Witamy na stronie naszego przedszkola!

Żabki

Żabki

CO ROBIMY W TYM MIESIĄCU
 
Tydzień I:
Ulubione bajki
Wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji; wzbogacenie słownictwa
czynnego i biernego; kształtowanie umiejętności nazywania i wyrzania uczuć.
 
Tydzień II:
Co robimy w chłodne dni
Rozwijanie kompetencji językowych; wdrażanie do rozumienia rytmicznej
organizacji czasu poprzez powtarzalność dnia i nocy; rozwijanie umiejętności
spostrzegania, obserwowania, uwagi poprzez porównywanie przedmiotów i
dostrzeganie ich cech jakościowych (koloru), rozwijanie umiejętności
klasyfikowania według jednej cechy.
 
Tydzień III:
Dbamy o czystość          
Rozwijanie umiejętności formułowania poprawnych pod względem
składniowym wypowiedzi językowych; kształtowanie nawyków higienicznych i
przekonania o ich wpływie na zdrowie. Rozwijanie umiejętności spostrzegania,
obserwowania, uwagi poprzez porównywanie przedmiotów i dostrzeganie ich cech
jakościowych (przeznaczenia); rozwijanie umiejętności klasyfikowania według
jednej cechy.
 
Tydzień IV:

 Tydzień kolorowego pluszowego misia
Zapoznanie z tradycją Dni Pluszowego Misia; utrwalanie wiadomości
związanych z tym dniem oraz rozwijanie wyobraźni plastycznych.

JĘZYK ANGIELSKI

Pobierz plik

Aktualności:

 

 

Nasza galeria: