Żabki

Tematyka realizowana w grupie Żabki w tym miesiącu

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

 

TYDZIEŃ I 1.04-5.04.2019

WIOSNA NA WSI

 

TYDZIEŃ II 8.04-12.04

DBAMY O ZIEMIĘ

 

TYDZIEŃ III 15.03.-19.03.2019

WIELKNOC- ZWYCZAJE I TRADYCJE

 

TYDZIEŃ IV 23.03-26.02.2019

TEATR

 

 

Treści programowe realizowane w ramach tematyki kompleksowej:

Poznajmy przyrodę;

 

Wiosna:

- poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

-  wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

 

Ochrona przyrody:

- − poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

− nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

− pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą

− wyrzucanie śmieci do kosza

− sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi

− sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie

− niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

− szanowanie wody, niemarnowanie jej

− wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków

 

W świecie sztuki. Teatr.;

Udział w przedstawieniach teatralnych

− oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze

− poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)

− przestrzeganie zasad właściwego zachowania się

− dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia

− odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda

 

Nasze rodziny:

Wzmacnianie więzów w rodzinie:

- kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą

 

Uczymy się czytać;

Elementarna nauka czytania:

- rozpoznawanie liter, czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów

 

Nasza edukacja matematyczna;

Orientacja przestrzenna:

- porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.

 

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania:

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku wspólnych

 

 

 

 
 
 
 
realizacja: ARTEH Agencja InteraktywnaARTEH CMS