Witamy na stronie naszego przedszkola!

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla oddziałów dzieci 3 – letnich  w Przedszkolu Jacek i Agatka w Zielonej Górze.

6.00 – 8.30
Schodzenie się dzieci do przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 
8.30 – 9.00
Śniadanie
 
9.00 – 10.00
Realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań przedszkola, prowadzonych z całą grupą, zespołowo i indywidualnie, w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania.
 
10.00 – 10.15
II śniadanie
 
10.15 – 11.30
Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane, w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 
11.30 – 12.15
Obiad
 
12.15 – 12.30
Działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb. Czynności samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do odpoczynku.
 
12.30 – 14.00
Odpoczynek dzieci
 
14.00 – 14.30
Czynności samoobsługowe i higieniczne;  działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, realizowane z całą grupą, w sali. Przygotowanie do podwieczorku.
 
14.30 – 14.45
Podwieczorek
 
14.45 – 18.00
Rozchodzenie się dzieci z przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie i zespołowo, swobodne i kierowane; organizowane w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

 

Ramowy rozkład dnia dla oddziałów dzieci 4 – 6 -letnich w Przedszkolu Jacek i Agatka w Zielonej Górze

6.00 – 8.30
Schodzenie się dzieci do przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 
8.30 – 9.00
Śniadanie
 
9.00 – 10.00
Realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań przedszkola, prowadzonych z całą grupą, zespołowo i indywidualnie, w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania.
 
10.00 – 10.20
II śniadanie
 
10.20 – 12.00
Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane – przeplatane odpoczynkiem, organizowane w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia z religii dla dzieci 6-letnich. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 
12.00 – 12.30
Obiad
 
12.30 – 14.30
Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane, organizowane w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 
14.30 – 14.40
Podwieczorek
 
14.40 – 18.00
Rozchodzenie się dzieci z przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie i zespołowo, swobodne i kierowane, organizowane w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.