Witamy na stronie naszego przedszkola!

Słoneczka

Słoneczka

CO ROBIMY W TYM MIESIĄCU

 

Tydzień 1   ( 2-5.11)
„JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE „
 
-zapoznanie dzieci z pracą listonosza
-wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą,
-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania nauczyciela i kolegów z grupy
-zapoznanie z różnymi formami przekazu informacji
-wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą
– rozwijanie wyobraźni plastycznej
-utrwalenie słów piosenki
-rozwijanie umiejętności rytmicznych
-kształcenie słuchu muzycznego
-zapoznawanie dzieci z miejscem użyteczności publicznej – pocztą oraz osobami w niej pracującymi
-zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie w miejscach publicznych, oraz bezpieczne poruszanie się   po drogach
– rozwijanie umiejętności społecznych
 
Tydzień 2  ( 8-12.11)
„ DZIEŃ I NOC”
– zapoznanie ze  znaczeniem naturalnego i sztucznego źródła światła dla ludzi, roślin i zwierząt
-dostrzeganie zdrowotnych walorów snu i odpoczynku
-poszerzenie wiadomości na temat pór dnia
– rozwijanie logicznego myślenia dzieci
– uwrażliwianie na nastrój utworu i określanie jaka jest muzyka: wesoła, skoczna, smutna, spokojna
– kształcenie postawy patriotycznej u dzieci
– rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych na określony temat
– rozwijanie spostrzegawczości u dzieci
 -poszerzanie wiadomości nt Polski, jej stolicy, flagi, hymnu
– kształcenie postawy patriotycznej u dzieci
– rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych na określony temat
– budzenie radości ze wspólnej pracy
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się nt.  treści obrazków i tworzenia dłuższego opowiadania
-interesuje się przyrodą
 
Tydzień 3  ( 15-19.11)
„KAPIE, KROPI, MŻY….”
-zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią
-rozpoznawanie symboli pogody
-wdrażanie do wypowiadania się zdaniami
-zapoznanie z doborem właściwego ubioru do pogody
-kształcenie umiejętności malowania farbami
-wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy
– zapoznanie ze zjawiskiem atmosferycznym  jesieni – częstymi opadami deszczu
– wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności
-dostarczenie estetycznych wrażeń
–  rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności twórczych 
– utrwalenie pojęć: wysoko, nisko, obok, wyżej, niżej,
– rozwijanie zamiłowań do działań twórczych  dla dzieci
 
 Tydzień 4   ( 22-26.11)
„ DBAMY O ZDROWIE „
 
– zapoznanie  dzieci z przedmiotami, które chronią przed deszczem
– kształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji co do wyboru materiałów
kształtowanie prawidłowej postawy
rozwijanie wyobraźni
zachęcanie do spożywania warzyw,  kształtowanie zamiłowania do czystości, nawyków higienicznych
wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z higieną
-kształcenie czynnych postaw wobec zdrowia własnego

JĘZYK ANGIELSKI

Pobierz plik

Aktualności:

 

 

Nasza galeria: