Witamy na stronie naszego przedszkola!

Krasnale

krasnale

CO ROBIMY W TYM MIESIĄCU

 

 

TYDZIEŃ I (02.11 – 05.11)
TEMAT: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z wybranych urządzeń technicznych. Rozwijanie mowy. Umuzykalnienie dzieci. Rozwijanie sprawności manualnej. Współdziałanie podczas zabaw. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 
TYDZIEŃ II (08.11 – 12.11)
TEMAT: POLSKA – MOJA OJCZYZNA
Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej. Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych – poznanie barw flagi i wyglądu godła państwowego. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie sprawności rąk.
 
TYDZIEŃ III (15.11 – 19.11)
TEMAT: ZDROWIE NASZYM SKARBEM
Uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, poprzez dbałość o higienę i zdrowe odżywianie. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Rozwijanie mowy. Ilustrowanie muzyki ruchem. Rozwijanie umiejętności plastycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 
TYDZIEŃ IV (22.11 – 26.11)
TEMAT: DOMY, DOMKI
Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie. Zapoznanie z nazwami poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie poczucia rytmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Pobierz plik

Aktualności:

 

05.11.2021 – „DZIEŃ POSTACI Z BAJEK” – zachęcamy do przebrania się
dzieci w tym dniu za baśniowe postacie.

25.11.2021 – „DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA” – świętujemy urodziny misia pluszowego, mile widziane misiowe przebranie.

 30.11.2021 – ANDRZEJKI – wróżby i zabawy andrzejkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza galeria: