Witamy na stronie naszego przedszkola!

Stokrotki

stokrotki

CO ROBIMY W TYM MIESIĄCU

TYDZIEŃ I 02 – 05.11.
TYDZIEŃ II 08 – 10.11.
Temat: Mały patriota.
 
Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i rozwijanie postaw patriotycznych. Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej oraz doskonalenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego. Poszerzenie wiedzy o legendach polskich. Poznanie ważnej dla Polski postaci historycznej – Józefa Piłsudskiego.
 
 
TYDZIEŃ III 15.11. – 19.10.
Temat: W co się bawić kiedy pada deszcz?
 
Uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka o każdej porze roku. Poszerzenie wiadomości na temat jesiennej pogody i typowych zjawisk atmosferycznych. Doskonalenie pamięci odtwórczej i kształtowanie umiejętności współpracy w parach. Zachęcanie dzieci do bezpiecznej zabawy oraz do przestrzegania wcześniej ustalonych reguł. Rozwijanie koordynacji poszczególnych mięśni oraz inwencji twórczej.
 
 
TYDZIEŃ IV 22.10. – 26.11.
Temat: Mój przyjaciel miś.
 
Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Wdrażanie do poszanowania zabawek oraz porządkowania miejsca zabawowego. Zachęcanie do właściwego organizowania sobie wolnego czasu oraz do szanowania praw w zabawie. Wzbogacanie wiedzy na temat życia niedźwiedzi. Zachęcanie do rozpoznawania i nazywania emocji.
 
 
TYDZIEŃ V 29.11. – 03.12.
Temat: Domowe zwierzęta.
 
Uświadomienie dzieciom konieczności niesienia pomocy i opiekowania się zwierzętami. Zachęcanie do utrzymywania wokół siebie porządku oraz stosowania się do ogólnych norm społecznych. Wzbogacenie wiedzy na temat życia żółwia. Zachęcanie do udziału w zabawach doskonalących koordynację wzrokowo-ruchową oraz do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Pobierz plik

Aktualności:

 

 

Nasza galeria: