s

Aplikacja o symbolach narodowych

https://learningapps.org/view11085659

 

Opowiadanie „O Lechu i białym orle” ( załącznik 2 )

puzzle z godłem ( załącznik 3)

Temat 1: Co to są symbole narodowe?

1. Oglądanie filmu animowanego przybliżającego nasze symbole narodowe.

2. Rozmowa z dzieckiem na temat filmu. Zadajemy dziecku pytania:

- W jakim kraju żyjemy?

- Kim jesteśmy?

- Jakie są symbole narodowe Polski?

3. Sprawdzenie wiadomości poprzez aplikację dopasowującą symbole narodowe do ich podpisów.

Temat 2: Wykonanie pracy plastycznej: „Symbole narodowe”.

1. Słuchanie opowiadania M. Orlonia „O Lechu i białym orle” czytanego przez rodzica. ( załącznik 2)

2. Rozmowa na temat opowiadania. Zadajemy dziecku pytania:

 1. - Czego szukał Lech ze swoją drużyną?

 2. - Czy miejsce, w którym przystanęli, spodobało mu się?

 3. - Co robił orzeł, którego dojrzał Lech?

 4. - Czy Lech zdecydował się osiąść w tym miejscu?

 5. - Jak nazwał gród, który tam zbudował?

 6. - Co było jego znakiem?

 7. 3. Zapoznanie dziecka z wykonaniem pracy.

 8. Dziecko otrzymuje do pokolorowania puzzle z godłem Polski. ( załącznik 3) Jego zadaniem jest wpierw prawidłowo pokolorować godło, a następnie samodzielnie ( lub z niewielką pomocą rodzica) wycina puzzle. Kolejnym etapem jest prawidłowe ułożenie godła i przyklejenie go do białej kartki, a następnie podpisanie go literami drukowanymi. ( możemy dziecku podpowiedzieć jakich liter ma użyć kładąc rozsypane litery przed dzieckiem).

 9. 4. Wieszamy pracę w widocznym miejscu a efekty uwieczniamy na zdjęciu i wysyłamy na e-maila naszej grupy.

Środa/ 29.03.2020

Jestem Polakiem

- umuzykalnianie dzieci

 

Muzyka

mowa

Piosenka „Jesteśmy Polakami”

 

Symbole narodowe

( załącznik 4)

Temat 1: Zabawy przy piosence „Jesteśmy Polakami”

1. Rozmawiamy z dzieckiem o tym w jakim kraju żyjemy. Przypominamy symbole narodowe omawiane w dniu poprzednim ( Załącznik 4)

2. Słuchanie piosenki „Jesteśmy Polakami” oraz oglądanie teledysku.

3. Rozmowa z dzieckiem na temat piosenki. Pytamy dziecko:

- Ile zwrotek miała piosenka?

- Czy miała refren?

- Jakie miejscowości odwiedziły dzieci z piosenki? W jakiej miejscowości my mieszkamy?

- Czym podróżowały dzieci?

- Jaka nazwę rzeki można było usłyszeć w piosence?

4. Nauka refrenu metodą ze słuchu. Powtarzamy wraz z dzieckiem refren piosenki.

 

/Czwartek/ 29.03.2020

Liczymy do 10

-dodaje i odejmuje w zakresie 10

- rozwijanie sprawności fizycznej

Matematyka

ruch

Kubeczki po jogurcie, ( 5-6 sztuk)

Karty pracy (załącznik 5a i b )

Kartoniki z cyframi i znakami matematycznymi (Załącznik 6)

kostka do gry

Temat 1: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

1. Dodawanie z wykorzystaniem kostek.

Dziecko rzuca dwiema kostkami, w których zaklejone są ścianki z sześcioma oczkami. Mamy tam cyfrę 0. Po wyrzuceniu liczy oczka i układa z kartoników odpowiednie działanie. ( Załącznik 6)

Np. dziecko wyrzuciło na kostkach 5 oczek i 4 oczka. Układa działanie:

5 + 4 = 9

i je odczytuje.

2. Karty pracy,. Wykonanie rzutu i dodania wyniku..(załącznik 5)

Temat 2: Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XIV, z wykorzystaniem kubeczków po jogurtach.

I

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa Zabierz kubeczek.

Dziecko porusza się ostrożnie w rytm oklasków rodzica pomiędzy kubeczkami rozłożonymi na pod­łodze. Podczas przerwy w grze podnosi najbliższy kubeczek i wyciąga rękę z nim w górę. Kiedy usłyszy dźwięki tamburynu, odkłada kubeczek i swobodnie się porusza.

II

 1. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Wędrujący kubeczek.

Dziecko przekłada kubeczki z ręki do ręki: z przodu, z tyłu, pod kolanem, nad głową – w pozycji stojącej i w ruchu.

 1. Ćwiczenia tułowia – Rzuć i podnieś.

Dziecko stoi w małym rozkroku, kubeczek kładzie na głowie; wykonuje skłon głową w celu upuszczenia kubeczka na podłogę. Następnie wykonuje skłon tułowia z jednoczesnym podnie­sieniem kubeczka i umieszczeniem go ponownie na głowie (podczas skłonu nogi ma proste).

 1. Ćwiczenia mięśni grzbietu – Turlamy kubeczek.

Dziecko w siadzie prostym, trzyma kubeczek oburącz na wyprostowanych nogach. Turla kubeczek po nogach jak najdalej w kierunku stóp i z powrotem, mając nogi proste w kolanach.

 1. Skrętoskłony – Kubeczkowe obuwie.

Dziecko w siadzie rozkrocznym, trzyma kubeczek w prawej ręce. Wykonuje skrętoskłon do lewej nogi, próbuje położyć kubeczek na palcach lewej stopy. Prostuje się, następnie wykonuje skrętoskłon do prawej nogi i próbuje założyć kubeczek lewą ręką na prawą stopę. Podczas wykonywania ćwiczenia kolana ma proste.

 1. Ćwiczenia mięśni brzucha – Zajrzyj do kubeczka.

Dziecko w leżeniu przodem, trzyma kubeczki w wyciągniętych rękach przed sobą. Na hasło Zaglądamy do kubeczka, unosi ręce i głowę do góry, trzymając je chwilę w tej pozycji, a następnie je opuszcza.

 1. Ćwiczenia mięśni grzbietu i brzucha – Niezwykłe spotkanie.

Dziecko w leżeniu tyłem, kubeczek trzyma w rękach wyciągniętej za głową. Jednocześnie wznoszą ręce i nogi i dążą do spotkania rąk z kubeczkiem ze stopami. Następnie wracają do pozycji wyjściowej.

 1. Ćwiczenia oddechowe – Do góry i na dół.

Dziecko w leżeniu tyłem, kubeczek ma położony na brzuchu. Przy wdechu – uwypukleniu brzucha – obserwuje wznoszenie się kubeczka do góry; przy wydechu obserwują jego opadanie.

 1. Ćwiczenie równowagi – Jesteśmy uważni.

Dziecko w pozycji stojącej, kubeczek ma umieszczony na głowie (do góry dnem). Wykonuje trzy kroki marszu, potem powolny przysiad i wraca do pozycji wyjściowej tak, aby kubeczek nie spadł.

III

 1. Ćwiczenia stóp – Sprawne stopy.

Dziecko w pozycji stojącej, podnosi palcami stóp kubeczki i podaje sobie do rąk.

 1. Ćwiczenia wyprostne – Jak najwyżej.

Dziecko maszeruje na palcach po obwodzie koła z rękami trzymającymi kubeczek, wyciągniętymi jak najwyżej nad głową, następnie maszeruje na całych stopach.

 1. Marsz z rymowanką.

Dziecko maszerują po obwodzie koła z rytmicznym powtarzaniem rymowanki: Gimnastyka ważna sprawa, dla nas, dzieci, to zabawa. Potem odkłada kubeczek na wskazane miejsce.

Piątek 01.05.2020

ŚWIĘTO 1 MAJA

Źródła:

https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/

https://www.twinkl.pl/resource/po-t-n-1256-gra-rzuc-kostkami-dodaj-pokoloruj-figury-geometryczne

https://www.twinkl.pl/resource/po-t-t-10099-karta-rzuc-kostkami-dodaj-i-pokoloruj-owoce

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS