Witamy na stronie naszego przedszkola!

Opłaty

Pobyt Państwa dziecka w naszym przedszkolu jest nieodpłatny.

 Państwo ponosicie koszt wyżywienia.

Dzienna stawka wynosi 13 zł.   

 

WAŻNE NUMERY KONT

 

 

Za wyżywienie

 

ING BANK ŚLĄSKI

60 1050 1911 1000 0090 6940 5471

 

W tytule prosimy podać:

1. imię i nazwisko dziecka

2. grupa

3. miesiąc, którego dotyczy opłata.

____________________________________________________

 

Za ubezpieczenie

 

ING BANK ŚLĄSKI

58 1050 1911 1000 0090 7012 8351

 

W tytule prosimy podać:

1. ubezpieczenie

2. imię i nazwisko dziecka

3. grupa

____________________________________________________

 

Za zajęcia dodatkowe Edu Kids

 

ING BANK ŚLĄSKI

75 1050 1911 1000 0092 3803 5142

 

W tytule prosimy podać:

1. imię i nazwisko dziecka

2. grupa

3. miesiąc, którego dotyczy opłata

____________________________________________________

 

Kredkowe (100 zł, dobrowolne)

 

ING BANK ŚLĄSKI

58 1050 1911 1000 0090 7012 8351

 

W tytule prosimy podać:

1. kredkowe

2. imię i nazwisko dziecka

3. grupa

 

W naszym przedszkolu oferowany jest nieobowiązkowy pakiet edukacyjny dla dzieci w cenie 80 zł miesięcznie.
 
W jego ramach:
2  razy w tygodniu prowadzone są zajęcia muzyczno-rytmiczne.
2  razy w tygodniu dzieci uczą się jęz. angielskiego.
Co najmniej raz w miesiącu odbywa się spektakl teatralny lub koncert muzyczny.
 
 
Ponadto dzieci mają możliwość skorzystania z dodatkowych – odpłatnych zajęć, których organizacja uzależniona jest od Państwa zainteresowania.
 
Oferta zajęć dodatkowych jest uaktualniana i modyfikowana zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, w każdym roku przedszkolnym.