Witamy na stronie naszego przedszkola!

Pszczółki

Pszczółki

CO ROBIMY W TYM MIESIĄCU

 
LISTOPAD
 
TYDZIEŃ 1. Co ptaki robią jesienią? (02.11 – 05.11)
– zapoznanie ze zwyczajami niektórych ptaków oraz ich nazw
– wdrażanie do uważnego słuchania
– uwrażliwianie na piękno przyrody
– doskonalenie sprawności manualnej
– wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń: wysoko – nisko
– zachęcanie do wspólnej zabawy
– wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania części ciała
– poznanie niektórych ptaków żyjących w Polsce
– rozwijanie logicznego myślenia
– wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi.

 
TYDZIEŃ 2. Jestem małym patriotą (08.11 – 12.11)
– wzbogacanie słownika dziecka o nowe słowo – patriota
– rozbudzanie uczuć patriotycznych
– kształtowanie szacunku do bohaterów narodowych
– budzenie u dzieci dumy z powodu tego, że są Polakami
– doskonalenie sprawności manualnej
– doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu i kontynuowania go
 – utrwalenie nazw kolorów: biały, czerwony
– zapoznanie z piosenkami żołnierskimi
– zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego
-rozwijanie zainteresowań historią Polski.

 
TYDZIEŃ 3.Jesienna pogoda (15.11 – 19.11)
– utrwalenie charakterystycznych cech jesieni
– ćwiczenie pamięci
– wdrażanie do uważnego słuchania
– ćwiczenia w rozpoznawaniu liści
– doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów ze względu na jedną cechę
– utrwalenie nazw drzew liściastych
– rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji poprzez wskazywanie charakterystycznych cech pogody
– uwrażliwienie na odpowiedni ubiór stosowny do pogody.
 

TYDZIEŃ 4. Mój przyjaciel miś (22.11 – 26.11)
– zachęcanie do nawiązywania przyjaźni
– wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach
– rozwijanie wyobraźni
– doskonalenie sprawności manualnej
– zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności
– kształtowanie spostrzegawczości
– zapoznanie z historią powstania misia
– zachęcanie do obchodzenia Światowego Dnia Pluszowego Misia
– wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.

 
TYDZIEŃ 5. Dbamy o zdrowie jesienią (29.11 – 03.12)
– utrwalenie nazw owoców i warzyw
– zachęcanie do spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin
– wdrażanie do uważnego słuchania
– ćwiczenia w wyróżnianiu koła wśród innych figur
– doskonalenie umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy
– doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, zachęcanie do aktywności fizycznej.

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Pobierz plik

Aktualności:

 

 

 

Nasza galeria: